Felsőoktatási Kutatóintézet - Professzorok Háza
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
E-mail: oktataskutato@ella.hu
Telefon: +36(1) 220-80-56; +36(1) 221-40-34, +36(1) 221-03-65

Liskó Ilona
igazgató


Szül: Vecsés, 1944. 01. 21.
Tudományos fokozat: 1992, a szociológia tudomány kandidátusa, TMB
Jelenlegi beosztás: 2004-, igazgató
Munkahely: Felsőoktatási Kutatóintézet, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
Központi telefonszáma: +36 1 2210365, +36 1 2214034
Központi faxszáma: +36 1 2208056/102
E-mail címe: oktataskutato@ella.hu
Internet címe: www.hier.iif.hu
E-mail: lisko@ella.hu

Szakmai pálya:
1972-81 Tudományos segédmunkatárs, majd munkatárs a Társadalomtudományi Intézetben
1981-2003 Tudományos munkatárs, majd főmunkatárs az Oktatáskutató Intézetben
2003- Az OKNT tagja
1992- Az Educatio c. folyóirat rovatszerkesztője

Szakterület:
Oktatásszociológia

Kutatási terület:
az oktatási rendszer átalakulása, esélyegyenlőség, szakképzéskutatás

Nyelvtudás:
angol

Kutatásvezetői tevékenységek
Kudarcok a középfokú oktatásban (1981-85)
Iskolavezetési stratégiák (1986-1992)
A középfokú iskolaszerkezet átalakulása (1993-96)
A hátrányos helyzetű fiatalok szakképzése (1996-98)
A szakképzetlen fiatalok elhelyezkedési esélyei (1995-99)
A szakképzési rendszer átalakulása (1995-2000)
Világbanki szakközépiskolák (1994-2000)
A szakképzett fiatalok elhelyezkedési esélyei (1998-2000)
Cigány tanulók az általános iskolákban (2000)
Cigány tanulók a középfokú iskolákban (2001-2002)
Az általános képzés és a szakképzés illeszkedése (2001-2002)
Kudarcok a középfokú oktatásban (2002)
A szakmai oktatás előkészítése (2002)
A középfokú végzettség hasznosulása (2003)
Szegregáció a cigány tanulók oktatásában (2004)
A szakképző iskolák kollégiumai (2004)
Az Arany János Program hatásvizsgálata (2005)
Pedagógus továbbképzés hatásvizsgálata (2006)

Publikációk:
könyvek, és könyvrészletek: 46, folyóirat cikkek: 97.

Az utóbbi 5 év legfontosabb publikációi:

Könyvek, könyvrészletek:

Iskolaválasztás és mobilitás (Andor Mihállyal), Iskolakultúra Kiadó, Bp. 2000. 134 p.

Cigány gyerekek az általános iskolákban (Kemény Istvánnal és Havas Gáborral), OI, Kutatás Közben, 2001. 66. P.

A cigány tanulók és a pedagógusok, In: Romák és oktatás, Iskolakultúra sorozat 8. sz, 2001, 31-47 p.

A cigány tanulók iskolai eredményei, in: A cigányság társadalomismerete, Iskolakultúra könyvek 13. sz, 2002. 173-197. P.

Fiatal szakmunkások a munkapiacon, in:Oktatás és munkaerőpiaci érvényesülés, szerk: Semjén András, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Bp, 2001. 49-73. p.

A szakképzési rendszer átalakulása és a fiatal szakmunkások elhelyezkedési esélyei, In: EU-konform foglalkoztatáspolitika, szerk: Frey Márta, EU könyvek, Bp. 2001. 195-221. P.

Cigány gyerekek az általános iskolában (Havas Gáborral és Kemény Istvánnal), OI-Új Mandátum, Társadalom és oktatás sorozat, Bp. 2002, 225 p.

Cigány tanulók a középfokú iskolákban, Oktatáskutató Intézet, Kutatás közben sorozat, 234. Kötet, Bp. 2002. 51. P.

A közoktatás és a szakképzés illeszkedése, Kutatás közben sorozat, 239. Sz. Oktatáskutató Intézet, 2002, 80 p.

A szakmai elokészíto oktatás bevezetése, OI Kutatás Közben sorozat, 2003. 247. sz. 83 p.

Kudarcok a középfokú iskolákban, Kutatási záró-tanulmány, 2003. OI Kutatás Közben sorozat, 250. sz.. 97 p.

A középfokú végzettségű fiatalok munkavállalása, továbbtanulása, Munkaerőpiaci Tükör 2004 (szerk: Fazekas Károly és Varga Julia), 105-110. p. Bp. MTA, KI. 2004.

