Kutatási Eredményeink - 2004
Liskó Ilona - Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában
Támogató: Oktatási Minisztérium
Kutatásunk egyik célja az volt, hogy egy lehetőség szerint teljes általános iskolai mintán feltárjuk, milyen gyakorisággal és milyen formában fordul elő jelenleg a roma gyerekek iskolák közötti és iskolán belüli elkülönített oktatása, s ennek során kiderítsük, hogy melyek azok az általános iskolák, ahol sürgős kormányzati beavatkozásra ill. változásokra lenne szükség a roma tanulók számára hátrányos iskoláztatási helyzetet teremtő gyakorlat megváltoztatására. A kutatás másik célja az volt, hogy kiderítsük, hogyan fogadták az iskolák a roma tanulók integrált oktatására vonatkozó kormányzati törekvéseket, és milyen módon használják fel azt a támogatást, amelyet a költségvetés a roma tanulók integrációja céljából juttat el hozzájuk.
Feliratkozás hírlevélre
név:
email:
 

leiratkozást a következő e-mail címen kérhet: educatio@edu-online.eu
FRISS HIREK