Institute for Higher Education Research
1146 - Hungary, Ajtósi Dürer sor 19-21.
E-mail: oktataskutato@ella.hu
Phone: +36 (1) 220-80-56; +36 (1) 221-40-34, +36(1) 221-03-65

Liskó Ilona
igazgató


Szül: Vecsés, 1944. 01. 21.
Tudományos fokozat: 1992, a szociológia tudomány kandidátusa, TMB
Jelenlegi beosztás: 2004-, igazgató
Munkahely: Felsőoktatási Kutatóintézet, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
Központi telefonszáma: +36 1 2210365, +36 1 2214034
Központi faxszáma: +36 1 2208056/102
E-mail címe: oktataskutato@ella.hu
Internet címe: www.hier.iif.hu
E-mail: lisko@ella.hu

Szakmai pálya:
1972-81 Tudományos segédmunkatárs, majd munkatárs a Társadalomtudományi Intézetben
1981-2003 Tudományos munkatárs, majd főmunkatárs az Oktatáskutató Intézetben
2003- Az OKNT tagja
1992- Az Educatio c. folyóirat rovatszerkesztője

Szakterület:
Oktatásszociológia

Kutatási terület:
az oktatási rendszer átalakulása, esélyegyenlőség, szakképzéskutatás

Nyelvtudás:
angol

Kutatásvezetői tevékenységek
Kudarcok a középfokú oktatásban (1981-85)
Iskolavezetési stratégiák (1986-1992)
A középfokú iskolaszerkezet átalakulása (1993-96)
A hátrányos helyzetű fiatalok szakképzése (1996-98)
A szakképzetlen fiatalok elhelyezkedési esélyei (1995-99)
A szakképzési rendszer átalakulása (1995-2000)
Világbanki szakközépiskolák (1994-2000)
A szakképzett fiatalok elhelyezkedési esélyei (1998-2000)
Cigány tanulók az általános iskolákban (2000)
Cigány tanulók a középfokú iskolákban (2001-2002)
Az általános képzés és a szakképzés illeszkedése (2001-2002)
Kudarcok a középfokú oktatásban (2002)
A szakmai oktatás előkészítése (2002)
A középfokú végzettség hasznosulása (2003)
Szegregáció a cigány tanulók oktatásában (2004)
A szakképző iskolák kollégiumai (2004)

Publikációk:
könyvek, és könyvrészletek: 36, folyóirat cikkek: 72.

Az utóbbi 5 év legfontosabb publikációi:

Könyvek, könyvrészletek:
A szakképzés és a munanélküliség
in:Az államtalanítás dilemmái: Munkaerőpiaci kényszerek és választások,
ATA, Bp. 1998. 372-390 p.

Felvételi Szelekció a középfokú iskolákban
/Fehérári Anikóval/ OI. Kutatás Közben sorozat, No 219. 1998. 74 p.

Iskolaválasztás és mobilitás
(Andor Mihállyal), Iskolakultúra Kiadó, Bp. 2000. 134 p.

Fiatal szakmunkások a munkapiacon, in:Oktatás és munkaerőpiaci érvényesülés,
MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Bp, 2001. 49-73. p.

A szakképzési rendszer átalakulása és a fiatal szakmunkások elhelyezkedési esélyei,
In: EU-konform foglalkoztatáspolitika, EU könyvek, Bp. 2001. 195-221. P.

Cigány gyerekek az általános iskolában
(Havas Gáborral és Kemény Istvánnal),
OI-Új Mandátum, Társadalom és oktatás sorozat, Bp. 2002, 225 p.

Kudarcok a középfokú iskolákban,
OI. Kutatás Közben sorozat, 2003. 250. sz.. 97 p.

Folyóirat cikkek
A pályaválasztás folyamata
Iskolakultúra, 1998/10. 22-41p.

Továbbtanulás és oktatáspolitika
Educatio, 1998/3. 500-514. p.

Társadalmi esélyek és iskola
Új Pedagógiai Szemle, 2000/1, 59-63 p.

A szakközépiskolások felsőfokú továbbtanulása,
Educatio, 2000/2. 153-159. p.

Értékválság a munka világában,
Educatio, 2001/3. 493-504 p.

A hátrányos helyzetű tanulók oktatásának minősége ,
Új Pedagógiai Szemle, 2002/2. 56-70. P.

Cigány tanulók a középfokú iskolákban,
Új Pedagógiai Szemle 2002/11. 17-39. P.

A szakképző iskolák mobilitási funkciói,
Iskolakultúra, 2003/5. 32-51. P.

Kudarcok a középfokú iskolákban,
Beszélő, 2003/7-8. 68-79. p.

FRISS HIREK

Az EDUCATIO folyóirat legfrissebb száma a HALLGATÓI MOBILITÁS honlapunkon keresztül is megrendelhető.