Felsőoktatási Kutatóintézet - Professzorok Háza
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
E-mail: oktataskutato@ella.hu
Telefon: +36(1) 220-80-56; +36(1) 221-40-34, +36(1) 221-03-65
Forray R. Katalin (Dr. Forrai Katalin Rózsa)
 
Született: Mezőtúr, 1942. január 31.
Lakás: 1025 Budapest Nagybányai út 56. ; Tel: 1 3944961
 
Tanulmányok
1978-1979: MLEE, Budapest, szociológia szakosító
1962-1967: JATE BTK, Szeged, magyar-német szak
1956-1960: Teleki Blanka Gimnázium, Mezőtúr
 
Képesítés
MLEE szociológia; 1979; Budapest, sz: 137811
magyar-német szakos középiskolai tanári oklevél; 1967, JATE, Szeged; sz: 36/1967
 
Tudományos fokozat
2003 az MTA doktora
1977 habilitált doktor, KLTE, Debrecen, 1998, okl. sz. 5/1998
1984: a neveléstudomány kandidátusa; oklevél sz.:10093
1976: egyetemi doktor; oklevél: JATE, Szeged, 62-71/1976.
 
Szakmai pálya
2001 - egyetemi tanár, PTE BTK Romológia Tanszék vezetője
1998 - egyetemi tanár, JPTE BTK Romológia Szeminárium
1997-1998 egyetemi docens, JPTE, BTK
1997- : tud. főmunkatárs, Kisebbségi Csoport vezetője, Oktatáskutató Intézet
1997- : főtanácsos, MKM
1994-1996: főosztályvezető, MKM Tudományos Ügyek Főosztálya
1996-1997: főosztályvezető, MKM Kisebbségi Főosztály
1981-1994: tud. főmunkatárs, Budapest, Oktatáskutató Intézet
1980-81: főmunkatárs, Budapest, Művelődési Minisztérium Művelődéspolitikai Főosztálya
1974-1980: tudományos munkatárs, Budapest, MTA Pedagógiai Kutatócsoport
1971-1974: Budapesten többféle munkakör
1967-1971: középiskolai tanár, Enying, gimnázium és szakközépiskola
 
Fontosabb kutatási tevékenység az utóbbi tíz évben
Mezőgazdasági tulajdonviszonyok és a szakképzés, 1990-91. KKT-5
Öregedés falun, 1989-93. Soros és OTKA támogatás
Etnikai és nemzetiségi kisebbségek az oktatásban, 1991-94 OTKA támogatás
Az iskolai belső differenciálódás, 1991-93, Universität Wien együttműködés
Multikulturális oktatás és elitképzés, 1992-től, OKTK-támogatás
A közös képzés lehetőségei a határmenti régiókban, 1993. MüM-támogatás
A hagyományos mesterségek oktatásának munkahelyteremtő hatása, 1993. MüM-támogatás
A falusi kisiskolák sorsa, 1995- től OTKA támogatás
A pályakezdő cigány fiatalok munkába állási esélyei, 1999-2000, OFA támogatás
Cigány oktatáspolitika érvényesülése a Dél-Dunántúlon, 1999-2001, FKP támogatás
 
Szakmai tisztségek és tagságok
2001- a MAB Neveléstudományi Albizottság tagja
1999- 2000 a Phare (OM-CSSZÜM) 3. Programbizottságának tagja
1997- OMFB TEP albizottság tagja
1998- EFECOT programbizottság tagja
1991- az Educatio szerkesztőbizottságának tagja
1991-1994: OTKA Társadalomtudományi Szakkollégium Pedagógiai zsüri elnöke
1995 - 1997 :OTKA pedagógia zsüri tagja
1997 - : MTA Pedagógiai Bizottság tagja
1995 - 1998: Párbeszéd Program kuratóriumának tagja
1994-1997 a Pedagógiai Lexikon szakszerkesztője
1990-1996: MTA Pedagógiai Bizottság titkára
1990-: Pro Renovanda Cultura Hungariae Kistelepülések Iskoláiért szakalapítvány kuratóriumának tagja.
1990-1998: L'Homme. Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft - tudományos tanácsának tagja
1991-1994: Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal szakértői tanácsának tagja
1990-1994 A cigányság iskolázásáért alkuratóriumának elnöke
1990-1993: MTA Regionális Bizottság tagja
1985-1990: Magyar Pedagógia szerkesztőbizottságának tagja
1989-1990: Magyar Pedagógiai Társaság tudományos titkára
 
