Felsőoktatási Kutatóintézet - Professzorok Háza
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
E-mail: oktataskutato@ella.hu
Telefon: +36(1) 220-80-56; +36(1) 221-40-34, +36(1) 221-03-65

Nagy Péter Tibor
Dsc, tudományos tanácsadó
http://nagypetertibor.uni.hu/

Született: Budapest, 1963. jún. 28.
Cim: 1027 Margit krt. 64 a II 3
Családi adatok: Sz.: Nagy János, Csernák Katalin.
Nős: Biró Zsuzsanna


Tanulmányok:

Radnóti Miklós gyakorló gimnázium (1977-1981)
ELTE BTK, történelem szakos középiskolai tanár, 1981-86.
Tudományos fokozatok:
A neveléstud. kandidátusa (1991)
A történettudomány kandidátusa (1995)
Habilitáció (1999)


Főállású munkahelyek:

(1981 szeptember 1-től -1986 ELTE BTK egyetemi hallgató)
1986-89 MTA TMB-ösztöndíjas,
1989-91 az ELTE BTK neveléstörténeti kutató csoport tudományos munkatársa
1991- az Oktatáskut. Intézet főmunkatársa,
1999- oktatáspolitikai csoport vezetője,
2002- tudományos tanácsadó


Felsőoktatási tevékenység:


A DE BTK Társadalomtudományi Doktori Iskola alapító tagja
AZ ELTE Szociológiai Intézet megbízott előadója
Az ELTE BTK mb. előadója
Az Iparműv. Egyet. mb. előadója.
A Kodolányi János Főiskola főiskolai tanára
A WJLF főiskolai tanára.


Kutatási tevékenység:


az 1860-2000-es évek oktatáspolitikája, oktatástörténete, társadalomtörténete, oktatásszociológa és oktatáspolitika, állam-egyház viszony, vallásszociológia
Kutatások a Soros-alapitvány, a CEU, az OTKA, az OM (MKM), a NKÖM megrendelésére.
Öt szakkönyv, kb 95 tanulmány


Egyéb szakmai tevékenység:


Az MTA neveléstörténeti albizottságának volt titkára, jelenleg tagja.
A Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai szakosztály elnöke, az MSZT elnökségének tagja.
A Nemzetközi Humanista és Etikai Szövetség Boardjának tagja, a magyar tagszervezet alelnöke,
Magyar Történelmi Társulat tanári tagozat alelnöke, a Magyar Történelmi Társulat választmányának tagja,
Educatio szerk. tagja ,
Világosság Alapítvány elnöke,
Társadalom és Oktatás cimű könyvsorozat szerk biz tagja
Tudományos elismerés:
Magyar Történelmi Társulat különdíj,
Erdei Ferenc-díj,
Magyary Ösztöndij,
Széchenyi Professzori Ösztöndij,


Nyelvtudás:


Angol, középfokú nyelvvizsgával
Hobbi: elektronikus adatbázisgyűjtés, szakkönyvek, tanulmányok gyűjtése file-ban, szakkönyvgyűjtés, régi statisztikák gyűjtése file-ban, nyomtatásban, fénymásolatban
Postacím: Oktatáskutató Intézet, 1395 Bp., Pf. 427.
E mail: nagy.peter.tibor@ella.hu

Publikációk
Legfontosabb publikációk

A magyar oktatás második államosítása. Bp., Educatio, 1992. 242 p. (Társadalom és oktatás)

Az egyensúly megbomlása a magyar oktatáspolitikában (Adu könyvkiadó, 1996 200 p)

Neveléstörténeti előadások. Oktatáskutató Intézet-Kodolányi Főiskola 1997.

Járszalag és aréna : Egyház és állam az oktatáspolitika erőterében a 19. és 20. századi Magyarországon. Bp. : Új Mandátum, 2000. 320 p.

The Outline of the Hungarian Education 1500-1945 OKI Bp 1993

Szakoktatás és politika. Bp. : Oktatáskutató Intézet, 1994 [1995]. 87 p. (Kutatás közben ; 207.)