A szakképző iskolák kollégiumai, Kutatás Közben sorozat, No. 257. Bp. FKI. 2004. 109p.

Perspektívák a középiskola után, Kutatás Közben sorozat, No. 259. Bp. FKI. 2004. 86. p.

Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában, (Havas Gáborral) Kutatási záró tanulmány, OM-FKI, 2005. Kutatás Közben sorozat, 266. sz. 97 p.

Iskolaátszervezések, fenntartócserék, in: Oktatáspolitika (Szerk: Lukács P. Nagy Péter T), Új Mandátum-FKI, Bp. 2005. 239-252 p.

Ambitions and Chances of Secondary School Leavers, in: The Hungarian Labour Market, Bp. 2005. (edited by Károly Fazekas, Júlia Varga) 88-93 p.

A roma tanulók középiskolai továbbtanulása, Kutatási zárótanulmány, FKI 2005. Kutatás Közben sorozat, 268. sz. 73 p.

Fehérvári Anikó - Liskó Ilona:Az Arany János Program hatásvizsgálata, Kutatás Közben FKI, 2006/275, 97 p.


Folyóirat cikkek
Szülői vélemények az általános képzés meghosszabbításáról, Iskolakultúra 2000. 6-7 sz. 3-15 p.

A szakközépiskolások felsőfokú továbbtanulása, Educatio, 2000/2. 153-159. p.

Fiatal szakmunkások a munkapiacon Munkaügyi Szemle, 2001/1, 2. 21-24 p.

Az új szakképzési modell értékelése, Iskolakultúra, 2001/3. 25. old.

Értékválság a munka világában, Educatio, 2001/3. 493-504 p. Cigány gyerekek a kisegíto osztályokban, Educatio, 2001/2.

A cigány tanulók és a pedagógusok, Iskolakultúra, 2001/12. 3-14. p.

A hátrányos helyzetu tanulók oktatásának minosége (eloadás, lilafüredi konferencia, 2001), Új Pedagógiai Szemle, 2002/2. 56-70. P.

A cigány tanulók oktatási esélyei Educatio, 2002/1. Mérlegen, 49-62. P.

Taneszköz-fejlesztés a világbanki iskolákban, Educatio, 2002/4. 566-577.p.

Cigány tanulók a középfokú iskolákban, Új Pedagógiai Szemle 2002/11. 17-39. P.

Tantervi reformok a szakképzésben, Iskolakultúra, 2002/10. 3-15. P.

A szakképző iskolák mobilitási funkciói, Iskolakultúra, 2003/5. 32-51. P.

Az oktatási reformok és a szakmai iskolák tantestületei, Szakoktatás, 2003/6. 1-16p.

Kudarcok a középfokú iskolákban, Beszélő, 2003/7-8. 68-79. p.

A szakképző iskolák tanulói, Szakoktatás, 2003/8. 1-16. p.

Továbbtanulási ambíciók és esélyek, Educatio, Felvételi, 2003/2. 222-235. p.

Esélykülönbségek középfokon, Educatio, E-learning szám, 2003/3. 445-448. p.

Töréspontok az iskolai pályafutásban, Megyei Pedagógiai Körkép, (Veszprém, MPI ) 2003/33., 1-21 p.

Nevelőtanárok, Iskolakultúra, 2004/9. 28-37. p.

A pedagógus továbbképzés hatékonysága, Educatio, 2004/3. 391-405. p.

A roma tanulók iskoláztatási esélyei, Iskolakultúra, 2005/2. 123-127 p.

Kollégisták, Iskolakultúra, 2005/8. 3-17 p.

LISKÓ Ilona- Ladányi János: Javaslatok az iskolai diszkrimináció mérséklésére. Kritika, 2005. 6. 12-13.  

Az örök lemaradók, Népszabadság, 2006. 01. 03.

A hátrányos helyzetű tanulók iskoláztatási esélyei, Educatio, 2006/1. 118-129 p.

A szakiskolák presztízsvesztése, Educatio, 2006/2, 252-267. p.

Fehérvári Anikó - Liskó Ilona:Az Arany János Program tanulói, Iskolakultúra, 2006/7-8, 63-76. p


Feliratkozás hírlevélre
név:
email:
 

leiratkozást a következő e-mail címen kérhet: oktataskutato@ella.hu
FRISS HIREK

Az EDUCATIO folyóirat legfrissebb száma "ÖTVENHAT" honlapunkon keresztül is megrendelhető.

Felsőoktatási konfliktusok címü konferencia előadásának vetített anyaga itt letölthető.