Felsőoktatási Kutatóintézet - Professzorok Háza
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
E-mail: oktataskutato@ella.hu
Telefon: +36(1) 220-80-56; +36(1) 221-40-34, +36(1) 221-03-65

Fehérvári Anikó
tudományos főmunkatárs

Tanulmányok, képesítések:
- PhD, Szociológia (Eötvös Lóránd Tudományegyetem, 2003.)
- szociológus (Eötvös Lóránd Tudományegyetem, 1992.)

Nyelvismeret:
- angol

Kutatási terület:
- A közoktatás és szakképzés helyzete, szerkezete
- A szakképzés társadalmi partnerei
- Szakképzés és munkaerőpiac

Önálló kutatások:
A gazdasági vállalkozások és az iskolarendszerű képzés, 1998-1999 (Közösen a jövő munkahelyeiért Alapítvány)
Párhuzamos szakképzési rendszerek az iskolarendszeren kívüli képzésben, 1998-2000 (OKTK)
A gazdasági kamarák szerepe a szakképzésben, 1998-2001 (OTKA)
Tankönyvkutatás, 2001-2002 (OM)

Publikációk:
1. Fehérvári Anikó-Györgyi Zoltán-Tót Éva: Ifjúsági munkanélküliség, Kutatás közben 1994.

2. Fehérvári Anikó: Fiatal munkanélküliek munkaerőpiaci esélyei, Educatio, 1994/tél

3. Liskó Ilona-Fehérvári Anikó-Györgyi Zoltán-Tót Éva: Fiatal munkanélküliek a válságövezetekben, Oktatáskutató Intézet, Kézirat, 1994.

4. Liskó Ilona-Fehérvári Anikó-Tót Éva : A speciális szakiskolák tanulói, Oktatáskutató Intézet, Kézirat, 1995.

5. Liskó Ilona-Fehérvári Anikó-Tót Éva: Iskolaszékek mérlegen, MKM, 1995.

6. Liskó Ilona-Fehérvári Anikó-Farkas Péter: A hiányos és formális általános végzettségu fiatalok szakmai oktatása, Oktatáskutató Intézet, Kézirat, 1996.

7. Liskó Ilona - Fehérvári Anikó - Tót Éva: Fiatal szakmunkások a munkaerőpiacon, Kutatási Zárótanulmány Oktatáskutató Intézet, 1996. Kézirat

8. Liskó Ilona-Fehérvári Anikó: A szakmaszerkezet átalakulása, Oktatáskutató Intézet, Kézirat, 1996.

9. Liskó Ilona-Fehérvári Anikó: Szerkezetváltó iskolák a kilencvenes években, Kutatás Közben, 1996.

10. Fehérvári Anikó: A speciális szakiskolai tanulók esélyei, Educatio, 1996/Tavasz 60-70. o.

11. Fehérvári Anikó: Gazdasági érdekszervezetek szerepe a szakképzésben, Educatio 1996/Ősz 519-524. o.

12. Liskó Ilona-Fehérvári Anikó: Felvételi szelekció a középfokú iskolákban, Kutatás Közben, Oktatáskutató Intézet, 1998.

13. Fehérvári Anikó: A szakmatanulás esélyei, Educatio, 1999./Nyár 401-406. o.

14. Fehérvári Anikó - Györgyi Zoltán: A gazdasági vállalkozások és az iskolarendszerű képzés, Oktatáskutató Intézet, 1999. Kézirat

15. Liskó Ilona - Fehérvári Anikó.: A szakmai gyakorlati képzés átalakulása, Kutatási Zárótanulmány, Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest, 1999.

16. Fehérvári Anikó - Györgyi Zoltán: A gazdasági vállalkozások és az iskolarendszerű képzés, Szakképzési Szemle 2000/2. szám 141-181. o.

17. Fehérvári Anikó: Tankönyvrendelés, Educatio 2000/3. szám 460-473.o.

18. Fehérvári Anikó: Az iskolarendszeren kívüli képzés, Iskolakultúra, 2000/5. 34-48. o.

19. Fehérvári Anikó: Párhuzamos szakképzési rendszerek az iskolarendszeren kívüli képzésben, Oktatáskutató Intézet, Kutatás Közben, 2001.

20. Fehérvári Anikó: A tankönyvpiac helyzete, Kutatási Zárótanulmány, Oktatáskutató Intézet, 2002. Kézirat

Feliratkozás hírlevélre
név:
email:
 

leiratkozást a következő e-mail címen kérhet: oktataskutato@ella.hu
FRISS HIREK

Az EDUCATIO folyóirat legfrissebb száma "ÖTVENHAT" honlapunkon keresztül is megrendelhető.

Felsőoktatási konfliktusok címü konferencia előadásának vetített anyaga itt letölthető.