Kitüntetések
2000 A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett, Oktatási Miniszter
2000 A Cigányságért Emlékplakett (Hegedűs T. Andrással), Országos Cigány Önkormányzat
2000 A Magyarországi Cigány Tudományosságért Aranyoklevél, Országos Cigány Művészeti és Tudományos Egyesület
1995 Trefort Ágoston díj
1992 Szociológiai Társaság közgyűlése, Oktatásszociológiai Szakosztály (Egy ismeretlen Magyarország c. kötet, társszerzőként)
1990 Szociológiai Társaság közgyűlése, Faluszociológiai Szakosztály (Öregedés falun c. kötetek, Társszerzőként)
1986 Akadémiai Elnöki jutalom (Az együttélés rejtett szabályai c. kötet; társszerzőként)
1979 Akadémiai Elnöki jutalom (Szellemi életünk regionális központjai c. kötet; társszerzőként)
 
Ösztöndíj
1999-2002 Széchenyi Professzori Ösztöndíj
 
Nyelvtudás
Német felsőfok; angol nyelven szaknyelvi előadóképesség, francia olvasás
 
Budapest, 2003-03-25
 
Publikációk:
Könyvek
1985 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Az együttélés rejtett szabályai. Egy cigány csoport sikerének mértéke és ára az iskolában. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest. 95 p.
1986 Forray R. Katalin - Kozma Tamás (szerk): Oktatásokölógia. (Regionális kutatások) Oktatáskutató Intézet, Budapest. 393. p.
1987 Forray R. Katalin - Kozma Tamás (szerk): Az oktatás távlati fejlesztése Budapesten. Oktatáskutató Intézet, (Regionális kutatások) Budapest. 321 p.

1987 Forray R. Katalin - Kozma Tamás szerk.: Az oktatás fejlesztése Komárom megyében. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 528 p.

1987 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Tanulmányok a cigányság beilleszkedéséről. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest. 187 p.
1988 Forray R. Katalin: Társadalmunk és középiskolája. Akadémiai Kiadó, Budapest. 142. p..
1989 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Az újjáépítés gyermekei - a konszolidáció gyermekei. Magvető. Gyorsuló idő, Budapest, 236 p.
1989 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: A cigány kultúra esélyeiről. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 152. p.
1990 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: A cigány etnikum újjászületőben. Tanulmány a családról és az iskoláról. Közoktatási Kutatások, Akadémiai, Budapest, 135 p.
1991 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Két tanulmány a cigány gyermekekről. Közoktatási Kutatások. Akadémiai, 164 p.
1992 Forray R. Katalin - Györgyi Zoltán (szerk. bev.) Egy ismeretlen Magyarország. Mezőgazdaság és szakképzés. Közoktatási Kutatások, Akadémai, 154 p.
1992 Forray R. Katalin - Kozma Tamás: Társadalmi tér és oktatási rendszer, Közoktatási Kutatások, Akadémiai, 177. p.
1992 Forray R. Katalin - Andreas Pribersky (szerk): A határmenti együttműködés és az oktatás. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Bildung. Oktatáskutató Intézet, Bp. 179 p.
1998 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Cigány gyermekek szocializációja, AULA, Budapest, 391. p.
2000 Forray R. Katalin (szerk) Romológia - Ciganológia. Dialog Campus, Pécs, 314 p.
2002 Forray R. Katalin - Mohácsi Erzsébet (eds) Opportunities and Limits. The Roma Community in Hungary at the Millennium. - Chances et Limites. La communauté Tsigane en Hongrie au début du siécle. Külügyminisztérium, Budapest, 139 p.