Hogyan kerüljük el a polgárosodást? Habilitációs tézisek, Debrecen 1999

(Tjeldvoll, Arill -ral közösen szek): Democracy or nationalism? . Education in post-communist Europe. Oslo . Institute for Educational Research, University of Oslo, 1997. 344 p. (Report No. 3.)

(szerk) Oktatáspolitika és vallásszabadság. Állam - egyház - iskola - társadalom a 20. Században. Új Mandátum, Budapest 2000

The social and political status of Hungarian elementary school teachers-in:The social role and evolution of the Teaching Profession in Historical Context, Joensuu 1988

The Meanings and Functions of Classical Studies in Hungary in the 18th-20th Centuries. In: Aspects of Antiquity in the History of Education. Ed. by F.-P. Hager et al. Hildesheim, Bildung und Wissenschaft, 1992. 191-203.p. (International Series for the History of Education ; Vol.3.)

Az 1941-es tanügyigazgatási törvény. Magyar Pedagógia, 1995. 1-2. sz. 59-76.p.

Szerkezetpolitika Magyarországon 1867-1948 Educatio 1996 2.sz. 290-302.pp.

State - church relations in a post-communist educational system . The case of Hungary. In: Education for the 21st century. ed. by Christoph Wulf. Munster, New York, München, Berlin . Waxmann, 1998. 130-141. p. (European studies in education ; 7.)

Tantervpolitika a századvégen. Educatio, 1998. 4. sz. 657-677. p.

Összes publikációk:
Önálló kötetek
A magyar oktatás második államosítása. Bp., Educatio, 1992. 242 p. (Társadalom és oktatás)

Az egyensúly megbomlása a magyar oktatáspolitikában (Adu könyvkiadó, 1996 200 p)

Neveléstörténeti előadások. Oktatáskutató Intézet-Kodolányi Főiskola 1997.

Járszalag és aréna : Egyház és állam az oktatáspolitika erőterében a 19. és 20. századi Magyarországon. Bp. : Új Mandátum, 2000. 320 p.


Önálló füzetek


Javaslat az egyetemi történelemoktatás korszerüsítéséhez - 1984 ELTE soksz.

Erkölcstan, hittan vagy értéksemlegesség? Bp., Oktatáskutató Intézet, 1991. 21 p. /Kutatás közben/

Paradigmaváltás az oktatástörténet-irásban. Bp., Oktatáskutató Intézet, 1991. 15 p. /Kutatás közben/

Tanügyigazgatás és a gazdasági válság. Részletek a harmincas évek oktatástörténetéből. Bp., OI, 1991. 32 p. /Kutatás közben/

The Meanings and Functions of Classical Studies in Hungary in the 18th-20th Centuries.OKI Bp 1991

A magyar tanügyigazgatás egyensúlyi hagyománya. Bp., Oktatáskutató Intézet, 1992. 34 p.(Kutatás közben, 180.)

The Outline of the Hungarian Education 1500-1945 OKI Bp 1993

Szakoktatás és politika. Bp. : Oktatáskutató Intézet, 1994 [1995]. 87 p. (Kutatás közben ; 207.)

Hogyan kerüljük el a polgárosodást? Habilitációs tézisek, Debrecen 1999


Szerkesztések


Történészfüzetek 1985/1 /ELTE soksz. szerkesztés és cikkek

Történészfüzetek 1985/2 /ELTE soksz. szerkesztés és cikkek

A Károlyi Társaság Közleményei 1 /ELTE soksz. szerkesztés és bevezető 1986

A Bethlen-csoport francia nyelvü folyóiratának megalapítása 1932-1933- ban-Aetas 1987/2

A lelkiismereti és vallásszabadság biztosítása az alap- és középfokú oktatási intézményekben. Bp., Oktatáskutató Intézet, 1992. 2-27.p.

