Felsőoktatási Kutatóintézet - Professzorok Háza
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
E-mail: oktataskutato@ella.hu
Telefon: +36(1) 220-80-56; +36(1) 221-40-34, +36(1) 221-03-65
dr. Györgyi Zoltán
tudományos főmunkatárs
gyorgyiz@ella.hu
 
 
Születési hely, idő: Budapest, 1954.
 

Tanulmányok, vizsgák

 • Marx Károly Közgazdasági Egyetem, Népgazdasági Tervező-elemző szak, l979.
 • Német felsőfokú nyelvvizsga, 1978.
 
Tudományos minősítés
 • Egyetemi doktor (Munkaerő-piaci képzés és mezőgazdasági szakképzés), Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Pedagógiai Tanszék, 1994.
 • Ph.D doktor (neveléstudomány), Debreceni Egyetem, 2002
Nyelvtudás
 • német, angol
Munkahelyek, tevékenységek
 • 1979-1982 tud. mt., Budapesti Városépítési Tervező Vállalat Szociológiai kutatócsoportja
 • l982-1989 szellemi szabadfoglalkozású
 • l989-l990. tud. mt., ÉGSZI Kutató-Szervező Kft.
 • 1991- tudományos mt., majd főmt.; 1995-98, 2001- tud. csop. vez., Oktatáskutató Intézet
 

Szakmai szervezeti tagság

Magyar Szakképzési Társaság, 1999-től.
 
Szakmai tevékenység
Kutatások
 • Ifjúsági munkanélküliség és a munkaerő-piaci képzés (OTKA, 1993-96)
 • A fenntartói társulások szerepe a kisiskolák működésében (OM, 1997)
 • Az alap és a középfokú oktatás közötti átmenet kérdései (OM, 1997-98)
 • A gazdasági vállalkozások és az iskolarendszerű szakképzés (Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány, 1998.)
 • A fiatalok munkaerő-piaci helyzete és az Internet (OFA, 2000)
 • Képzési szerkezet és munkaerőpiac (OKTK, 2001)
 • Társadalmi egyenlőtlenségek a felnőttképzésben (FMM, 2001-2002)
 • Második esély. Kutatások a hátrányos helyzetű fiatalok oktatását és munkaerő-piaci beilleszkedését célzó projekten belül. (Equal program, 2005-2007)
 • A felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek iránti munkaerő-piaci kereslet (A munkaerő-piaci változások rugalmas követésére alkalmas felsőoktatási működési mechanizmusok kialakítása" c. kutatási program keretén belül. NKTH, 2005)

 

Hatásvizsgálatok
 • A tranzitfoglalkoztatási programok hatásvizsgálata (OFA, 2001)
 • A Comenius 2000 minőségbiztosítási program működése (Pedagógus Továbbképző Központ, 2002)
 • A Leonardo mobilitási program hatásvizsgálata (Tempus, 2004)
 • A KID programok hatásvizsgálat (OFA, 2005-2006)
 • Mártonfi Györggyel (OKI Kutatási Központ) közös kutatás
 
Egyéb szakmai tevékenység

Háttérjelentés elkészítése a magyarországi felnőttképzésről az OECD számára (FMM, 2003)

 
Oktatói tevékenység
 • 1997-1998: oktatásstatisztika - Wesley J. Főiskola
 • 2004-: oktatás-gazdaságtan, kutatásmódszertan - Pécsi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet
 
Nemzetközi együttműködés

Közös kutatások az Equal programban résztvevő francia, holland, olasz és portugál partnerekkel.

 
Publikációk
 

Tanulmányok, önálló kiadványok

 

Györgyi Zoltán : Az állami költségvetés kiadásainak alakulása. In: Oktatásról és társadalompolitikáról.
MTA Szociológiai Intézet, l982.

Egy ismeretlen Magyarország - Mezőgazdaság és szakképzés. Szerk. Forray R. Katalin és Györgyi Zoltán . Akadémiai, 1992. 154 p.

Györgyi Zoltán : Szakképzés és közoktatás a század első felében. In: Egy ismeretlen Magyarország - Mezőgazdaság és szakképzés. Akadémiai, 1992. 81-99. p.

Györgyi Zoltán : Irányítás és intézményrendszer a mezőgazdasági szakképzésben. In: Egy ismeretlen Magyarország. Mezőgazdaság és szakképzés. Akadémiai, 1992. 58-77. p.

Forray - Györgyi - Híves - Imre: Az ózdi térség közoktatásának helyzete, kilátásai. Oktatáskutató Intézet, 1992. Kutatás közben. 51 p.

