Felsőoktatási Kutatóintézet - Professzorok Háza
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
E-mail: oktataskutato@ella.hu
Telefon: +36(1) 220-80-56; +36(1) 221-40-34, +36(1) 221-03-65

Csoportvezető:
Dr. Gábor Kálmán tudományos főmunkatárs

Munkatársak:
Dr. Eszik Zoltán tudományos munkatárs
Szemerszki Marianna tudományos munkatárs
Tomasz Gábor tudományos munkatárs

Az Ifjúságkutató Csoport főbb kutatási területei:
A fiatalok mobilitási esélyei és az ifjúsági elitcsoportok vizsgálata különös tekintettel az oktatási rendszer átalakulására. A fiatalok értékorientációinak megváltozása. Az ifjúsági identitás kérdése. Az életesemények tervezésének megváltozása, amelyben két folyamatra helyezzük a hangsúlyt, melyek közül az egyik, hogy a fiatalok személyi önállóságukat egyre korábbi életkorban érik el, a másik pedig az, hogy ezzel párhuzamosan az ifjúsági életszakasz meghosszabbodik. A fiatalok biográfiai vizsgálatakor külön hangsúlyt helyezünk a tanuló fiatalok veszélyeztetettségének feltárására (dohányzás, alkohol, drog). A fiatalok szabadidő-eltöltésének megváltozása, különös figyelmet szentelve a szórakoztató ipar megjelenésére, valamint a fiatalokat érintő intézményrendszerekben bekövetkezett változásokra. A fiatalok politikai cselekvési mintáinak megváltozása, ezen belül kiemelten foglalkozunk a diákjogok és az agresszió kérdéseivel. Kiemelten fontos terület az ifjúsági kultúra megváltozása. Részletesen vizsgáljuk az alternatív, agresszív és a fogyasztói ifjúsági kulturális stílusokat. Ezeket a területeket a fiatalok osztály-hovatartozása, nemi különbségeinek, valamint a területi különbségek figyelembe vételével vizsgáljuk. Kutatásainkban kezdettől fogva nagyon fontosnak tartjuk az összehasonlító vizsgálatunkat, és a kilencvenes évektől vizsgáljuk a határon túli magyar fiatalok helyzetét.

Az Professzorok Háza - Felsőoktatási Kutatóintézet Ifjúságkutatási Csoportja 1995-ben alakult, az akkori Oktatáskutató Intézetben. A csoport kutatásainak középpontjában eddig a társadalmi átalakulás és az ifjúsági korszakváltás összefüggéseinek feltárása állt. A kutatásaink alapvető téziseit 1996-ban fogalmaztuk meg (Gábor, 1996). Vizsgálataink során fontosnak tartjuk a más kutatóműhelyekkel, egyetemekkel való együttműködést. Az elmúlt években a következő intézetekkel alakítottunk ki munkakapcsolatot: Szegedi Tudományegyetem; Eötvös Lóránt Tudományegyetem; Babes Bolyai Tudományegyetem és Max Weber Szakkollégium, Kolozsvár. Az Ifjúságkutató Csoport a kutatási tevékenység mellett tanácsadói és szakértői munkákat is végez. Az Ifjúságkutató Csoport tevékenységéhez kapcsolódik a Belvedere Kiadóval közösen készített Ifjúsági korszakváltás ifjúságszociológiai kiadvány 2000-ben elindult könyvsorozat:

1. Gábor Kálmán (2000) (szerk. és tanulmányok) Társadalmi átalakulás és ifjúság. Szabadság mint esély? Szeged, Belvedere Kiadó

2. Gábor Kálmán (2000) A középosztály szigete. Szeged, Belvedere Kiadó

Feliratkozás hírlevélre
név:
email:
 

leiratkozást a következő e-mail címen kérhet: oktataskutato@ella.hu
FRISS HIREK

Az EDUCATIO folyóirat legfrissebb száma "ÖTVENHAT" honlapunkon keresztül is megrendelhető.

Felsőoktatási konfliktusok címü konferencia előadásának vetített anyaga itt letölthető.