Felsőoktatási Kutatóintézet - Professzorok Háza
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
E-mail: oktataskutato@ella.hu
Telefon: +36(1) 220-80-56; +36(1) 221-40-34, +36(1) 221-03-65

Dr. Lukács Péter

Szakmai életrajz

Jelenlegi beosztás: tud. főmunkatárs
Munkahely: Felsőoktatási Kutató Intézet, 1146 Budapest, Ajtósi-Dűrer sor 19-21.
Tel.: (+36)-1- 221-03-656/101, (+36)-1- 220-80-56/101.,
fax: (+36)-1- 221-03-656/102, (+36)-1- 220-80-56/102
E-mail: , (www.hier.iif.hu)


Tanulmányok:

- 1967-72: ELTE BTK, Budapest, történelem és orosz szak. Képesítés: középiskolai tanár.
--1970-71: részképzés: Tanárképző Főiskola, Vlagyimir; Lenin Főiskola, Moszkva.
- 1975-77: ML Szociológia szakosító, Budapest.


Tudományos fokozat: 1983, neveléstudomány, egyetemi doktor, ELTE BTK
1991, neveléstudomány kandidátusa, TMB (PhD-ként is elismerte:
ELTE BTK, 1996)

Szakterület: Neveléstudomány, oktatásszociológia, oktatáspolitológia

Szakmai pálya:

1972-74 ált. iskolai és gimnáziumi tanár
1974-77 munkatárs a Fővárosi-, majd az Országos Pályaválasztási Tanácsadó Intézetben
1974-80 tud. segédmtárs, majd tud. mtárs a Felsôoktatási Pedagógiai Kutatóközpontban,
1981- tud. mtárs, tud. főmtárs,
1990-96 fôigazgató-helyettes az Oktatáskutató Intézetben (OI)
1992-00 tszv. fôiskolai tanár, a Kodolányi János Főiskolán, Székesfehérvár.
1994- változó intenzitással megbízott előadó az ELTE Szociológiai Intézetében, az
ELTE BTK Neveléstudományi Tanszékén és Nevtud. PhD Iskoláján, 2001-től a
DE Művelődéstudományi Doktori Iskoláján,
1997-98 főigazgató-helyettes, majd
1998-00 főigazgató a Kodolányi János Főiskolán,
2000-02 tud. főmts, Általános Vállalkozási Főiskola
2001-03 főigazgató, Oktatáskutató Intézet
2004- tud. főmunkatárs, Felsőoktatási Kutató Intézet

Pályadíjak, elismerések:
-Akadémiai pályadíj: 1984, /Színvonal és szelekció/; 1985, /A tervezés és döntés
anatómiája, társszerzőkkel/,
-Széchenyi professzori ösztöndíj, 1998-2001

Nyelvtudás
: orosz nyelvtanári, angol, latin

Tudományos-szakmai közéleti tevékenység:

1984-98 külsô munkatársa a Magyar Rádiónak, műsorvezető-szakértője több
rádiósorozatnak, pl.: a Társadalom és iskola, Katedra, Scola - vita
címűeknek.
1990-94. az Országos Közoktatási Tanács tagja,
1990- a Társadalom és oktatás c. könyvsorozat társszerkesztôje,
1991-94. a Szociológiai Szemle,
1991-00 az Új Pedagógiai Szemle és
1992- az Educatio c. folyóiratok szerkesztô bizottsági tagja,
1993-01 a Magyar Pedagógiai Társaság Választmányának tagja,
1994-96 a Bárczy István Könyvtár c. könyvsorozat társszerkesztője,
1994-99. az MTA Pedagógiai Bizottságának tagja,
1990-95. a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztályának titkára,
1995-99. "" elnöke,
1995-96. a Soros Alapítvány Demokráciára Nevelés szakkuratóriumának tagja,
1996- az MTA köztestületi tagja,
1997-01 országos szakértő /tanügyigazgatás/
1998-03 a Magyar Akkreditációs Bizottság Kommunikációs (2001-től: Irodalom-, média- és
kommunikációs) szakbizottság tagja,
1998- az MTA Ped. Biz. Pedagógusképzési Albizottság tagja,
1999. az Államilag Elismert Felsőoktatási Intézmények Vezetői Kollégiumának ügyvivője,
2000-03 a Nemzeti Távoktatási Tanács tagja
2001-03 a Magyar Akkreditációs Bizottság Nevelés- és sporttudományok szakbizottság
tagja,
2001- a Magyar Felsőoktatás rovatvezetője,
2003- az OTKA Szociológiai Zsűri tagja.