Györgyi Zoltán : Zwangseffekte in der landwirtschaftlichen Fachausbildung in Ungarn (Kényszerhatások a magyar mezőgazdasági szakképzésben). In: A határ menti együttműködés és az oktatás - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Bildung. Oktatáskutató Intézet, 1992.

Györgyi Zoltán : Budapesti pedagógusok véleménye az oktatási törvénytervezet koncepciójáról. Oktatáskutató Intézet, 1992. Kutatás közben.

Györgyi Zoltán : Mezőgazdasági szakoktatás az iskolarendszerű oktatásban és a munkaerő-piaci képzésben. 41 p. Oktatáskutató Intézet, 1993. Kutatás közben.

Imre Anna - Györgyi Zoltán : A nyelvoktatás helyzete a XII. kerületben. XII. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ. 1995. Helyzetfeltáró tanulmányok 4.

Györgyi Zoltán : A felnőtt népesség és a fiatalok iskolázottságának összehasonlítása. Oktatáskutató Intézet, 1995. Kutatás közben 49-59. p.

Györgyi Zoltán : A regionális tényezők hatása a hátrányos helyzetre /The Impact of Regional factors on a Disadvantaged Position . In: A hátrányos helyzetű tanulók szakképzése. / Vocational training of disadvantaged students. Magyar és angol nyelven. Szerkesztette Liskó Ilona. Phare programiroda, 1997. 139-160. p.

Györgyi Zoltán (társszerzőkkel): Az oktatás és a gazdaság kapcsolatainak erősítése. MKM Phare PMU, 1999.

Györgyi Zoltán : A nyitott szakképzés lehetőségei és akadályai a munkaerő-piaci képzésben. In: Tanulmányok a nyitott szakképzésről. 248-270. p. Műegyetemi Távoktatási Központ. Budapest, 1999.

Györgyi Zoltán - Imre Anna: Fenntartói társulások. Oktatáskutató Intézet, 1999. Educatio füzetek. Kutatás közben 222.

Györgyi Zoltán - Imre Anna: Az alap és középfok közötti átmenet Oktatáskutató Intézet, 2000. Educatio füzetek. Kutatás közben 228. 66 p.

Györgyi Zoltán : A szociális partnerek szerepe a dán szakképzésben. In: A szociális partnerek szerepe a szakképzésben. Szerk.: Benke Magdolna. Nemzeti Szakképzési Intézet, 2001. 49-70. p.

Györgyi Zoltán : Karrier-tanácsadás az oktatási intézményekben. In: A felnőttoktatás kutatása. Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete - Oktatáskutató Intézet. Budapest, 2001. FTE 26.

Györgyi Zoltán - Szabó Mária: A szakma- és pályaválasztási tanácsadással foglalkozó szervezetek. In: OFA Kutatási Évkönyv 1. 230-240. p. OFA, 2001. Foglalkoztatást elősegítő munkaügyi kutatások.

Györgyi Zoltán - Mártonfi György : Vissza a munkaerőpiacra. A tranzitfoglalkoztatási program tapasztalatai. Oktatáskutató Intézet, 2001. Kutatás közben 232. 73 p.

Györgyi Zoltán : Az iskolarendszerű felnőttoktatás kérdőjelei. In: A felnőttképzés új útjai. Szerk.: Dr. Kálmán Anikó. Didakt, 2002. Lifelong Learning Füzetek. 1. 132-148. p.

Györgyi Zoltán - Török Balázs: A fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítása és az Internet. In: OFA Kutatási Évkönyv 2. 145-156. p. OFA, 2001. Foglalkoztatást elősegítő munkaügyi kutatások. Megtalálható a Celodin (Helyi Fejlesztések Közép-európai Információs Hálózata) honlapján is.

Györgyi Zoltán - Mártonfi György : Vissza a munkaerőpiacra. A tranzitfoglalkoztatási program tapasztalatai. In: Tíz év a foglalkoztatáspolitika szolgálatában. 67-108. p.. OFA, 2002. Györgyi Zoltán : Tanulás felnőttkorban. Oktatáskutató Intézet, 2003. Kutatás közben 241. 48 p. Megjelent az Esély c. folyóirat 2003/3. számában 34-67. p. ill. a Szoc-Háló honlapján.

Györgyi Zoltán - Mártonfi György : A Leonardo mobilitási program hatása résztvevőkre
Felsőoktatási Kutatóintézet, 2004. Kutatás közben 263. 101 p.

Györgyi Zoltán : Középfokú iskolák a skandináv országokban. In: A középfokú oktatás nemzetközi tükörben. Szerkesztette: Imre Anna. 77-105. p. Országos Közoktatási Intézet, 2005.

 
Folyóiratcikkek

Györgyi Zoltán : Vallásosság és egyházhoz kötődés két megyénkben. Kultúra és Közösség l988/5.

