Kutatási Eredményeink - 2001
Hrubos Ildikó - A neveléstudomány területén tudományos fokozattal rendelkezők társadalmi helyzete és szakmai pályafutása
Támogató: Oktatási Minisztérium, MTA Pedagógiai Bizottsága
A kutatás központi kérdése a megcélzott társadalmi-foglalkozási csoport szakmai pályafutása, karrierje volt, amelyről kérdőíves megkérdezéssel gyűjtöttünk információkat. A vizsgálat alapsokaságát a neveléstudomány területén kandidátusi vagy tudomány doktora (MTA doktora) fokozattal rendelkezők alkották, az adatfelvétel a tervek szerint a teljes körre – az 1999-es állapotnak megfelelően - 258 főre terjedt ki (végül is 184 értékelhető interjú valósult meg). A vizsgálat tehát nemcsak az aktív keresőkre vonatkozott, hanem a fokozattal rendelkezők egészére. Tudatosan választottuk ezt a megoldást, hiszen a tudomány és a felsőoktatás világában tevékenykedők esetében nincs döntő jelentősége a hivatalos nyugdíjkorhatárnak vagy a jogi értelemben vett nyugdíjazásnak a szakmai aktivitást illetően.
Feliratkozás hírlevélre
név:
email:
 

leiratkozást a következő e-mail címen kérhet: educatio@edu-online.eu
FRISS HIREK