2002 Forray R. Katalin - Mohácsi Erzsébet (szerk) Esélyek és korlátok. A magyarországi cigány/roma közösség az ezredfordulón. Cigány tanulmányok, 6. PTE BTK Romológia Tanszék, Pécs

2002 Forray R. Katalin - László János (szerk) Cigány tanulók iskolai pszichológiája, I-III. köt, PTE BTK Pszichológia Intézet és Romológia Tanszék, Pécs

2003 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Iskola, cigányok, oktatáspolitika. Új Mandátum - Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2003. 293. P.

Tanulmányok

1975 Forray R. Katalin: A körzetesítés társadalmi összefüggései. Köznevelés, 1975:41. 11-12.
- cit: Kozma Tamás: Tudásgyár, KJK. Bp. 1985. 229.

1976 Forray R. Katalin: A továbbtanulási igények területi különbségei. Köznevelés, 41:9-10.

1977 Forray R. Katalin: Sok vagy kevés az iskolai adminisztráció? Pedagógiai Szemle, 11.: 985-995.
1977 Forray R. Katalin: Adminisztráció vagy adminisztrációs rendszer. Köznevelés, 15:11-12.

1978 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Köznevelés, intézményhálózat, településszerkezet. In: Köznevelésünk évkönyve 1976-77. Szerk. Zibolen Endre és Jáki László. Tankönyvkiadó, Budapest. 153-159.

1978 Forray R. Katalin: Ösztöndíjas középiskolások. In: Mit tettünk értük? Tankönyvkiadó, Budapest. 94-116.

1979 Forray R. Katalin: Területfejlesztés és középfokú oktatás. Köznevelés, 13:9-10.

1979 Forray R. Katalin: Törekvések az egységes iskolarendszerre. Köznevelés, 15:11-12.

1979 Forray R. Katalin: Társadalmunk és középiskolája. Pedagógiai Szemle, 1:12-20.
Látóhatár, 1979. szept. 158-161. (rövidítve)

1979 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: A magyar általános iskolai hálózat néhány jellemzőjének faktoranalizise. Magyar Pedagógia, 3:290-295.

1979 Forray R. Katalin - Kozma Tamás: A művelődésügyi szakigazgatás véleménye a köznevelés távlati fejlesztéséről. Pedagógiai Szemle, 10:877-886.

1980 Forray R. Katalin: Iskolareform az NSZK-ban. Köznevelés, 15:11-12.

1980 Forray R. Katalin: Az oktatás fejlesztése Romániában. Köznevelés, 30:11-12.

1980 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Egyenetlenségek a magyar általános iskolai hálózatban. Pedagógiai Szemle, 2:99-110. Látóhatár, 1980. szept. (rövidítve)

1980 Forray R. Katalin: Az iskolázás terjedése. Pedagógiai Szemle, 11:963-974.

1981 Forray R. Katalin: A továbbtanulási igények területi különbségei. Köznevelés, 9:10-11.

1981 Forray R. Katalin - Deák Zsuzsa: A pedagógusok néhány iskolai problémája. Köznevelés, 13:9-10.

1981 Forray R. Katalin - Deák Zsuzsa - Kozma Tamás: Általános iskoláink a nyolcvanas években. Társadalmi Szemle, 7:74-82. - 1981 Látóhatár, szept. 146-153. (rövidítve)- 1982 Reflektor. Válogatás a politikai sajtó cikkeiből, Kossuth, Budapest.

1982 Forray R. Katalin: A középfokú iskolázás területi jellegzetességei. Pedagógiai Szemle, 2: 109-118.

1982 Forray R. Katalin: Iskolázási tendenciák Budapesten. Szociológia, 3.

1982 Forray R. Katalin: A középfokú továbbtanulás esélyei Budapest kerületeiben. Területi Statisztika, 5:559-565.

1983 Forray R. Katalin: A szociálökológiai oktatáskutatásról. Magyar Pedagógia, 3.

1983 Forray R. Katalin: A felsőfokú továbbtanulás iránti igények. Pedagógiai Szemle, 6:527-539.

1984 Forray R. Katalin: Az általános iskolai kudarc társadalmi-területi tényezői. Kultúra és közösség. 6:46-60.

1985 Forray R. Katalin - Kozma Tamás: Az ifjúság iskolázottsági szintje és továbbtanulási szándékai. In: Gál Róbert szerk. Utkereső Ifjúság. Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó, Budapest. 63-93.