Szekfű Gyula levelei Balogh Józsefhez.in: Történelmi Szemle, 1992 [1994]. 3-4. sz. 231-248.p.

(Drahos Péter, Lukács Péter, Setényi Jánossal közösen): Vélemények a közoktatási törvénykoncepcióról OI, Bp, 1992

(Csécsei Béla - Szebenyi Péter - Szemkeő Judit -tal közösen) Korszerű iskolavezetés : Közoktatási kézikönyv. Bp. : Raabe, 1993-

Educatio, 1994. 4. sz.

Educatio, 1995. 3. sz

(Tjeldvoll, Arill -ral közösen): Democracy or nationalism? . Education in post-communist Europe. Oslo . Institute for Educational Research, University of Oslo, 1997. 344 p. (Report No. 3.)

Állítólag már hetven éves . Emlékkönyv Szabolcs Ottó születésnapjára. Pomáz . ADU K., 1997. 100 p.

Szántó János: Vallásosság egy szekularizált társadalomban Uj Mandátum 1997

(Szabolcs Ottóval, Veresegyházi Bélával közösen) Történelemtanári információk

(Szabolcs Ottóval, Veresegyházi Bélával közösen) Történelemtanári információk

A lelkiismereti és vallásszabadság a magyar oktatásügyben (kéziratos tanulmánykötet)

Oktatáspolitika és vallásszabadság. Állam - egyház - iskola - társadalom a 20. Században. Új Mandátum, Budapest 2000


Tanulmányok


Az 1935. évi tanügyigazgatási reform (részlet) in Díjnyertes OTDK dolgozatok .A tud szerv és informatikai intézet kiadványa Bp 1986

The social and political status of Hungarian elementary school teachers-in:The social role and evolution of the Teaching Profession in Historical Context, Joensuu 1988

Parasztérdek, birtokosérdek, agrároktatás a 20. század első felében. In: Paraszti kiszolgáltatottság - Paraszti érdekvédelem, önigazgatás : A Hajnal István kör gyulai konferenciája 1991. augusztus 29-31. Szerk. Erdmann Gyula. Gyula : s.n., 1994. 70-82.p.

A lelkiismereti és vallásszabadság biztosítása az alap és középfokú nevelési-oktatási intézményekben. In: A lelkiismereti és vallásszabadság biztosítása az alap- és középfokú oktatási intézményekben. Bp., Oktatáskutató Intézet, 1992. 2-27.p.

A magánoktatás az 1945 előtti Magyarországon. In: Az Alapítványi és magániskolák. Tudományos tanácskozás a Soros Alapítvány támogatásával, 1992. január 28-29. Szerk. Várhegyi György, Bp., Oktatáskutató Intézet, 1992. 29-38.p. (Kutatás közben, 177.)

A magyar oktatási törvénykezés 1945 előtt. [Szakértői vázlat.] In: Szabad legyen, vagy kötelező? A közoktatási törvény koncepciójához. Szerk. Kozma Tamás, Lukács Péter. Bp., Educatio, 1992. 231-233.p. (Társadalom és oktatás)

Az 1941-es tanügyigazgatási törvény. In: Az oktatási törvénykezés hazai történetéből. Évfordulók, események,1991. Az MTA Pedagógiai Bizottsága neveléstörténeti albizottságának, az MPT neveléstörténeti szakosztályának közös felolvasó űlése, 1991. december 4. Bp., OPKM, 1992. (Neveléstörténeti füzetek, 11.) 44-63.p..

