Institute for Higher Education Research
1146 - Hungary, Ajtósi Dürer sor 19-21.
E-mail: oktataskutato@ella.hu
Phone: +36 (1) 220-80-56; +36 (1) 221-40-34, +36(1) 221-03-65
Folyó Kutatások
szerző cím
2006
Fehérvári Anikó A Nyelvi előkészítő programok vizsgálata
Eszik Zoltán Szakmai Műhely Ifjúságsegítő képzések és kutatások az ifjúságsegítőket foglalkoztató szervezetek képviselői részére
Forray R. Katalin A felnőttkori autonóm tanulás és tudáskorrekciós elköteleződés
Hrubos Ildikó A magyar felsőoktatás szerkezetének és finanszírozási rendszerének átalakulása a lineáris képzési modellre történő áttérés során.
Gábor Kálmán A Sziget Fesztivál komplex kutatása
Liskó Ilona Igazgatócserék
Liskó Ilona Pedagógus továbbképzés hatásvizsgálata
Radácsi Imre Felsőoktatás és regionális gazdaság
Polónyi István Munkaerő-piaci orientációjú minőségbiztosítási rendszer a felsőoktatásban
Forray R. Katalin Társadalmi igények a felnőttek felsőfokú továbbtanulásában
Gábor Kálmán Az orvostanhallgatók rekrutációs körének változása
Gábor Kálmán A BA képzésbe belépő hallgatók felsőfokú tanulási és munkaerő-piaci aspirációinak feltárása és elemzése
Györgyi Zoltán A felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek iránti munkaerő-piaci kereslet
Nagy Péter Tibor Az iskolázottság térszerkezete a két világháború között Magyarországon
FRISS HIREK

Az EDUCATIO folyóirat legfrissebb száma a HALLGATÓI MOBILITÁS honlapunkon keresztül is megrendelhető.