1985 Forray R. Katalin: Iskola és szakképzés. Oktatási reform és oktatáspolitika Közép-, Kelet- és Délkelet-Európában. Pedagógiai Szemle, 11:1155-1160.

1986 Forray R. Katalin - Kozma Tamás: Területi kutatások az oktatásügyben. In: Forray R. K. - Kozma T. szerk: Oktatásökológia. Regionális kutatások, Oktatáskutató Intézet, Bp. 11- 58. p.

1986 Forray R. Katalin: Mi az oktatásökológia? In: Forray R. K. - Kozma T.szerk: Oktatásökológia. Regionális kutatások. Oktatáskutató Intézet, Bp. 59-94. p.

1986 Forray R. Katalin: Általános iskolai sikertelenség aprófalvas térségekben. In: Forray R. K. - Kozma T. szerk: Oktatásökológia. Regionális kutatások. Oktatáskutató Intézet, Bp. 307-328. p.

1986 Forray R. Katalin - Kozma Tamás: Lakossági érdekérvényesítés az oktatásban. In: Kozma Tamás szerk: A tervezés és döntés anatómiája. Oktatáspolitika. Oktatáskutató Intézet, Bp. 321-394. p.

1986 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: "Magyar" iskola - cigány csoport. Gyermekek két kultúra között. Ifjusági Szemle, 2:35-43.

1986 Forray R. Katalin: Ahol a nők előnyben vannak. Köznevelés.15:3-4.

1986 Forray R. Katalin: Bildungswege der Frauen in Ungarn. Österreichische Osthefte, Jg. 28. 107-125.

1987 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: A cigány gyerekek iskoláztatásának néhány ellentmondása. Köznevelés, 19:3-4.

1987 Forray R. Katalin: Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai. Köznevelés, 33:7-8.

1987 Forray R. Katalin: Iskolaválasztás és továbbtanulási szándékok Dabas és Nagykáta térségében. Társadalomtudományi Közlemények, 3:383-402.

1987 Forray R. Katalin - Kozma Tamás: Regionalitás az oktatásfejlesztésben: a területi-társadalmi folyamatok távlati alakulása és az oktatás hosszú távú fejlesztése. Tájékoztató a közoktatási kutatásokról, 5:95-122.

1987 Forray R. Katalin: Die Ungarin in Arbeitswelt und Familie - wo finden sie unterstützende Mechanismen Institut für Studien in Salzburg. Drittes Internationales Arbeitsseminar, 112-119.

1987 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Nőies és férfias iskolázási magatartások - iskolai ideológiák. Magyar Pedagógia, 3: 231-246.

1987 Forray R. Katalin: Közoktatási intézményhálózat és a helyi társadalom. Tér és társadalom, 4.

1987 Forray R. Katalin: Az iskolázás alakulása és a társadalmi-területi folyamatok, 1960-1980. In: Forray R. K.- Kozma T. szerk: Az oktatás fejlesztése Komárom megyében. Regionális kutatások. Bp. Oktatáskutató Intézet, 185-304. p.

1987 Forray R. Katalin: Iskolázási magatartások. In: Forray R. K. - Kozma T. szerk: Az oktatás fejlesztése Komárom megyében. Regionális kutatások. Bp. Oktatáskutató Intézet, 305-414. p.

1988 Forray R. Katalin: A középfokú továbbtanulási szándékok területi-társadalmi jellemzői. Oktatásügyi Kutatások. 5. 53 p.

1988 Forray R. Katalin: The Aspirations of 8th-Graders in Budapest Concerning their Future Education. Pedagogical Review. A selection from the 1986 issues of "Pedagógiai Szemle" 94-97. p.

1988 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Socializzazione biculturale. Studio su un gruppo di Rom di Budapest. Lacio Drom (Róma), vol. 24.:2-3. 57-68. p.