Györgyi Zoltán : A munkanélküliek átképzésének dilemmái. Szakképzési Szemle, 1992/3.

Forray R. Katalin - Györgyi Zoltán : Differenciálás a felső tagozaton. Educatio, 1992/2. 332-336. p.

Györgyi Zoltán : Changes in the Hungarian system of agricultural vocational training. In: Report of the Workshop on the Results of the Experimental Project "Research and Development" in Nafplion 1992. UNESCO, 1993.

Györgyi Zoltán : Munkanélküliség Ózdon. Educatio, 1993/1. 143-146. p.

Györgyi Zoltán - Imre Anna: Az oktatás jelentősége a nemzeti identitás megőrzésében. Educatio, 1993/2.

Györgyi Zoltán : Tankönyvpiac: Érvényesítheti-e a fogyasztó az érdekeit? Educatio, 1994/4.

Györgyi Zoltán : Gazdátlan magániskolák. Educatio, 1995/1.

Györgyi Zoltán : Felső-középfok és felsőoktatás. Educatio 1995/3.

Györgyi Zoltán : Iskolarendszerű szakoktatás és munkaerő-piaci képzés Educatio 1996/1. 84-91. p.

Györgyi Zoltán : Az iskolarendszerű felnőttoktatás kérdőjelei
Educatio, 1997/2. 274-284. p.

Imre Anna - Györgyi Zoltán : Középiskola mindenkinek?
Educatio 1998/1. 19-32. p.

Györgyi Zoltán : A pályaválasztás nehézségei és a karrier-tanácsadás Szakképzési Szemle 2000/1. 37-62. p.

Fehérvári Anikó - Györgyi Zoltán : A gazdasági vállalkozások és a szakképzés. Szakképzési Szemle 2000/2. 141-180. p.

Györgyi-Zoltán: Karrierépítés az interneten. Educatio 2001/1. 177-181. p.

Györgyi Zoltán - Mártonfi György : Hátrányos helyzetű rétegek visszavezetése a munkaerőpiacra. Szakoktatás 2002/3. 13-18. p.

Györgyi Zoltán - Török Balázs: Minőségbiztosítottak. Iskolakultúra 2003/5. 22-31. p.

Györgyi Zoltán : Frissdiplomások a munkaerőpiacon. Magyar Felsőoktatás. 2004/5

Györgyi Zoltán : A mobilitási projektek finanszírozása. In: A Leonardo da Vinci program megvalósítása Magyarországon (2000-2002). 24-37. p.Tempus Közalapítvány / Leonardo Nemzeti Iroda 2004.

Györgyi Zoltán : Frissdiplomás fiatalok a munkaerőpiacon. Educatio 2004/1. 163-172. p.

Györgyi Zoltán - Mártonfi György : A magyarországi Leonardo mobilitási programok első négy éve. Szakképzési Szemle 2005/2. 121-144. p

 
Publikált interjúk, esettanulmányok

Györgyi Zoltán : A szekszárdi Kolping Szakiskola. Educatio, 1993/1.

Györgyi Zoltán : Interjú Várhelyi Istvánnal a Calibra kiadó egyik tulajdonosával és igazgatójával. Educatio, 1994/4.

Györgyi Zoltán - Fehérvári Anikó - Tót Éva: Ifjúsági munkanélküliség: Megyei esettanulmányok. Budapest, Oktatáskutató Intézet, 1994. Kutatás közben.

Györgyi Zoltán : Mi azt gyártjuk, amit az iskolák kérnek. Interjú Simon Istvánnal, a Konsept-H Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatójával. Educatio, 2000/3. 566-573. p.

 

Könyvismertetések

Györgyi Zoltán : Yuppie - yuppie. Educatio 1995/2.

Györgyi Zoltán : Az ideális iskola
Educatio 1998/3

 

Egyéb

Györgyi Zoltán : Mobilitási projektek 1997-99. In: Leonardo da Vinci program első szakasza. 42-50. p.
Tempus Közalapítvány / Leonardo Nemzeti Iroda. Bp. 2002. http://newsite.tpf.iif.hu/leonardo/docs/utolso.pdf

Györgyi Zoltán : Mobility projects 1997-99. In: The first phase of the Leonardo da Vinci programme in Hungary. 34-40. p.
Tempus Közalapítvány / Leonardo Nemzeti Iroda. Bp. 2002

 
Feliratkozás hírlevélre
név:
email:
 

leiratkozást a következő e-mail címen kérhet: oktataskutato@ella.hu
FRISS HIREK

Az EDUCATIO folyóirat legfrissebb száma "ÖTVENHAT" honlapunkon keresztül is megrendelhető.

Felsőoktatási konfliktusok címü konferencia előadásának vetített anyaga itt letölthető.