Az egyházi oktatás szabályozásáról. In: Szabad legyen, vagy kötelező? A közoktatási törvény koncepciójához. Szerk. Kozma Tamás, Lukács Péter. Bp., Educatio, 1992. 157-167.p. (Társadalom és oktatás)

Egyházi oktatás és állami szabályozás. [Szakértői vázlat.] In: Szabad legyen, vagy kötelező? A közoktatási törvény koncepciójához. Szerk. Kozma Tamás, Lukács Péter. Bp., Educatio, 1992. 241-243.p. (Társadalom és oktatás)

Parasztérdek, birtokosérdek, agrároktatás a XX.század első felében. In: EGY ismeretlen Magyarország. Mezőgazdaság és szakképzés. Szerk. FORRAY R., Katalin, GYÖRGYI Zoltán. Bp., Akad.K., 1992. 100-108.p. (Közoktatási kutatások)

The Meanings and Functions of Classical Studies in Hungary in the 18th-20th Centuries. In: Aspects of Antiquity in the History of Education. Ed. by F.-P. Hager et al. Hildesheim, Bildung und Wissenschaft, 1992. 191-203.p. (International Series for the History of Education ; Vol.3.)

Curriculum-Policy making debates in the 1990s. In: Strategies for curriculum development for primary school. Belgrade 1995

Hitoktatás az önkormányzati nevelési - oktatási intézményben In: Korszerű iskolavezetés : Közoktatási kézikönyv. Bp. : Raabe,1995 O 7.1 1-10.pp.

Antiszemitizmus és felsőoktatáspolitika - a numerus clausus törvény jelentősége in: Neveléstörténeti füzetek 14. OPKM 1996 81-94.pp

Egyházi és állami oktatáspolitika a két világháború között in: Neveléstörténeti füzetek 16. OPKM 1996 19-30.pp

A numerus clausus történetéhez 1920-28 -tart kiv XVII.OTDK humántudományok szekciója, Debrecen 1985

A numerus clausus történetéhez-Magyar Pedagógia 1985/2

A tanügyigazgatás totalitárius átszervezése Magyarországon 1935-1945.in: Pedagógiai Szemle 1985/2

A tanügyigazgatási reform keretei Magyarországon az 1930-as években. in:Magyar Pedagógia 1986/1

Az ötvenes évek történelemszemléletének nacionalista és irracionalista vonásairól - in A Károlyi Társaság Közleményei 2 /ELTE soksz

French secondary school in Hungary 1932-1944-in: History of international relations in education , Pecs 1987

Kisérlet egy angliai magyar tanszék megteremtésére az 1930-as években - tart. kiv.- XVIII.OTDK humán tudományok szekciója Pécs 1987

Az oktatás állami ellenőrzésének átszervezése a harmincas évek Magyarországán-Oktatásügyi Kutatások 5.szám 1988

Válasz egy évfordulós cikkre /Szárszó/ - Ifjusági Szemle 1989 /1

Az ötvenes évek történelemszemléletének nacionalizmusáról - Hiány 1990/ 14 sz 3-7.p.

Elegendő harc, hogy a multat.../Hiány -1990 /6 8-10.p..

Féljünk - e a szavaktól /Hiány 1990/3 8-10.p.

Reflexiók egy konferenciához /Hiány -1990/8 6-9.p.

Vallástörténet, erkölcstan, nemzetnevelés - Hiány - 1990 17 sz 15 19 p

Állam - egyház - iskola. In: Info-Társadalomtudomány. 1991. 18.sz. 35-38.p.

Az októberi forradalom és a SZU adaptációja az ellenforradalmi Magyarországon - Eszmélet 1991

Egyház - állam - oktatás. Tradíciók és értelmezésük. In: Világosság, 1991. 11.sz. 809-817.p.

Egyházi oktatás és államosítás Egyházfórum 1991 december

Erkölcstan vagy értéksemlegesség az iskolában? In: Új Pedagógiai Szemle, 1991. 11.sz. 3-10.p.

University autonomy in Hungary. Myth and Reality. In(Arild Tjeldvoll (ed.): Education in East/Central Europe 1991, Oslo 1991

Állam, egyház, oktatás, 1848-1945. In: Educatio, 1. évf. 1992. 1.sz. 34-45.p.

Értékekben gazdag értéksemleges iskola. Viszontválasz Kamarás István számára. In: Új Pedagógiai Szemle, 1992. 4.sz. 40-42.p.

Kis magyar oktatástörténet. In: Magyar Közigazgatás, 1992. 4.sz. 247-25l.p.