1988 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Hungarian Schools and Gypsies: Children Caught Between Two Cultures. Youth Review - Ifjúsági Szemle, 62-77.

1988 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Tradicionális családi nevelés és iskolai magatartás egy innovatív cigány közösségben. Pedagógiai Szemle, 2:124-137.

1989 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: A konszolidáció gyermekei. Kortárs, 8:118-126. p.

1989 Forray R. Katalin: A közoktatás fejlesztésének néhány kérdése. Köznevelés, 29:7-9.

1989 Forray R. Katalin: Regionális politikai stratégiák a 90-es évek Ausztriájában. Tér és Társadalom, 1:96-100.

1989 Forray R. Katalin: "Visszakörzetesítés?" Aprófalvak harca az iskoláért. Valóság, 9: 109-115.

1989 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Differences in the upbringing and behaviour of Romani boys and girls, as seen by teachers. Journal of Multilingual and Multicultural Development (London), Vol. 10. 6:515-528.

1989 Forray R. Katalin: Cigány fiúk és lányok iskolai motivációi és etnikai identitása. Kultúra és Közösség, 4:.80-87

1989 Forray R. Katalin: A középfokú szakképzés regionális szempontból. Szakképzési Szemle 4: 41-53.

1989 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Tipikus iskolák cigány kultúrák mellett. In: Forray R. K. - Hegedűs T. A. szerk: A cigány kultúra esélyeiről, OPI Budapest, ERFATERV, 9-91.

1989 Forray R. Katalin - Répássy Helga: A magyar társadalombiztosítás fő elemei. In: Forray R. Katalin - Répássy Helga szerk: Jogosultság, gondoskodás, ellátás. Öregedés falun. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 6-43.

1990 Forray R. Katalin - Répássy Helga (szerk): Életfeltételek, túlélési stratégiák. Öregedés falun. Budapesti Közgazdaságtud. Egyetem, Budapest, I-III. köt.

1990 Forray R. Katalin - Répássy Helga: Összefoglaló tanulmány a falvakban élő időskorúak társadalmi helyzetéről. In: Forray R. Katalin - Répássy Helga szerk: Életfeltételek, túlélési stratégiák. Öregedés falun. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 4-29.

1990 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Többféle kultúrára támaszkodó nevelés. Köznevelés, 2:4-5.

1990 Forray R. Katalin - Répássy Helga: System der ungarischen Sozialversicherung und sozialer Fürsorge in Hinblick auf alte Menschen auf dem Lande. Kontraste - Presse und Informationsdienst für Sozialpolitik. (Wien), 25:9-ll

1990 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Bikulturelle Sozialisation: Eine Fallstudie über eine Budapester Roma-Gruppe. In: Karady, V.- Mitter, W. (ed.): Bildungswesen in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung. Böhlau Verlag, Köln, Wien. 115-140.

1990 Forray R. Katalin: A Német Szövetségi Köztársaság értékelési és vizsgarendszere. In: Sáska Géza - Vidákovich Tibor szerk: Tanterv vagy vizsga? Társadalom és oktatás. Educatio, Budapest. 145-156.

1991 Forray R. Katalin: Jugendarbeitslosigkeit in Ungarn - Welche Bedeutung hat die Ausbildung? In: Erwerbslosigkeit - ein Weg zu Europa? Rückblick und Ausblick auf ein Jahrhundert der Arbeitskräftepolitik. Mitteilungen des Instituts für Wissenschaft und Kunst (Wien), 1: 38-42.

1991 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Utban a középfok felé. In: Utasi Ĺgnes - Mészáros Ĺgnes (szerk.): Cigánylét. MTA Politikai Tudományok Intézete, 201-228

1991 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Nincs kisebbségi oktatásügy hazánkban. INFO-Társadalomtudomány, 18:39-43. p.

1991 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Cigány gyermekek háromhetes tábora 1990-ben. Uj Pedagógiai Szemle, 12:72-81.

1992 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Egy kultúrantropológiai kísérlet. Iskolakultúra, 11-12: 94-103.

