Felsőoktatási Kutatóintézet - Professzorok Háza
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
E-mail: oktataskutato@ella.hu
Telefon: +36(1) 220-80-56; +36(1) 221-40-34, +36(1) 221-03-65
Név
Polónyi István
Születési év
1953
Végzettség
 • Okleveles gépészmérnök (BME, Budapest, 1977)
 • Mérnök-tanár (BME, Budapest, 1977)
 • Gazdasági mérnök (BME, Budapest, 1983)
 • Környezetvédelmi szakmérnök (BME, 1984)
Szakképzettség
 • Mérnök-közgazdász
Jelenlegi munkahely, munkakör:
 • Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar
 • Egyetemi tanár Tanszékvezető Tudományos dékán-helyettes
 • Professzorok Háza Felsőoktatási Kutató Intézet
 • Tudományos tanácsadó
Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével PhD, CSc DLA):
 • Egyetemi doktor (MKKE, közgazdaságtan 1984)
 • Kandidátus (közgazdaságtan 1994)
Tudományos / művészeti / akadémiai tagság (MTA tagság); MTA doktora (DSc); "dr habil" cím :
 • Habilitált doktor (közgazdaságtan, PATE, 1998)
Nyelvtudás:
 • Német, angol
Eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak felsorolása, oktatásban töltött idő):
 • Oktatói tevékenység 20 év (1985 óta)
 • Eddig oktatott tárgyak
 • Vállalat-gazdaságtan
 • Vezetési és szervezési ismeretek
 • Menedzsment alapjai,
 • Vállalati döntéshozatal,
 • Humánmenedzsment
 • Termelésmenedzsment
 • Oktatás-gazdaságtan
 • Oktatás és demográfia
Kutatási terület:
 • Oktatás-gazdaságtan
 • Oktatás-politika
 • Oktatás-finanszírozás
 • Kutatás-finanszírozás
 • Humánerőforrás fejlesztés és gazdálkodás
 • Felnőtt oktatás, LLL
Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása:
 • 1977-1985 Középiskolákban mérnök-tanár, és tanműhelyfőnök
 • 1985-1988Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Munka-, és Oktatásgazdasági Tanszék tudományos munkatárs. Kutatási terület: az oktatás és a gazdaság közötti kapcsolatok elemzése, az oktatás hatékonyságának vizsgálata
 • 1988-1994Művelődési és Közoktatási Minisztérium
 • 1988 - 1989 Társadalomtudományi és Kutatás-szervezési Főosztály főmunkatárs,
 • 1989 - 1993 Felsőoktatási és Kutatási Főosztály, főosztályvezető-helyettes,
 • 1993 - 1994 Pénzügyi és Fejlesztési Főosztály főosztályvezető,
 • Legfontosabb feladatok: (az első hazai) felsőoktatás-fejlesztési célú világbanki hitelprogram előkészítése, a felsőoktatás finanszírozása, a finanszírozási rendszer fejlesztése, a felsőoktatás fejlesztését célzó hazai és nemzetközi programok, valamint a felsőoktatásban folyó kutatási programok koncepcionálása, szervezése, menedzselése továbbá a vezető-, és menedzserképzés országos feladatainak koordinálása.
 • Közben:
 • 1988 -1993 Budapesti Műszaki Egyetem Vállalati Vezetés és Gazdálkodás Tanszék - rendszeres óraadó,
 • 1993 - 1994 szolnoki Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola, részfoglalkozású főiskolai docens, a vezetési és szervezési ismeretek tárgy oktatása és gondozása
 • 1994-1996Szolnoki Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola, 1994-1995 főiskolai docens, 1995-1996 főiskolai tanár, tanszékvezető, főigazgató-helyettes

A Vezetési és Szervezési Tanszék megszervezése a Menedzsment alapjai, a Vállalati döntéshozatal, a Humánmenedzsment tantárgyak tantárgyi programjának kidolgozása és oktatása.