Új kultúrharc az iskolában? Az oktatási törvény vitájához. In: Világosság, 1992. 3.sz. 175-182.p.

Egyházfinanszirozás, Önkormányzat 1992 12.sz. 7-9.p.

Állam, egyház, iskola. In:Önkormányzat 1992 7.sz. 11.p.

A főszereplő rivaldafényben Hiány, 1993. 10. sz. 3-4. p.

Nemzetiség és oktatás a dualizmuskori Magyarországon. In: Educatio, 2.évf. 1993. 2. sz. 253-269.p.

Oktatásállamosítás a harmincas években. In: Világosság, 1993. 6.sz. 26-36.p.

Társadalombiztosítás és érdekviszonyok a Horthy-korszakban. In: Hiány, 1993. 5. sz. 6-9.p.

Az igazgatói szakma kialakulása. In: Educatio, 3. évf. 1994. 2. sz. 255-268.p.

Hittan-oktatás. In: Educatio, 3. évf. 1994. 1. sz. 89-105.p.

Iskola-rendszer-váltás. In: Világosság, 1994. 3. sz. 27-36.p.

Jegyzet [a tankönyvügyről]. In: Educatio, 3. évf. 1994. 4. sz. 631-632.p.

Tankönyvpolitika a kilencvenes években. In: Educatio, 3. év. 1994. 4. sz. 519-534.p.

Egyházi és állami oktatáspolitika a két világháború között in: Hiány 1994 5 20-22

A félfelsőfokú szakoktatás történetéhez. Szakképzési Szemle, 1995. 2. sz. 103-111.p.

A numerus clausus - hetvenöt év után. Világosság, 1995. 2. sz. 72-80.p.

Az 1941-es tanügyigazgatási törvény. Magyar Pedagógia, 1995. 1-2. sz. 59-76.p.

Centralizációs és decentralizációs trendek a magyar oktatáspolitikában a 18-20. században. Educatio, 1995. 1. sz. 82-94.p.

Egyházi iskolaindítás és az állam az első parlamenti ciklus idején - Magyar Pedagógia 1995. 3-4. sz. 293-312.p.

Érettségi és felvételi - oktatáspolitikai erőtérben. Educatio, 1995. 3. sz. 377-394.p.

Magánoktatás, egyházi oktatás és közoktatásfejlesztés. Magyar Közigazgatás, 1995. 4. sz. 220-232.p.

Vázlat az állami és egyházi oktatáspolitika két világháború közötti történetéről - Új Pedagógiai Szemle 1995 11. sz. 50-56.P.

Az egyház és a modernizáció az oktatástörténetben Új Pedagógiai Szemle 1996 4.sz.73-87.pp.

Lelkiismereti szabadság és oktatáspolitika Világosság 1996 3.sz. 45-63 pp.

Szerkezetpolitika Magyarországon 1867-1948 Educatio 1996 2.sz. 290-302.pp.

(Tjeldvoll, Arild-dal közösen): Democracy or nationalism? . Education in post-communist Europe. In: Democracy or nationalism . Education in post-communist Europe. Oslo . Institute for Educational Research, University of Oslo, 1997. 3-24.p.

A nulladik zsidótörvény. In: Állítólag már hetven éves .Emlékkönyv Szabolcs Ottó születésnapjára. szerk. Nagy Péter Tibor. Pomáz . ADU K., 1997. 51-60. p.

A helytörténet: főcsapás vagy mellékvágány? In: Történelempedagógiai füzetek 3. Bp. . Magyar Történelmi Társulat . ELTE BTK, 1998. 111-120. p.

Budapest a művelődésstatisztika tükrében.Kultúra és Közösség, 1998. 3. sz. 77-84. p.

State - church relations in a post-communist educational system . The case of Hungary. In: Education for the 21st century. ed. by Christoph Wulf. Munster, New York, München, Berlin . Waxmann, 1998. 130-141. p. (European studies in education ; 7.)