1992 Forray R. Katalin - Györgyi Zoltán: Bevezetés. In: Forray - Györgyi szerk: Egy ismeretlen Magyarország. Közoktatási Kutatások, Akadémiai, 7-10.

1992 Forray R. Katalin: Társadalom, oktatás, szakképzés. In: Forray - Györgyi szerk: Egy ismeretlen Magyarország. Közoktatási Kutatások, Akadémiai, 13-25.

1992 Forray R. Katalin: Speciális igények - kisebbségi gyermekcsoportok. In: Szabad legyen, vagy kötelező? A közoktatási törvény koncepciójához. Szerk. Kozma Tamás, Lukács Péter. Bp., Educatio, 244-245.p. (Társadalom és oktatás)

1992 Forray R. Katalin - Kozma Tamás: Iskolaszerkezet és intézményhálózat. In: Szabad legyen, vagy kötelező? A közoktatási törvény koncepciójához. Szerk. Kozma Tamás, Lukács Péter. Bp., Educatio, 47-63.p. (Társadalom és oktatás)

1992 Forray R. Katalin: Verwaltungsreform und die Autonomie der Schule in Ungarn. In: Bildung in neuen Strukturen - Autonomie der Schule. Hrsg. Bundesministerium für Unterricht und Kunst. Wien : Seitz, 146-148. p.

1992 Forray R. Katalin - Andreas Pribersky: Előszó (Vorwort), In: Forray R. Katalin - Andreas Pripersky szerk: A határmenti együttműködés és az oktatás. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Bildung. Oktatáskutató Intézet, Bp. 9-17 p.

1992 Forray R. Katalin: A nemzeti és etnikai kisebbségek oktatásának problémái Magyarországon. In: Forray R. Katalin - Andreas Pripersky szerk: A határmenti együttműködés és az oktatás. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Bildung. Oktatáskutató Intézet, Bp. 30-37 p.

1992 Forray R. Katalin - Györgyi Zoltán: Külső és belső differenciálás felső tagozaton. Educatio, 2. 235 -241 p.

1992 Forray R. Katalin: A regionális oktatáskutatás lehetőségei a felsőoktatásban. In: Lados Mihály-Kocsis Zsolt szerk: A regionális tudományok integrálása a felsőoktatásba. Területi szemlélet a közgazdaságtudományban avagy van-e regionális gazdaságtan Magyarországon? MTA RKK, Győr, 26-33. p.

1993 Forray R. Katalin: A nemzetiségi-etnikai oktatás állami támogatása. Educatio, 2. 221-234.

1993 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Schulpolitik und nationale Minderheiten. Educatio, 2. 245-252.

1993 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Sprachenunterricht und nationale Minderheiten in Ungarn. Pädagogik und Schule in Ost und West, 1. 21-26.
1993 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: A Review of the National and Ethnic Minorities Education in Hungary. In: Devetak, Silvo (ed): Small Nations and Ethnic Minorities in an Emerging Europe. Slavica Verlag Anton Kovac, München, p. 278-282.

1993 Forray R. Katalin: Uj cigány iskolák és a pedagógusok. Phralipe, 10. 29-31. p.

1993 Forray R. Katalin: Az Alföld oktatásügye. In: Alföldi Társadalom, IV. 26-48.

1993 Forray R. Katalin - Kozma Tamás: Tanulási szándékok és elhelyezkedési lehetőségek. Info-Társadalomtudomány, 26. október, 39-49. p.

1993 Forray R. Katalin: Systemic change in educational policy. In: Hajdú Zoltán ed.: Hungary: Society, State, Economy and Regional Structure in Transition. Centre for Regional Studies, Pécs, p. 139-154.

1993 Forray R. Katalin: Az iskolázás regionális különbségei és a fejlődés lehetőségei a kilencvenes években. In: Enyedi György szerk: Társadalmi-területi egyenlőtlenségek Magyarországon. Közgazdasági és Jogi, Budapest, 257-275. p.

1994 Forray R. Katalin: A helyi elvárások. A pedagógus és a helyi társadalom kapcsolata. In: Csécsei Béla - Nagy Péter Tibor - Szebenyi Péter - Szemkeő Judit (szerk): Korszerű iskolavezetés. Tanári kézikönyv. Raabe - Klett, Budapest, p. 14.