 • 1996-1998 Művelődési és Közoktatási Minisztérium Költségvetési Főosztály főosztályvezető
 • Feladatok: a minisztériumi fejezet költségvetési tervezésének, beszámoltatásának és a fejezet szervei operatív pénzügyi ellátásának irányítása, valamint a felsőoktatás, a közoktatás és a kulturális szféra finanszírozási reformjának előkészítése, továbbá az új 1998-tól induló felsőoktatás-fejlesztési célú világbanki hitel előkészítésében való szakértői közreműködés.
 • Közben:
 • 1997 - 1998 KLTE Közgazdasági és Üzleti Tudományok Intézete - rendszeres óraadó - humánmenedzsment és termelésmenedzsment tárgyakból

 • 1999--2000 KLTE Közgazdasági és Üzleti Tudományok Intézete - egyetemidocens, intézet igazgató-helyettes - a humánmenedzsment és termelésmenedzsment tárgyak oktatása, fejlesztése, a doktori program előkészítésének koordinátora 
 • 2000- Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar - egyetemi tanár Menedzsment és Marketing Tanszék tanszékvezetőés tudományos dékán-helyettes, a doktori tanács elnöke
  Közben:
 • 1995 -- Oktatáskutató Intézet(2004-től Felsőoktatási Kutató Intézet) részfoglalkozású vezető kutató (főmunkatárs, ill. 2002-től tudományos tanácsadó). 2005-től az oktatáspolitikai kutatócsoport vezetője
 • 1998 - Debreceni Egyetem Neveléstudományi tanszéken óraadó - "Bevezetés az oktatás-gazdaságba" valamint az "Oktatás és demográfia" tárgy oktatása nappali tagozaton és posztgraduális képzésen, "Oktatás-gazdaságtan" tárgy oktatása a Tanszék doktori programjában
Tudományos műhelyekben való részvétel
 • Alapító tagja és aktív résztvevője a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori iskolájának (Iskolavezető Makó Csaba) (6 PhD hallgató témavezetője)
 • Oktatója és témafelelőse a Debreceni Egyetem Interdiszciplináris: társadalomtudományok és bölcsészettudományok doktori iskola A nevelés és művelődés társadalmi-történeti összefüggései doktori programjában (programvezető: Dr. Kozma Tamás )
 • Tagja és aktív résztvevője a Professzorok Háza Felsőoktatási Kutató Intézet tudományos műhelyének, az oktatáspolitikai kutatócsoport vezetője
Tudományos/ szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása:
 • Felsőoktatási és Tudományos Tanács Finanszírozási szakbizottság tagja 2005-ig
 • Az Államreform Bizottság Oktatási szakértő tagja 2006
 • Educatio folyóirat szerkesztő bizottsági tag
 • DE Társadalomtudományi Doktori Bizottság elnöke
 • DE KTK Hablitációs Bizottság elnöke
 • DE Egyetemi Doktori és Habilitációs Bizottság tagja
 • DE Promóciós bizottság tagja
 • Competitio folyóirat szerkesztő bizottsági tag
Szakmai elismerések, kitüntetések:
 • "Művelődés szolgálatáért díj" (1992),
 • "Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskereszt " (1994)
 • Debreceni Egyetem "Közgazdaságtudományi Kar Díszérme" (2003)
Tudományos közlemények:
 • 12. monográfia,
 • 5 könyv, illetve kiadvány társzerzővel,
 • 35 könyvfejezet,
 • 51 szakcikk,
 • 11 egyetemi jegyzet ill. jegyzetpótló segédanyag és mintegy
 • 150 egyéb publikáció ill. egyéb tanulmány és konferencia anyag
A közleményekre történt hivatkozások, recenziók száma:
 •  több mint 200 hivatkozás és 14 recenzió

Teljes Publikációs lista

 1. Polónyi István: Az oktatás gazdasági hatékonysága Magyarországon - Oktatás-gazdaságtani Füzetek No.7. - MKKE Munkatudományi Tanszék - Oktatás-gazdaságtani Kutatócsoport - Budapest 1985. (70 p.)

 2. Polónyi István: A felsőoktatás gazdasági jellemzői - Kutatás közben No. 213. - Oktatáskutató Intézet, Budapest - 1996. (66 p.)

 3. Polónyi István: Oktatáspolitika - oktatásfinanszírozás - Professzorok Háza Felsooktatási Koordinációs Iroda, Budapest 1998. (305 p.)