Tantervpolitika a századvégen. Educatio, 1998. 4. sz. 657-677. p.

"Az egyenrangú nemzetek Európája" tudat illúzió voltáról In: A történeemtanái továbbképzés kiksönyvtára 17.k. , Budapest 1999

A tanoncoktatás kialakulása és az iparpolitika. Szakképzési Szemle, 1999. 2. sz. 248-256.p.

Az egyenrangú nemzetek Európája tudat illúzió voltáról. In: Európai identifikáció - nemzeti identifikáció a történelemtanításban. Bp. : ELTE BTK , Magyar Történelmi Társulat, 1999. 18-26. p. (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára ; 17.)

Az iparpolitika és a tanoncoktatás kialakulása. In: A középfokú szakoktatás története Magyarországon a felvilágosodás korától napjainkig. Tatabánya Tatabányai Múzeum, 1999. 16-23.p.

Az iskolalátogatási és iskolaszervezési kényszer formaváltozatai.. Educatio, 1999. 4. sz. 752-770.p.

Minőségek versengése. Educatio, 1999. 3. sz. 429-460.p.

Teaching history as teaching of pluralism. International Society for History Didactics, 1999. No. 1. 78-86.p.

Az 1872. évi ipartörvény és a tanoncoktatás. In: Hatszáz év neveléstörténetéből : Neveléstörténeti konferenciák 1997-1998. szerk. Balogh László. Bp. : OPKM, 2000. 155-164.p. (Neveléstörténeti füzetek ; 17.)

Előszó. In: Oktatáspolitika és vallásszabadság. Állam - egyház - iskola - társadalom a 20. Században. Új Mandátum, Budapest 2000

Fakultativitás és lajstrom: hittan és politika, 1949-1957. Világosság, 2000. 1. sz. 59-77.p.

Hittanoktatás az ötvenes években. Iskolakultúra, 2000. 2. sz. 38-46.p.

Hittanoktatás és világnézeti nevelés 1956 után. Iskolakultúra, 2000. 6-7. sz. 121-129.p.

Iparos-tanonc oktatáspolitika az irányított gazdaság születésének évtizedeiben. Magyar Pedagógia, 2000. 1. sz. 79-95.p.

Középiskolai törvényalkotás 1924-ben. In:A jezsuita tanügyi szabályzattól napjainkig. Neveléstörténeti füzetek 18 OPKM, Budapest 2000

Szeparáció és reláció. In: Oktatáspolitika és vallásszabadság. Állam - egyház - iskola - társadalom a 20. Században. Új Mandátum, Budapest 2000

Vallásos nevelés 1949 előtt. Magyar Pedagógia, 1999 [2000].4. sz. 389-412.p.

Nyelvpolitika és elitképzés. Történetszociológiai közhelyek az idegennyelvoktatás és az elitképzés kapcsolatáról.Educatio 2000 (2001/4) 743-760.p.


Egyéb írások


Tanügyigazgatás és oktatáspolitikai a polgári Magyaroszágon Kandidátusi disszertáció

Fodor Zoltán: A Pireneusoktól a Kárpátokig / Történelemtanítás 1982/5

Kővágó László: A magyarországi Tanácsköztársaság és a nemzeti kérdés/ Történelemtanítás 1982/2

Fehér István: A bonyhádi hűségmozgalom történetéhez/ Történelemtanítás 1984/6

Joó Rudolf: A nyugat európai nemzetiségek sajátosságai és típusai/ Történelemtanítás 1984/3

Kemény Zsigmond: A mohácsi veszedelem okairól - Változatok a történelemre/ Történelemtanítás 1984/4

Merényi László:Az őszirózsás forradalom/ Történelemtanítás 1984/6

Gergely Jenő:A püspöki kar tanácskozásai Történelemtanítás /1985/6

Kővágó László: A magyar kommunisták és a nemzetiségi kérdés Történelemtanítás /1985/6

