Felsőoktatási Kutatóintézet - Professzorok Háza
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
E-mail: oktataskutato@ella.hu
Telefon: +36(1) 220-80-56; +36(1) 221-40-34, +36(1) 221-03-65
Híves Tamás
tudományos munkatárs
 
Legmagasabb végzettség:
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Geológia 1980-85, diploma 1985-ben
 
Nyelvismeret:
Angol középfokú állami nyelvvizsga
Német alapfokú ismeretek
 
Munkahelyek:
Oktatáskutató Intézet 1991- 2003 (tudományos munkatárs)
Magyar Állami Földtani Intézet 1985-90 (geológus - tudományos munkatárs)
Magyar Állami Földtani Intézet 1977-81 (műszaki ügyintéző)
 
Szakterület:
Társadalomföldrajzi kutatások. Területi és kisebbségi kutatások, elemzések. Kartografikus regionális elemzések készítése területi statisztikai adatokból. A társadalmi folyamatok térbeli és időbeli megjelenítése, vizsgálata, tanulmányok készítése, oktatásstatisztikai elemzések végzése. Többváltozós matematikai statisztikai értékelés. A regionális kutatások segítségével a társadalom térszerkezetének leírása, az oktatáshoz kapcsolódó jelenségek, iskolázottság, hálózat, elemzése, az oktatás környezetének kutatása - oktatásökológia. Számítógépes térképszerkesztés. Számítógépes adatbázisok kialakítása, kezelése, statisztikai elemzések, programok készítése.
Vezetett kutatások: A leszakadás regionális dimenziói (2001-2002). A szakma-struktúra regionális összefüggéseinek elemzése, nemzetközi összehasonlítás (2002). A szakképzési intézményhálózat területi elhelyezkedése (2002).
 
Publikációs lista
Híves Tamás (2004) Szakképzési szerkezet a kistérségekben. In: Felsőoktatási Reformok, Education 2003/1. 138-142.p. Bp.
Forray R. Katalin - Híves Tamás (2004) A szakképzési rendszer szerkezeti és területi átalakulása (1990-2000). Bp. : Oktatáskutató Intézet, 79 p. (Kutatás közben 254)
Forray R. Katalin - Híves Tamás (2003) A szakképző intézmények alkalmazkodása a társadalmi-gazdasági feltételekhez (1990-2000). Bp. : Oktatáskutató Intézet, 54 p. (Kutatás közben 249)
Forray R. Katalin - Híves Tamás (2003) A leszakadás regionális dimenziói. Bp. : Oktatáskutató Intézet, 89 p. (Kutatás közben 240)
Híves Tamás - Forray R. Katalin (2002) "Jelentkezés a felsőoktatásba" Tér és Társadalom XVI. évf. 1.sz. 99-134 p.
Kozma Tamás (2002) (közreműködők: Forray R. Katalin, Híves Tamás, Radácsi Imre, Rébay Magdolna) Határokon innen, határokon túl. Oktatáskutató Intézet Új mandátum kidó Bp. p 232.
Híves Tamás (2001) "Az Oktatási Minisztérium kutatási támogatása 1992-95" Acta Paedagogica Debrecina. 20. p.
Híves Tamás - Kozma Tamás - Radácsi Imre (1999) Az MKM 1995-ös kutatási támogatása. Bp. : Oktatáskutató Intézet, 86 p. (Educatio füzetek 223)
Kozma T., Híves T., Radácsi I. (1999) "Language and Poverty: A Cross-Border Analysis." Paper prepared for the V. Oxford International Conference on Education and Development. New College, Oxford, UK, September 9-13, 1999.
Híves Tamás ed. (1998) Oktatásökológiai szöveggyűjtemény (kézirat) Debrecen, KLTE Neveléstudományi Tanszék
Híves Tamás (1998) Az MKM kutatási támogatása. Bp. : Oktatáskutató Intézet, Educatio, 1. sz. 183-188 p.
Híves Tamás - Kozma Tamás - Radácsi Imre (1998) Az MKM 1994-es kutatási támogatása. Bp. : Oktatáskutató Intézet, 84 p. (Educatio füzetek 221)
Híves Tamás - Radácsi Imre (1997) Határmentiség az észak-keleti régióban. In: Határmenti együttműködés a felsőoktatásban. szerk. Buda Mariann, Kozma Tamás. Debrecen: KLTE, 89-126.p. (Acta Paedagogica Debrecina ; 96.)
Híves Tamás - Kozma Tamás - Radácsi Imre (1997) A harmadfokú képzés területi különbségei. Bp. : Oktatáskutató Intézet, Educatio, Educatio, 2. sz. 236-247. p.
Híves Tamás (1994) Kartográfiai ábrázolás lehetőségei az oktatáskutatásban. Kutatás Közben 205, Oktatáskutató Intézet, Bp. p. 50.
Híves Tamás (1993) Az iskolázottság területi alakulása (VI. Nevelésügyi Kongresszuson elhangzott előadás anyaga, Budapest, 1993 augusztus 27.) Oktatáskutató Intézet, p. 15.
Híves Tamás (1993) Oktatásügyi térképes információs rendszer számítógépen (Szociológiai kongresszuson elhangzott előadás anyaga, Miskolc, 1993 július 8.), Oktatáskutató Intézet, p. 14.
Híves Tamás (1993) Kartográfiai és szimulációs módszerek a területi kutatásokban. In: A közoktatásfejlesztési koncepciójának tudományos megalapozása. Oktatáskutató Intézet, p. 18.

Feliratkozás hírlevélre
név:
email:
 

leiratkozást a következő e-mail címen kérhet: oktataskutato@ella.hu
FRISS HIREK

Az EDUCATIO folyóirat legfrissebb száma "ÖTVENHAT" honlapunkon keresztül is megrendelhető.

Felsőoktatási konfliktusok címü konferencia előadásának vetített anyaga itt letölthető.