English
Peter LUKÁCS
Curriculum Vitae

Born: 1948, Budapest, Hungary
Citizenship: Hungarian

Present position: - senior researcher, Institute for Higher Education Research, Budapest
- university college professor, John Wesley University College, Budapest

Office: Professor's House, 19-21. Ajtósi-Dűrer sor, H-1146 Budapest
Tel.: (+36)-1- 221-03-656/101, Fax (+36)-1- 220-80-56/102
E-mail: lukacsp@ella.hu

Education:

1991. Ph.D. (Candidate of Educational Sciences), Hungarian Academy of Sciences,
Budapest
1983. University Doctor of Education, ELTE University, Budapest, 1983.
1976-1977 MA of Sociology, ML University, Budapest,
1967-1972 MA of History, MA of Russian Studies, ELTE, Budapest, (and School of
Education, Vladimir and Moscow, USSR),

Foreign language tools: Hungarian- mother tongue, English, Russian, Latin
Research topics: higher education policy, public education policy, private education
Teaching competencies: teacher training, sociologist- and communicators training

Awards:
- Awards of Hungarian Academy of Sciences, 1984, 1985.
- official state expert of public education (administration), 1998-2002,
- "Széchenyi-professor", 1998-2001.

Working experiences:

2004- Senior researcher, Institute for Higher Education Research, Budapest
2004- University college professor, John Wesley University College, Budapest
2003- Guest lecturer, Zsigmond Király University College, Budapest
2001-03 General director of Hungarian Institute for Educational Research
2000-02 Senior researcher, Általános Vállalkozási Főiskola
1998-00: President, Kodolányi János University College, Székesfehérvár
1994- Guest lecturer, Institute for Sociology, ELTE University; Dept. and Doctoral
School for Education Sciences, ELTE University, 2001- Debrecen University
1992-00 Prof. and head of dept. Social Studies; 1997-98 vice president, Kodolányi János
Univ. College, Székesfehérvár
1981- Researcher, senior res., vice dir., Hungarian Institute for Educational Research
1977-81 Researcher, Hungarian Research Centre for Pedagogy of Higher Education,
1974-77 Researcher in Budapest, later Hungarian Institute for Vocational Guidance
1972-74 High school teacher.


Other Professional Activities:

2001- Columnist of "Hungarian Higher Education"
2000-03 Member, Committee for Educational and Sport Sciences, Hungarian Accreditation
Committee,
2000-03 Member, Hungarian Council for Distance Learning,
1998-03 Member, Committee for Communication Sciences, Hungarian Accreditation
Committee,
1999. Spokesman, Rectors Committee of Hungarian Private Colleges,
1996- Member, Subcommittee for Teacher Training, Hungarian Academy of Sciences,
1997- Accredited Expert in Education (School and Administration)
1995-99. Chair, Section of Educational Sociology, Hungarian Sociological Association,
1995-96. Member, Committee of Education for Democracy, Soros Foundation,
1994-99 Member of Educational Committee of Hungarian Academy of Sciences,
1990-95 Secretary, Section of Educational Sociology, Hungarian Sociological Association,
1993-01 Member, Board of Hungarian Pedagogical Society,
1990-94 Member, Hungarian Council for Public Education.
1990- Member, editorial boards of different sociological, educational periodicals
and series of books (as Society and Education, Sociological Review,
Pedagogical Review, Educatio)
1984-98 Speaker-expert of different programs, (as Society and School, Cathedra,
Scola-vita), Hungarian State Radio.

Feliratkozás hírlevélre
név:
email:
 

leiratkozást a következő e-mail címen kérhet: oktataskutato@ella.hu
FRISS HIREK

Az EDUCATIO folyóirat legfrissebb száma "ÖTVENHAT" honlapunkon keresztül is megrendelhető.

Felsőoktatási konfliktusok címü konferencia előadásának vetített anyaga itt letölthető.