Felsőoktatási Kutatóintézet - Professzorok Háza
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
E-mail: oktataskutato@ella.hu
Telefon: +36(1) 220-80-56; +36(1) 221-40-34, +36(1) 221-03-65

Török Balázs
tudományos munkatárs
informatikai felelős
PhD jelölt
torokb@ella.hu

Önálló publikációk:
A gyermeküket óvodáztató szülők körében végzett országos felmérés eredményei, Felsőoktatási Kutatóintézet, Kutatás Közben sorozat No.261., 2004.; valamint in: Óvodavezetők Kézikönyve, XI. kötet. OKKER 2004. (megj.: 2005) szerk.: Villányi Györgyné

A kisgyermekkori nevelés és gondozás nemzetközi összehasonlításának alapjai, Felsőoktatási Kutatóintézet, Kutatás Közben sorozat No 260., 2004.

Az e-learning eltérő kontextusai, in: Educatio folyóirat, 2003/3, megjelenés alatt. (Megjelenés: 2004)

A számítógép-használat óvodáskorban - az országos szülővizsgálat eredményei alapján. in: Iskola - Informatika - Innováció Országos Közoktatási Intézet, Bp. 2003. Elektronikus formában: http://www.oki.hu/cikk.php?kod=iii-Torok.html

Távoktatás a határon túli magyarok képzésében, Education Füzetek No.238., 2002. (82 p.)

Információs és kommunikációs technológiák használata a határon túli magyarok távoktatásában, Educatio folyóirat, 2002. (megjelenés alatt)

Távoktatás a határon túli magyarok képzésében - összefoglaló, 2002.

Óvodák - szülői szemmel, in: Óvodai Élet, 2002. 10 évf. 1. szám. (9. p.).

Óvodaválasztás - az Országos Szülővizsgálat eredményei, in: Educatio folyóirat, 2001./4.

A diákok számítógéphasználati szokásai - internetezés és elektronikus levelezés. in: Új Pedagógiai Szemle, 2001. 7-8.sz. 105-122. p. Elektronikus formában is elérhető:

Az informatika oktatás a diákok ismereteinek és igényeinek tükrében, in: Educatio, 2000/3 (2001), (7p.)

A papi, szerzetesi hivatás kialakulásának motívumai, in: Távlatok, 2000/3. sz. (10.p.)

Digitalizált oktatási anyagok katalógusa, Bp. 2000. OKI,

Útmutató a szakdolgozatkészítéshez felsőfokú oktatás-, tér- és műszaki infromatikus hallgatóknak, Tankönyvmester kiadó, 1999. (47p.)

Társszerzős publikációk:
Györgyi Zoltán - Török Balázs: A fiatalok munkaerőpiaci helyzetének javítása és az Internet, in: Foglalkozást elősegítő munkaügyi kutatások, OFA Kutatási Évkönyv, Bp, 2002. (12 p.)

Szerkesztés:
E-learning, Educatio folyóirat tematikus szám, 2003/3. megjelenik: 2004

Recenzió:
Kézikönyv az oktatástechnológia és a kommunikáció kutatásához, Educatio, (megjelenés alatt) - Handbook of Research for Educational Communications and Technology. First edition. (1270 oldal.) ISBN 0-02-864663-0 Szerkesztette: David H. Jonassen, University of Missouri 1996. in: Educatio (megjelenés alatt)

Kéziratok:
Távoktatás a határon túli magyarok képzésében, Oktatáskutató Intézet Könyvtára, 2002. D 5534. (76.p)

Az oktatási infrastruktúra fejlesztésének Európai Uniós és OECD szintű célkitűzései, Bp. Oktatáskutató Intézet, 2001. (13.p) Oktatáskutató Intézet Könyvtára D5383

Az óvodások szülei körében végzett kérdőíves felmérés eredményei, Bp. Oktatáskutató Intézet, Oktatáskutató Intézet Könyvtára, 2001. (48. p.)

A diákok számítógéphasználati szokásai, Bp. Oktatáskutató Intézet, 2000. (30. p.) Oktatáskutató Intézet Könyvtára D5261

Társszerzős kéziratok:
Györgyi Zoltán - Török Balázs: A Comenius 2000 minőségbiztosítási program a résztvevő közoktatási intézmények tapasztalatainak tükrében. 2002. Oktatáskutató Intézet Könyvtára, D

Török Balázs (szerk. és kutatásvezető) - Bajomi Iván - Imre Anna - Imre Nóra - Györgyi Zoltán: A nem formális tanulás elismertetésének európai gyakorlata, Bp. Oktatáskutató Intézet, 2002. Kutatási zárójelentés. (86 p.) Oktatáskutató Intézet Könyvtára D 5453

