Kutatási Eredményeink - 2002
Török Balázs - Távoktatás a határon túli magyarok képzésében
Támogató: Apertus Közalapítvány
Az Apertus Közalapítvány támogatásával megvalósult kutatás keretében azt vizsgáltuk, hogy a határon túli magyarok (Erdély, Felvidék, Vajdaság) milyen az anyaországból szervezett távoktatási képzéseket vesznek igénybe. A különböző távoktatási formákban tanulókkal készített interjúk és kérdőíves adatfelvétel alapján képet kaptunk a tanulók összetételéről, tanulási motivációiról, tanulási szokásairól és arról, hogy a képzések milyen mértékben feleltek meg az előzetes elvárásaiknak. A tapasztalatok azt jelzik, hogy a távoktatás ezekben a régiókban sokak számára az egyetlen továbbtanulási lehetőséget jelenti. Különösen igaz ez azokra, akik magyar anyanyelvükön kívánják felsőfokú tanulmányaikat végezni. További tapasztalat, hogy többféle tényezőtől is determináltan a távoktatás jelenleg elsősorban a hagyományos oktatási formákat követve alakul.
Feliratkozás hírlevélre
név:
email:
 

leiratkozást a következő e-mail címen kérhet: educatio@edu-online.eu
FRISS HIREK