1994 Forray R. Katalin: Women in the Hungarian Educational System. In: Sutherland, M. B - Baudoux, C. eds.: Femmes et Education: Politiques nationales et variations internationales. Les Cahiers du Labraps (Laboratoire de recherche en administration et politique scolaires, Volume 13. Université Laval, Québec, 177-196. p.

1994 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Die letzte Völkerwanderung. WAS 76, (Wien) 34-41. p.

1994 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Cigány tanulók az általános iskolában. Iskolakultúra, 20, 12-19. p.

1994 Forray R. Katalin: Szempontok a cigány gyermekek iskolai szocializációjához - a multikulturális iskola esélyei. In: Demeter Zayzon Mária szerk: Másság-Azonosság, I. kötet. Kisebbségismereti előadások Kőbányán, Budapest Kőbányai Önkormányzat, Budapest, 29-37.

1994 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Tradicionális családi nevelés és iskolai magatartás egy innovatív cigány közösségben. In: Nyári László szerk: "Mig én rólad mindent, te rólam semmit sem tudsz". Családpolitikai füzetek, Agroinform, Budapest, 59-77. p.

l995 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Hogyan és miért nem működik a nemzetiségi-etnikai oktatást kiegészítő állami támogatás I. rész. Amaro Drom 5:24-26. II.rész.: Hogyan és miért nem működik, Amaro Drom, 6:24 - 25.

1995 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Oktatáspolitikai változások a cigány gyerekek iskoláztatásában. Iskolakultúra, 24:7-18.

1995 Forray R. Katalin: Önkormányzatok és kisiskolák. Educatio, 1:70-81.

1997 Forray R. Katalin: Az iskola és a cigány család ellentétei. Kritika, 7:16-19ű

1997 Forray R. Katalin. Multikulturális társadalom - interkulturális nevelés. Valóság, 12:86-98

1998 Forray R. Katalin Nemzetiségek, kisebbségek. Educatio, 1:50-66.

1998 Forray R. Katalin A cigányság oktatásának egyes kérdései Európában. Magyar Pedagógia, 1:3-16.

1998 Forray R. Katalin Cigánykutatás és nevelésszociológia. Iskolakultúra. 8: 3-13

1998 Forray R. Katalin - Kozma Tamás Kleine Grundschulen in Ungarn. In: Fickermann, D., Weishaupt, H., Zedler, P. eds..: Kleine Grundschulen in Europa, Weinheim, Basel, Frankfurt, Wien

1998 Forray R. Katalin A falusi kisiskolák helyzete. Educatio Füzetek. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 57 p.

1998 Forray R. Katalin - Cserti Csapó Tibor: A cigány kisebbség iskolai oktatásának helyzete a Dombóvári Kistérségben. Iskolakultúra, 12:37-44

1999 Forray R. Katalin: Cigány kisebbségi oktatáspolitika. Educatio, 2:223-234

1999 Forray R. Katalin - Híves Tamás: Cigány kisebbségi önkormányzatok és cigány kisebbségi oktatási programok. Educatio, 2:377-380

2000 Forray R. Katalin - Kozma Tamás: Regionális folyamatok és térségi oktatáspolitika. Educatio Füzetek

2000 Forray R. Katalin: Ajánlás az olvasónak. In: Szegál Borisz: Roma gyerekek értelmi és szociális fejlettségének elősegítése az óvodában, M-R Program. PressCoord-Alex typo, Budapest, 5-8. P.

2000 Kozma Tamás - Forray R. Katalin: Az oktatáspolitika regionális hatásai. Magyar Pedagógia, 2:123-140

2000 Forray R. Katalin A roma/cigány kisebbség Magyarországon. Roma/Gypsy Minority in Hungary. In: Tóth Hajlanka szerk: Kisebbségek Európában. Studia Europaea. Pécs, 63-73 p

2000 Forray R. Katalin: a cigány családok szociális, műveltségi és egészségi helyzete Dombóváron. Helix, 6. 45-62.
2000 Forray R. Katalin Pályakezdő cigány fiatalok. Iskolakultúra, 12:3-15.
2001 Forray R. Katalin: Kisebbségi jogok és kisebbségi oktatás Magyarországon., Dialógus, 1. 36-49.