Györgyi Zoltán: Felnőttképzés: lehetőségek és igények; Beszámoló az Oktatási Minisztérium Felnőttképzési Főosztálya által megrendelt országos felmérésről. Közreműködő: Török Balázs, Bp. Oktatáskutató Intézet, Kézirat, 2002. (89. p) Oktatáskutató Intézet Könyvtára D 5450

Szedlmayer Beáta - Török Balázs: Az ECDL vizsgarendszer magyarországi bevezetése, Kézirat, (17 p.) Oktatáskutató Intézet Könyvtára, 2002. D 5440

Ábrahám Zoltán - Czeizer Zoltán - Híves Tamás - Török Balázs: A XXI. század iskolája: adatok a közoktatási épületfejlesztési célprogram kidolgozásához, Bp. Oktatáskutató Intézet, 2001. Kutatási zárójelentés, (60. p. + 28 térkép), Oktatáskutató Intézet Könyvtára D5396

Györgyi Zoltán - Török Balázs: A fiatalok munkaerőpiaci helyzetének javítása és az Internet, Közreműködő: Híves Tamás, Bp. Oktatáskutató Intézet, 2001. Kutatási beszámoló, (180 p.) Oktatáskutató Intézet Könyvtára D5354.2

"Az óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő helyi óvodai nevelés vizsgálata" című projekt, Zárótanulmány, OKÉV Észak-Alföldi Regionális Igazgatósága, Debrecen, 2001. (6.3. fejezet: Az óvodák szülői háttere) (18. p.)

Recenziók:
Oktatástechnológia és kommunikáció - Kézikönyv az oktatástechnológia és a kommunikáció kutatásához, Educatio folyóirat 2002/4 - Handbook of Research for Educational Communications and Technology. First edition. (1270 oldal.) ISBN 0-02-864663-0 Szerkesztette: David H. Jonassen, University of Missouri 1996. in: Educatio 2002/4. (2003)

Alapkompetenciák definiáltan, Educatio folyóirat 2004/2 (megjelent: 2005-ben) Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society; A DeSeCo (Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Fundations) projekt zárótanulmánya; (ed.: Dominique Simone Rychen - Laura Hersh Salganik); Hogrefe & Huber Publishers, 2003.

Szerkesztés:
E-learning, Educatio folyóirat tematikus szám, 2003/3. (megjelent 2004-ben)
Óvoda, Educatio folyóirat tematikus szám, (szerkesztés alatt)

Előadások:
Az értékelés nemzetközi oktatáspolitikai kontextusban; Magyar Pedagógiai Társaság konferenciája; (2005. 06. 27.)

Számítógéphasználat óvodáskorban a szülők véleményeinek tükrében - adatok az országos óvodai projekt eredményeiből; Brunszvik Teréz óvodai számítógépes program szakmai nap; Informatikai és Hírközlési Minisztérium; (2004. 11. 29.)

Integrációs és diverzifikációs folyamatok az e-learning területén; Országos konferencia az Educatio E-learning számához kapcsolódóan; Felsőoktatási Kutatóintézet (2004. szeptember 27.)

Az e-learning eltérő kontextusai (Internet Fiesta 2004.03.26) Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ

Az e-learning Magyarországon és a Socartes - Minerva program (III. Országos Neveléstudományi Konferencia (2003.10.10.) in: Program tartalmi összefoglalók, MTA Pedagógiai Bizottság, 2003.

A nem formális tanulás jelentősége - Budapesti Tavaszi Pedagógiai Napok - Felnőttkori tanulás az iskolában konferencia (2003. 04. 11.) ()

A Comenius 2000 minőségbiztosítási program a résztvevő közoktatási intézmények tapasztalatainak tükrében - Comenius Konferencia (2002. 11.)

Az országos óvodavizsgálat szülővizsgálatának eredményei. II. Országos Neveléstudományi Konferencia (2002.10.28.)
Óvodák a szülők szemével. Társadalom - Oktatás - Ifjúság c. Konferencia (2002.04.18.)
Az óvodák és szülők kapcsolata. Óvodavezetők Országos Konferenciája (2001. 10. 29.)
A szülővizsgálat eredményei. Óvodaszakértők Országos Konferenciája, Szarvas, (2001.)

Feliratkozás hírlevélre
név:
email:
 

leiratkozást a következő e-mail címen kérhet: oktataskutato@ella.hu
FRISS HIREK

Az EDUCATIO folyóirat legfrissebb száma "ÖTVENHAT" honlapunkon keresztül is megrendelhető.

Felsőoktatási konfliktusok címü konferencia előadásának vetített anyaga itt letölthető.