Balogh Sándor szerk:Magyarország a XX.században/ Pedagógiai Szemle 1986/9

Kelemen Elemér:Somogy megye népoktatása közoktatásunk polgári átalakulásának időszakában/ Magyar Pedagógia 1987/1

Locke:Értekezés a polgári kormányzatról Történelemtanítás 1987/6

Béki Ernő: Szociáldemokrácia az első világháboru után Történelemtanítás 1988/1

Béládi Miklós -Krausz Tamás : Sztálin Kritika 1989/2

Molnár János: A szociáldemokrata párt művelődéspolitikája Pedagógiai Szemle 1989/6

Setényi János: Harc a középiskoláért. Educatio, 1992. [Könyvismertetés]. In: Magyar Közigazgatás, 1992. 8.sz. 511-512.p.

Nagy Mária: Tanári szakma és professzionalizálódás. [Könyvismertetés]. Magyar Pedagógia, 1995. 3-4. sz. 370-373.P.

A történeti elitkutatások című sorozat köteteiről a neveléstörténész szemével Magyar Pedagógia 1996 3.sz.299-304.pp.

Peregrináció - egykor. [Könyvismertetés]. Educatio, 1996 sz. 736-738. p.

A "társadalom és művelődéstörténeti tanulmányok" újabb köteteiről a neveléstörténész szemével. [Könyvismertetések.] Magyar Pedagógia, 1997 [1998]. 3-4. sz. 327-336. p.

Kelemen Elemér - Setényi János: Az oktatási törvénykezés változásai. Hazai és nemzetközi áttekintés. [Könyvismertetés]. Magyar Pedagógia, 1997. 2. sz. 191-195.p.

Bassola Zoltán: Ki voltam... Egy kultuszminisztériumi államtitkár vallomásai 1998 4. 391-394.p.

Csináld magad lexikon. [Könyvismertetés.] Educatio, 1998. 1. sz. 206-208. p.

Karády Viktor: Iskolarendszer és felekezeti egyenlőtlenségek Magyarországon (1867-1945). [Könyvismertetés]. Magyar Pedagógia, 1998. 1. sz. 72-77. p.

A történelemtanítás egy negyed század tükrében. [Könyvismertetés]. Új Pedagógiai Szemle, 2000. 7-8. sz. 217-221.p.

Kovács András: A különbség köztünk van : Az antiszemitizmus és a fiatal elit. [Könyvismertetés]. BUKSZ, 2000. 2. sz. 164-167.p.

Opusz és esszé. [Könyvismertetés]. Educatio, 2000. 1. sz. 189-191.p.

Zsidóság, asszimiláció, iskola-stratégia. [Könyvismertetés]. Iskolakultúra, 2000. 9. sz. 99-102.p.

A Belváros utcanévváltozásainak története 1867-től napjainkig -XVI OTDK Bp 1983

A történelemoktatás korszerűsítéséről - Egyetemi Lapok 1984 november

Az 1935. évi tanügyigazgatási reform - in OTDK dolgozatok összefoglalói Bp 1985

A magyar neveléstörténeti irodalom 1800-1944/ Pedagógiai Szemle 1986/5

A Bethlen csoport francia kapcsolatainak történetéhez - XVIII.OTDK humán tudományok szekciója Pécs 1987

Az oktatás állami kontrolljának átalakulása Magyarországon tart. kiv.- XVIII.OTDK humán tudományok szekciója Pécs 1987

A gyerekek száma a családok belügye (Radnóti Alizzal közösen) , Magyar Nemzet 1988 november 3

Az életmód pluralizmusa (Radnóti Alizzal közösen) Magyar Nemzet 1989 február 4

A népi demokrácia mítosza és valósága (B. Kádár Zsuzsával közösen) , Magyar Nemzet 1990 február 20

Autonómia vagy hierarchia? Az egyházi oktatás a társadalomban tegnap és ma - Politika 1990 október 24 14.p.