 4. Alternative Approaches to Financing Lifelong Learning Country Report Hungary 1998. (Author: Istvan Polónyi) http://www.oecd.org/els/pdfs/EDSFLLDOCA013.pdf (234 p)

 5. Polónyi István: Az oktatás gazdaságtana Osiris Kiadó, Budapest 2002. (425 p.)

 6. Polónyi István: Az oktatás gazdaságtana Osiris Kiadó (2002) - Elektronikus Felsőoktatási Szakkönyv és Tankönyvtár (2005) http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b105/index.html

 7. Polónyi István: Oktatás-gazdaságtan és politika (Tankönyv) Zsigmond Király Főiskola Budapest 2003 (256 p)

 8. Polónyi István: A hazai felsőoktatás demográfiai összefüggései a 21. század elején Kutatás közben No. 255. - Felsőoktatási kutatóintézet, Budapest 2004 (34 p)

 9. Polónyi István: A felnőttképzés megtérülési mutatói Kutatás közben No. 256. - Felsőoktatási kutatóintézet, Budapest 2004 (32 p)

 10. Polónyi István: Patyomkin finanszírozás - Hogyan tovább a felsőoktatás finanszírozásával? Kutatás közben No. 262. - Felsőoktatási kutatóintézet, Budapest 2004 (39 p)

 11. Polónyi István: A hazai oktatás gazdasági jellemzői a 20-21 századfordulón Felsőoktatási Kutató Intézet Új Mandátum Kiadó Budapest 2005 (106 p)

 12. Polónyi István: A felsőoktatási beiskolázási keretszámok szakmai szerkezete Kutatás közben No. 265. - Felsőoktatási kutatóintézet, Budapest 2005 (59 p)

Könyv, kiadvány társszerzővel:

 1. Inzelt Péter - Horváth István - Kerekes Károly - Koródi Anna - Michelberger Pál - Polónyi István - Patthy Éva: Az alapkutatás, a fejlesztő kutatás és a gazdasági hasznosítás közötti kölcsönkapcsolatok javításának tudományszervezési, gazdaságirányítási, érdekeltségi, szervezeti kérdései - OMFB-(19-8901/2-Et) - Bp. 1989. (45 p.)

 2. Polónyi István - Soltész Péter - Németh Vilmos - Patkós András - Debreceni Péter - Hilbert Attila - Bazsa György: The Position and Possibilities sor the Development and Application of Research in Hungarian Higher Education Institutions OMFB háttértanulmány (Koordinátor: Imre József) OMFB, 1996 (45 p)

 3. Polónyi István - Timár János: Tudásgyár vagy papírgyár Új Mandátum Könyvkiadó Budapest 2001 (165 p.)

 4. Barizsné Hadházi Edit - Polónyi István (szerk.) : Felnőttképzés, vállalati képzés Competitio Könyvek 1. Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Debrecen 2004 (130 oldal)

 5. Polónyi István - Timár János. Oktatáspolitika és demográfia Kutatás közben No. 274 Felsőoktatási Kutatóintézet Budapest 2006 (60 p)

Könyvfejezet (kiadványfejezet):

 1. Polónyi István: Diplomások foglalkoztatása vidéki vállalatoknál - Kutatások a felsőoktatás köréből, II.-1988. - Az OKKFT Ts-4/2 "A felsőoktatás fejlesztését szolgáló kutatások" c. program kiadványa (26. - 35. p.)

 2. Polónyi István: A felsőoktatási kutatóhelyeken folyó tevékenység statisztikai számbavételének problémái és a továbblépés lehetőségei (115. - 130. p.) In.: Nyitrai Ferencné - Aradi Zsolt - Gubányi Lászlóné - Horányi Ilona - Miltényi Károly - Nagy Gábor - Pártos Judit - Polónyi István - Ralovich Péter - Dombi Margit - Vukovics György: K+F statisztikai, pénzügyi és számviteli rendszerének összehangolása - OMFB-(19-8816-Et) - Bp. 1988.

 3. Polónyi István: Gazdaság és iskola (147. - 163. p.) In.: Csak reformot ne... Szakértok az iskola megújításáról - (Szerk.: Lukács P. és Várhegyi Gy.) - Edukáció Bp. 1989.

 4. Polónyi István: Néhány munkaerő-piaci jellemző egy város oktatási rendszerében (135.-170. p.) In.: Pedagógusok, bérek, érdekek (Szerk.: Nagy Mária) - Edukáció - Budapest 1990.

