Felsőoktatási Kutatóintézet - Professzorok Háza
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
E-mail: oktataskutato@ella.hu
Telefon: +36(1) 220-80-56; +36(1) 221-40-34, +36(1) 221-03-65
Gábor Kálmán dr.
tudományos főmunkatárs
 
Születés helye, ideje: Sopron 1948 február 17.
 
Végzettség:
Szegedi József Attila Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom - történelem és pedagógia szak, 1971. Budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem szociológiai szak 1980 egyetemi doktori ELTE 1981.
1971 - 1975 MTA Szociológiai Kutató Intézet
1976 - 1979 JATE Filozófiai Tanszék
1980 - 1994 JATE Szociológiai Tanszék
1995 - 2003 Oktatáskutató Intézet
2004- Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet
 
Munkakör: Tudományos munkatárs, ifjúsági kutatócsoport vezetője
 
Oktatói tevékenység:
Tanítok a Magyar Iparművészeti Egyetemen, a Szegedi Tudományegyetem, Babes Bolyai Egyetem Szociológiai Tanszékén, ELTE Szociológia Intézetében szociológiát. Legfontosabb kurzusaim: A magyar társadalom szociológiája; Nevelésszociológia, Ifjúságszociológia; Társadalmi átalakulás és ifjúsági korszakváltás.
 
Kutatói tevékenység:
Kutatásaim nyolcvanas évektől A társadalmi átalakulás és az ifjúsági korszakváltás témakörben folynak. Ezen belül kiemelt kutatási területem: A fiatalok nemzetközi összehasonlító vizsgálata project: A magyar és német fiatalok kulturális mintái, A határon túli magyar fiatalok élettervezése és értékorientációi. A Helyi társadalom és ifjúság c. project. Az Egyetemistává válás és középosztályosodás c. project keretében az Elsős hallgatók szociológiai vizsgálata (két évenként ismételt vizsgálatok adatbázissal) Diákjogok a felsőoktatásban 2003.. Sziget Fesztivál kutatások, (1997 óta évenként ismételt vizsgálat, archivált adatbázissal). Vezető kutatóként részt vettem Ifjúság 2000 (magyarországi) és MOZAIK 2001 (határon túli magyar fiatalok) vizsgálatában, valamint részt veszek az Ifjúság 2004 vizsgálatban.
 
Közéleti szerep:
1993 - Magyar Szociológiai Társaság Ifjúságszociológiai Szakosztályának elnöke
2000 - Az Ifjúsági korszakváltás c. sorozat szerkesztője a Belvedere Kiadónál
2003 - Új Ifjúsági Szemle szerkesztője
2003- Erdélyi Társadalom szerkesztőtanács tagja
 
