Kutatási Eredményeink - 2001
Török Balázs - Országos óvodavizsgálat - szülővizsgálati alprojekt
Támogató: Oktatási Minisztérium
Az Oktatási Minisztérium megbízásából az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont, az Országos Közoktatási Intézet, valamint az Oktatáskutató Intézet együttműködésében 2001 folyamán a magyar óvodarendszer egészére kiterjedő komplex vizsgálat valósult meg. A projekt fő célkitűzése annak felmérése volt, hogy az Óvodai nevelés országos alapprogramja – a helyi nevelési programokon keresztül - milyen hatást gyakorolt az intézményi nevelőmunka megvalósulására. Az országos óvodai projekt során kialakított feladatmegosztásban az Oktatáskutató Intézet az óvodás gyermekek szüleinek körében folytatott vizsgálatot.
A szülőkre vonatkozó kutatás megvalósítását időszerűvé tette, hogy a kiterjedt oktatásügyi kutatások és korszerű intézményi adatgyűjtés mellett országos szinten relatíve keveset tudunk a szülők és az oktatási intézmények kapcsolattartásáról, együttműködéséről vagy esetleges érdekellentéteiről. Az oktatási intézményekbe gyermekeiket beírató szülők igényeinek megismerése azoknak országtanulmányoknak az elkészítéséhez is szükséges, melyekre pl. az OECD országok körében megvalósított tematikus vizsgálatok.
A szülőkre kiterjedő vizsgálatunk közvetlen célkitűzése az volt, hogy empirikus adatok tükrében képet kapjunk az óvoda és szülők közötti kapcsolattartás módozatairól. Vizsgáltuk a kapcsolattartás leginkább elterjedt formáit és azonosítottuk azokat a tényezőket, melyek jelentős befolyásoló erővel rendelkeznek a szülő-óvoda kapcsolat alakulásában. Igyekeztünk feltárni a szülők által megfogalmazott legjellemzőbb elvárásokat, valamint azt, hogy a szülők milyen szempontok alapján értékelik az általuk ismert óvoda munkáját. Az egyes értékelési szempontok jelentőségének mérése mellett arra is felkértük a szülőket, hogy értékeljék gyermekük óvodáját, így számos mutató tükrében láthatjuk az óvodáztatás irányában megmutatkozó társadalmi elégedettséget. Mint látható elsősorban azokat a szülői igényeket, elvárásokat igyekeztünk feltárni, melyek – hipotézisünk szerint – növekvő mértékben gyakorolnak hatást az óvodák működésére.
Az óvodák „szolgáltató” jellegének megerősödése, a minőségbiztosítási rendszerek elterjedése - különösen a partner központú működést biztosító minőségbiztosítási rendszer -, valamint egyes térségekben az intézménybezárások és átszervezések keltette aggodalom azt eredményezték, hogy a szülők és az óvodák közötti kapcsolat a korábbiakhoz képest megélénkült, új elemekkel bővült.

Feliratkozás hírlevélre
név:
email:
 

leiratkozást a következő e-mail címen kérhet: educatio@edu-online.eu
FRISS HIREK