 5. István Polónyi: Plans for financial reform in higher education (41. - 48. p.) In.: Concept for higher education development in Hungary - Coordination Office for Higher Education - Budapest 1991.

 6. Polónyi István: A felsőoktatási és kutatási szféra átalakulása (59.- 66. p.) In.: A tulajdonreform megjelenése a K+F intézményrendszerben (különféle koncepciók ismertetése) - OMFB 19-9101-Mk. - Bp. 1991.

 7. Zoltán Eszik - István Polónyi: Experiences and Possible Ways Forward in the Financing of Higher Education and Students (73. - 128. p.) In.: Bacground Studies for the Development of Hungarian Higher Education - Tempus CME 01219-95 Program - Final Reports, 1996 (Ed.: Krisztina Farkas)

 8. Polónyi István: A kisebbségi, etnikai kiegészítő finanszírozás elemei (27. - 33. p.) In.: Tájékoztató füzet a kisebbségi oktatásügyről (Szerk.: Molnár Anna és Petri Anita) - Expanzió Humán Tanácsadó, Budapest, 1997

 9. Polónyi István: A felsőoktatás finanszírozása (5. - 31.p.) In.: A gazdaság és a közgazdasági felsőoktatás kapcsolata - Körös Főiskola Közgazdasági Fakultás kiadványa - Békéscsaba, 1998.

 10. Polónyi István: Az életen át történő tanulás helyzete és a továbblépés lehetősége Magyarországon (27-64. p.) In.: Basel Péter - Eszik Zoltán (Szerk.) : A felnőttoktatás kutatása Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete, Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2001.

 11. Polónyi István: Oktatás és gazdaság (126-152 p.) In.: Báthory Zoltán - Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2001 A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye Osiris Kiadó Budapest, 2001.

 12. Polónyi István: Egy most záruló AIFSZ kutatás néhány megállapítása In.: "Új, gyakorlatorientált felsőfokú szakképzés = esély az oktatás és a gazdaság további kapcsolatának erősítésére" A II. Országos AIFSZ Konferencia kiadványa (Szerk: Dr. Sediviné Balassa Ildikó - Görgényi Ágnes) SZÁMALK Rt. Oktató és Konzultációs Központ 2001. április 09. (34-39. Old)

 13. Polónyi István: Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés társadalmi, gazdasági integrációját meghatározó tényezők (17-39 p.) In.: Hrubos Ildikó (szerk): Az ismeretlen szakképzés Az Akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés kutatásának tanulságai, Oktatáskutató Intézet, Új Mandátum Könyvkiadó Budapest 2002.

 14. Hrubos Ildikó - Polónyi István: Összegzés (87-90 p.) In.: Hrubos Ildikó (szerk): Az ismeretlen szakképzés Az Akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés kutatásának tanulságai, Oktatáskutató Intézet, Új Mandátum Könyvkiadó Budapest 2002.

 15. Polónyi István: A cigány népesség demográfiai, iskolázottsági és foglalkoztatási helyzete - s az abból adódó oktatáspolitikai következtetések In: Reisz Terézia - Andor Mihály: A cigányság társadalomismerete Iskolakultúra-könyvek Iskolakultúra Pécs 2002. (Lásd még http://mek.oszk.hu/01800/01878/01878.pdf)

 16. Polónyi István: A normatív finanszírozás bevezetésének (probléma)története a hazai felsőoktatásban In.: Bojda Bea (szerk): Intézményi kutatások a felsőoktatásban Acta Paedagogica Debrecina Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék Debrecen 2002

 17. Polónyi István: A felnőttképzés érdekeltségi rendszere (7-83 old.) In: Barizsné Hadházi Edit - Polónyi István (szerk.) : Felnőttképzés, vállalati képzés Competitio Könyvek 1. Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Debrecen 2004

 18. Polónyi István: Oktatás alfejezet (317-329. p) In: Glatz Ferenc (főszerk): Magyar Tudománytár, Palánkai Tibor (szerk): Gazdaság MTA Társadalomkutató Központ Kossuth Kiadó Budapest 2004