2001 Forray R. Katalin Mások-e a cigány gyerekek? Óvodai nevelés, 7: 244-249

2001 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András Oktatáspolitikai változások a cigány gyerekek iskoláztatásában. In: Andor Mihály szerk: Romák és oktatás. Iskolakultúra:13-30

2001 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Cigány tanulók az általános iskolákban (egy empirikus vizsgálat tapasztalatai). In: Andor Mihály szerk: Romák és oktatás. Iskolakultúra. 74-84

2001 Forray R. Katalin - Polónyi István: Mindig a másik oldalon. Educatio, 1:103-109

2001 Forray R. Katalin - Czachesz Erzsébet - Lesznyák Márta: Multikulturális társadalom - interkulturális nevelés. In: Báthory Zoltán - Falus Iván szerk.: Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2001. Osiris, Budapest, 111-125

2001 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András Particularism, universalism and teaching someone to be different. In: Fényes Cs., McDonald, Ch., Mészáros, A szerk: The Roma Education. Resource Book. Volume 1., Open Society Institut, Budapest, 45-48 p.

2001 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András Teachers on the Gypsy Culture. In: Fényes Cs., McDonald, Ch., Mészáros, A szerk: The Roma Education. Resource Book. Volume 1., Open Society Institut, Budapest, 178-184

2002 Forray R. Katalin: Results and problems of schooling. Resultats et problémes de la scolarisation. In: Forray R. Katalin - Mohácsi Erzsébet (eds) Opportunities and Limits. The Roma Community in Hungary at the Millennium. - Chances et Limites. La communauté Tsigane en Hongrie au début du siécle. Külügyminisztérium, Budapest, 17-41; 93-115 p.

2002 Forray R. Katalin: Expanzió középfokon. Educatio, 2: 13-27.

2002 Forray R. Katalin A cigányság és a nemzeti kultúra. (Előadás az MTA II. Osztály tudományos ülésén; megjelenésre elfogadva a Magyar Tudomány tematikus számában), 14 p.

2002 Forray R. Katalin: Eredmények és problémák a cigányság iskolázásában. Barátság, 8.

2002 Forray R. Katalin: Results and Problems in he Education.of the Gypsy Community. European Education, 4:70-90
2002 Forray R. Katalin - Híves Tamás: Jelentkezés a felsőoktatásba Tér és Társadalom XVI. évf. 1:99-134 p.
2002 Forray R. Katalin - Híves Tamás: A leszakadás regionális dimenziói. Kutatás Közben 240. Oktatáskutató Intézet, Budapest

2003 Forray R. Katalin: Roma hallgatók a felsőoktatásban, Magyar Felsőoktatás, 11.

2003 Forray R. Katalin: Roma/cigány diákok a felsőoktatásban. Educatio, 4.

2003 Forray R. Katalin - Híves Tamás: A leszakadás regionális dimenziói. Oktatáskutató Intézet, Kutatás közben 240, Bp.

2003 Forray R. Katalin - Híves Tamás: A szakképzés területi szerkezete és folyamatai. Oktatáskutató Intézet, Kutatás közben 244, Bp.

2004 Forray R. Katalin - Cserti Csapó Tibor: Baranya megye cigány/roma népességének jelene és jövője. In.: Kupa László - Gyurok János (szerk.): Határmenti régiók és kisebbségek a 19-20. században. Konferenciakötet. B&D Stúdió, Pécs 2004. pp.166-179.

Feliratkozás hírlevélre
név:
email:
 

leiratkozást a következő e-mail címen kérhet: oktataskutato@ella.hu
FRISS HIREK

Az EDUCATIO folyóirat legfrissebb száma "ÖTVENHAT" honlapunkon keresztül is megrendelhető.

Felsőoktatási konfliktusok címü konferencia előadásának vetített anyaga itt letölthető.