Az eljátszott esély- Beszélő 1990 junius 2

Tizenöt kérdés /Világ 1990

Az egyházak és oktatás a történelemben és ma - Magyar Hirlap 1991 junius 8, melléklet 3.p.

Az egyházi ingatlanok visszaadása - Jusztusz Gábor interjuja - Esti Hirlap 1991 június 12 1.3.p.

Magánoktatás 1945 előtt - liberális szellemiség - Magyar Hirlap 1991 március 12 11.p.

Szerzet(t) Iskolák - Magyar Narancs 1991 május 16. 4.o.

Beszámoló az 1992. évi neveléstörténeti felolvasó ülésről. In: Magyar Pedagógia, 1992 [1994]. 4. sz. 326-327.p.

Evangéliumi szellemben történt? Elhelyezést keres a Deák téri iskola. In: Magyar Hírlap, 1992. január 21. 5.p.

Félreérthető.Magyar Nemzet 1992 szept 3 14.p.

Alkotmánybírósági döntés után. Egyházról és iskoláról. In: Magyar Hírlap, 1993. február 25. 9.p.

Nyílt levél Rédly Elemérhez és Pokorni Zoltánhoz. In: Ráció, (PDSZ), 1993. január. 28.p

5+1 megjegyzés - válasz helyett. [Reflexió Tomka Miklós: A hittan-vita: mérleg és helyesbítés c. írására. uo. 507-509.p.] In: Educatio, 3. évf. 1994. 3. sz. 509-510.p.

A napirend. In: Beszélő, 1994. május 26. 26-27.p.

A zsidó iskolaügy története Magyarországon. Neveléstörténeti Tájékoztató, 1994. [1995]. 4. sz. 6-7.p.

Ahogy vesszük... Meg lehet-e állapítani a felekezeti arányokat? In: Beszélő, 1994. május 12. 24-25.p.

Beszámoló az MTA Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Albizottsága 1993. évi tevékenységéről. Magyar Pedagógia, 1994 [1995]. 3-4. sz. 375.p.

Beszámoló az MTA Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Albizottságának 1994 decemberi felolvasó üléséről. Magyar Pedagógia, 1995. 1-2. sz. 147-148.p.

Oktatástörténeti publikációk-kiadványok az Oktatáskutató Intézetben. In: Neveléstörténeti Tájékoztató, 1994. 2-3. sz. 57-62.p.

Tanrenden kívül - vagy belül. Az interjút készítette Fazekas Csaba. In: Hit-Info, 3.évf. 1994. 9. sz. 20-21.p.

Tőkéczki ketrece. Megjegyzések Tőkéczki László: "A mai református iskolaügy kérdései" című cikkére (Egyház és Világ, 1993. 10.). In: Egyház és Világ, 1994. 3. sz. 27-28.p.

Az iskolaszék - pedagógus igazgató erőviszonyrendszer történeti alakulása. Iskolaszékek hírlevele, 1995. 4. sz. 9-12.p.

Az iskolaszék jelensége a magyar oktatás történetében. 1. r. Iskolaszékek hírlevele, 1995. 3. sz. 7-9.p.

Az iskolaszékek demokratizáló szerepe a felekezeti oktatásban. Iskolaszékek hírlevele, 1995. 5. sz. 5-7.p.

Válasz [Ábrahám István: A tankönyv és a politika a kilencvenes években? c. írására.] Educatio, 1995. 1. sz. 183-184.p.

Tanügyigazgatás és oktatáspolitika a polgári Magyarországon. Kandidátusi disszertáció. Tézisek, 1995

Megjegyzések a gimnáziumi történelem kerettantervről in:Történelemtanári információk 2000 3-4

Feliratkozás hírlevélre
név:
email:
 

leiratkozást a következő e-mail címen kérhet: oktataskutato@ella.hu
FRISS HIREK

Az EDUCATIO folyóirat legfrissebb száma "ÖTVENHAT" honlapunkon keresztül is megrendelhető.

Felsőoktatási konfliktusok címü konferencia előadásának vetített anyaga itt letölthető.