 19. Polónyi István: : A hazai felsőoktatás gazdálkodási szabályozói környezete és néhány gazdasági jellemzője In: Hrubos Ildikó (szerk): Gazdálkodó egyetem Felsőoktatási Kutató Intézet Új Mandátum Kiadó Budapest 2004

 20. Györgyi, Zoltán (ed) (2004) (Authors: Éva Berde, Árpád Borsi, Zoltán Györgyi, József Mayer, György Mártonfi, István Polónyi, András Semjén, Tamás Szántó, Zsófia Szép, Gyöngyi Szígyártó, Sz. Tóth János, Éva Tót): Adult Education in Hungary Commissioned by the Ministry of Employment and Labour - Institute for Higher Educational Research Budapest, January 2004 (www.eaea.org/doc/aehuoecd.doc)

 21. Berde - Borsi - Györgyi - Mayer - Mártonfi - Polónyi István - Semjén - Szántó - Szép - Szígyártó - Sz. Tóth - Tót: A magyarországi felnőttképzés Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2004 (http://www.oktopusz.hu/domain9/files/modules/module15/6823BA5F92EF10C.pdf#search=%22%22Pol%C3%B3nyi%20Istv%C3%A1n%22%22)

 22. Polónyi István: Az oktatás regionális különbségei (93-102 p.) In: Ehrlich Éva - Szigetvári Tamás: Az infrastruktúra fejlettsége Magyarországon 1990-2002 MTA Világgazdasági Kutatóintézet 2005 (211 p.) (lásd még: http://www.vki.hu/kot/Infrastruktura-Ehrlich-tart.pdf#search=%22%22Pol%C3%B3nyi%20Istv%C3%A1n%22%22)

 23. Polónyi István - Timár János: Az oktatáspolitika fejlődésének változásai (174-185 p.) In.: Széchy Éva (szerk) (2005): Új felismerések és kihívások az ember formálásáról Gondolat kiadó Budapest 2005

 24. Polónyi István: Vágyak és valóság. A hazai felsőoktatási intézmények gazdasági autonómiájának kérdése az ezredfordulón (399-422 p) In.: Kelemen Elemér - Falus Iván (Szerk) (2006): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2005 Műszaki Kiadó Budapest 2006

 25. Polónyi István: Felsőoktatás - gazdaság - kultúra (221-232 p) In.: Karikó Sándor (szerk.): Gazdaság és/vagy kultúra Gondolat Kiadó 2006

Tudományos cikkek, tanulmányok:

 1. Polónyi István: Oktatási rendszer az erőforrás-korlátos gazdaságban - Közgazdasági Szemle 1987/11. (1336. - 1349. p.)

 2. Polónyi István: A műszaki, gazdasági fejlődés és az oktatás - Szakképzési Szemle 1987/3. (17 - 24. p.)

 3. Polónyi István: Központi vezérlés helyett önállóság és piac - A felsőoktatás megújulásának lehetőségei gazdasági szempontból - Ifjúsági Szemle 1988/1. (15. - 26. p.)

 4. Polónyi István: A felsőoktatás finanszírozási reformjának koncepcióvázlata - Magyar Felsőoktatás 1991/1. (19. - 23. p.)

 5. Patthy Éva - Polónyi István: A kutatás és fejlesztés tevékenységéről és feladatairól - Magyar Felsőoktatás 1991. 6-7. (29-33. p.)

 6. Dr. Polónyi István: A közkiadás-politika megváltozásának okai a jóléti államokban, a hazai gazdaság fejlődési tendenciái, az államháztartási reform céljai és mindezek hatása a felsőoktatás finanszírozására (http:/ /gizi. dote. hu/ high-man/ oktanyag/ polonyi1/ polonyi1.htm, valamint http://www.euuzlet.hu/tanulmanyok/polonyi.html)