Legfontosabb publikácók:
1. Gábor, Kálmán (1991) Jugendkultur und gesellschaftliche Orientierungsmuster in Ungarn. Ein Vergleich zwischen Oberschülern, Berufschülern und Studenten. In: Osteuropäische Jugend im Wandel. Hrsg. Wolfang Melzer, Wilhelm Heitmeyer, Ludwig Liegle, Jürgen Zinnecker, Juventa Verlag Weinheim und München, pp. 161-170.
2. Gábor, Kálmán (1991) Culture and Political Culture. In: Hungary after Communism (1991) Paris (Connaitre les modes des vie et de consommation des jeunes) Tome 2. pp. 49-79.
3. Gábor Kálmán (1992) Az ifjúsági kultúra korszakváltása In: Rendszerváltozás és ifjúság (1992) szerkesztette: Gazsó Ferenc, Stumpf István, Bp.,. MTA Politikai Tudományok Intézete, pp. 67-97.
4. Gábor Kálmán (1993) Ifjúsági értékorientációs folyamatok. Társadalmi orientációs minták és ifjúság In: Boros László (szerk.) Érték-iskola-család. Bp. Akadémiai Kiadó, pp. 127-193.
5. Gábor Kálmán (1992) (szerk. és tanulmányok) Civilizációs korszakváltás és az ifjúság. A kelet- és nyugat-európai ifjúság kulturális mintái. Szeged, 224. p.
6. Gábor Kálmán (1993) Civilizációs korszakváltás és az ifjúság. Bp. Oktatáskutató Intézet 26. p. [Kutatás közben Vol. 192.]
7. Gábor Kálmán (1993) Az ifjúsági korszakváltás avagy az ifjúsági és a politikai kultúra a kelet- és a nyugat-európai fiatalok körében. INFO-Társadalomtudomány, Vol. 26. pp. 5-21.
8. Gábor Kálmán - Mátay Melinda - Kántor Zoltán - Balog Iván (1994) Az ifjúság és elit. Bp. Oktatáskutató Intézet 40 p. [Kutatás közben Vol. 202]
9. Gábor Kálmán (1995) Az ifjúságkutatás irányai a kilencvenes években. Educatio,. Vol.2. .pp. 191-207
10. Gábor, Kálmán-Balog, Iván (1995) The Impact of Consumer Culture on Eastern European Youth. Educatio, Vol. 2. pp. 311-327
11. Gábor Kálmán (1996) Társadalmi átalakulás - ifjúsági korszakváltás - ifjúsági kultúra. In: Közmuvelodési tanulmányok 1996. (Szerkesztette: Szabó Károly), Pécs, JPTE Nyomda
12. Gábor Kálmán (1996) Ifjúságkutatási tézisek. Educatio Füzetek, Vol. 2. 5-13. o.
13. Gábor Kálmán (1996) Társadalmi átalakulás és ifjúsági korszakváltás. Educatio Füzetek, Vol. 2. 13-34. o.
14. Gábor Kálmán - Vízer Balázs (1998) A Diáksziget az új középosztályé. Korunk, 70-84. o.
15. Gábor Kálmán (1998) Társadalmi egyenlőtlenségek - a fiatalok esélyei. Korunk, 6. szám, 12-20. o.
16. Gábor Kálmán (2000) (szerk. és tanulmányok) Társadalmi átalakulás és ifjúság. Szabadság mint esély? Szeged, Belvedere Kiadó
17. Gábor Kálmán (2000) A középosztály szigete. Szeged, Belvedere Kiadó
18. Gábor Kálmán - Dudik Éva (2000) Középosztályosodás és a felsőoktatás tömegesedése. Educatio, Vol. 1. pp. 95-114. o.
19. Gábor, Kálmán (2001) The Island of the Middle Class/Die Insel der Mittelclasse. Szeged, Belvedere Meridionale
20. Gábor Kálmán (2000) Az ifjúságszociológia irányai. In.: Süsü a társadalomban (szerkesztette: Bauer Béla). Budapest, Új Mandátum Kiadó, 153-174. o.
21. Gábor Kálmán (2002) A Győr-Moson-Sopron megyei 15-29 éves fiatalok. Szeged, Belvedere Meridionale
22. Gábor Kálmán (2002) A magyar fiatalok és az iskolai ifjúsági korszak. Túl renden és osztályon? In. Ifjúság 2000. Tanulmányok I. Budapest, Nemzeti Ifjúságkutató Intézet. 23-40.o.
23. Gábor Kálmán-Kabai Imre-Matiscsák Attila (2003) Információs társadalom és ifjúság. Szeged, Belvedere Meridionale
24. Gábor Kálmán (2003) Előszó. Sebezhető ifjúság. In.: Andé Furlong -Barbara Stalder-Anthony Azzopardi (2003) Sebezhető ifjúság. Sebezhetőség az oktatásban a munkavállalásban és a szabadidőben Európában. Szeged, Belvedere Meridionale, 7-11. o.

Feliratkozás hírlevélre
név:
email:
 

leiratkozást a következő e-mail címen kérhet: oktataskutato@ella.hu
FRISS HIREK

Az EDUCATIO folyóirat legfrissebb száma "ÖTVENHAT" honlapunkon keresztül is megrendelhető.

Felsőoktatási konfliktusok címü konferencia előadásának vetített anyaga itt letölthető.