 7. Polónyi István: Vállalkozási alapú szakképzés - Educatió 1996 - Tavasz (26. - 39. p.)

 8. Polónyi István: A felsőoktatás gazdasági helyzete ma - Magyar Felsőoktatás - 1997. 1. -2. (37. - 39. p.)

 9. Polónyi István: Az életen át tartó tanulás Magyarországon - Magyar Felsőoktatás - 1998. 3. sz. (35 - 37. p.)

 10. Polónyi István: A magyar oktatás nemzetközi összehasonlításban - Magyar Felsooktatás - 1999. 5-6. (25-27. p.)

 11. Polónyi István: Az élethossziglani tanulás finanszírozása. Educatio, 1999. Tavasz (38-55.old.)

 12. Polónyi István: Finanszírozás és a felsőoktatás minősége - Educatio, 1999 3. (598-608. old)

 13. Polónyi István: A nem megfelelő egészségi állapot nemzetgazdasági kihatása - Népegészségügy 1999. 5. (4-11. old.)

 14. Polónyi István: Egyre többet egyre kevesebbért ? - Avagy a tömegesedő felsooktatás finanszírozása. Educatió 2000. Tavasz (43.-61.p.)

 15. Polónyi István: A felsőoktatás finanszírozásának jellemzői. Info-Társadalomtudomány 49. Szám 2000. október (15-24.)

 16. Hrubos Ildikó - Polónyi István: Az AIFSZ az oktatási rendszerben I.-II. Magyar Felsőoktatás 2000. 9. (26-27. old ) és 10. (31-33.old.)

 17. Polónyi István: Tankönyvet fogtan, nem enged Educatio 2000. Ősz. (486-497.p.)

 18. Polónyi István: A 2000-es évek első felének néhány oktatáspolitikai döntési pontja 2000 (http://www.magyarfelsooktatas.hu/vendego/polonyi.html)

 19. Polónyi István: A különleges gondozást igénylő tanulók ellátásának és oktatásának néhány finanszírozási jellemzője Educatio 2001 Nyár (339-348. old)

 20. Forray R Katalin - Polónyi István: Mindig a másik oldalon Educatio 2001 tavasz (103-109 p.)

 21. Polónyi István: Az élethosszig tartó tanulás finanszírozási lehetőségei Javaslatok a felnőttképzési törvény feladatainak finanszírozási módszereire - In.: Kihívások és válaszok OKI online kiadvány Budapest 2001 (http:// www. oki. hu/ cikk. asp? Kod= kihivasok -polonyi. html)

 22. Hrubos Ildikó - Polónyi István (2001): Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés helye és szerepe az oktatási rendszerben (Kutatási zárójelentés) http://www.om.hu/main.php?folderID=650&articleID=2509&ctag=articlelist&iid=1

 23. Polónyi István - Timár János: A tanárok keresete és a tudást fejlesztő felsőoktatás Közgazdasági Szemle 2001. Október (881-890 old)

 24. Polónyi István: A cigány népesség demográfiai, iskolázottsági és foglalkoztatási helyzete Iskolakultúra 2002. 8. (44-56 p.)

 25. Polónyi István: A hazai felsőoktatás gazdálkodásának szabályozása Competitio 2002 szeptember (27-44 p)

 26. Polónyi István - Timár János: A népesség, a gazdasági aktivitás és a nemzetközi migráció távlatai Magyarországon 1950-2050 Közgazdasági Szemle 2002 november (480-497 old.)

 27. Polónyi István: Befektetés a tanulásba - előadás a "Nyitott iskola - tanuló társadalom" című Országos Közoktatási Intézet konferencián, 2003 - http://www.oki.hu/cikk.php?kod=nyitott-05-Polonyi-befektetes.html

 28. Barizsné Hadházi Edit - Polónyi István: A hazai felnőttképzés jellemzői Competitio 2003 szeptember (36-55)

 29. Polónyi István: Egy új kar beágyazódása a régióban Köszöntőféle tanulmány a debreceni közgazdászképzés alapításának 10 éves évfordulójára Competitio 2003 november (1-13. old)

 30. Kotán Attila - Polónyi István: A Világbank szerepe a hazai felsőoktatás fejlesztésében Educatio 2003 Tavasz (2004) (33-51 p)

 31. Polónyi István: A válasz az e-learning - de mi volt a kérdés? Educatio 2003 Ősz (2004) (418-42 p)

 32. Polónyi István: A vállalatok képzési politikájának néhány jellemzője I.-II. Munkaügyi Szemle 2004 - 3. és 4. (25-30 és 22-26)

 33. István Polónyi: Financing Higher Education in Hungary at the Turn of the Milleneum European Education Summer 2004/ Vol. 36, NO. 2 (35-59 p)

 34. Polónyi István - Timár János: Munkaerőpiac és oktatáspolitika Magyarországon a rendszerváltás után Közgazdasági Szemle 2004 november (1063-1072 p)

 35. Polónyi István: Felnőttképzés megtérülési mutatói Felnőttképzés 2004. II. évf. 2. szám (18-21.p)

 36. Polónyi István: A diplomások foglalkoztatási jellemzőinek alakulása a tömegesedéssel Magyar Felsőoktatás 2004/5 (E-ujság http://www.ph.hu/ph/mf/24.05/)

 37. Polónyi István: Alternatív iskolák finanszírozása Educatio 2004 Tavasz (67-74 p) (2005)

 38. Polónyi István: A szakmai képzés és a szakmai műveltség átalakulásai Educatio 2004 Nyár (216-232 p) (2005)

 39. Polónyi István: A hazai felsőoktatás néhány demográfiai összefüggése a 21. században Szakképzési Szemle 2005/1 (80-100 p)

 40. Polónyi István: A pedagógusképzés - oktatásgazdasági megközelítésben Educatió 2004 Ősz (2005) (343-358 p.)

 41. Polónyi István: Zsákban táncolva avagy az egyetemi innovációs stratégia sajátosságai Competitio 2005, május (190-200 p)

 42. Polónyi István: A felsőoktatás és a gazdaság szakemberigénye Munkaügyi Szemle 2005. 5. (26-30 p)

 43. Polónyi István: Budapesti oktatási anziksz Educatio 2005 Tavasz (22-44 p)

 44. Polónyi István - Timár János: Az oktatáspolitika a nemzetközi összehasonlítás tükrében Statisztikai Szemle 2005 szeptember (826-840 p)

 45. Polónyi István - Timár János: Gondolatok az oktatáspolitikáról Új Pedagógiai Szemle 2005 szeptember (3-26 p)

 46. Polónyi István: Az egyházi közoktatás néhány oktatásgazdasági sajátossága Educatio 2005 Ősz (2006) (604-614 p.)

 47. Polónyi István - Timár János: Oktatáspolitika Magyar Tudomány 2006. 1. (38-47 p.)

 48. Polónyi István - Timár János: Az oktatás költségei és finanszírozása Competito 2006. március (11-50 p.)

 49. Kővári György - Polónyi István: A felsőfokú képzés és a gazdaság szakemberigényének összehangolási lehetőségei OFA pályázat 2005 Összefoglalás 2006 március http://www.ofakht.hu/muh/muhfr.html

 50. Polónyi István: Ígéretek és tények a felsőoktatás finanszírozásáról Educatio 2006 tavasz (55-76 p)

 51. Polónyi István - Timár János: A pedagógus probléma Új Pedagógiai Szemle 2006 április (15-31 p)

 52. Polónyi István- Timár János: A magyar felsőoktatás-politika és a diplomás túlképzés Külgazdaság 2006 április-május (96-105)

Ismeretterjesztés

 1. Polónyi István: Ki fizesse az iskolát ? (78. - 128. p.) In.: Szegedi Nyári Egyetem évkönyve 1995 - 1996. Diákok, tanárok, iskolák - Változó világ - változó iskola, Összeállítás a TIT Szegedi XXXII. és XXXIII. Pedagógiai nyári egyetemén elhangzott előadásokból (Szerk.: Komlóssy Ákos) - Szeged 1996.

 2. Polónyi István: A kultúra területeinek költségvetési támogatása. Kultúra-Nevelés, Oktatás-Környezet című konferencia, Budapest, 1997.

 3. Polónyi István: A felsőoktatás és a diplomások tömegesedése A szegedi társadalomtudomány szakkolégium "A felsőoktatás jelene és jövője" című konferencia 2004 http://www.stud.u-szeged.hu/szttsz/konferenciak_elemei/polonyi.pdf

Lektorált (nem publikált) tanulmányok:

 1. Polónyi István: Az oktatás gazdasági hatékonysága Magyarországon - Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem - doktori disszertáció - 1984.

 2. Polónyi István: A magyar felsőoktatás az ezredforduló előtt - célok, utak, stratégiák: az integráció lassú változása - kandidátusi értekezés - 1994.

 3. OECD. Az élethosszig tartó tanulás finanszírozásának alternatív megközelítései - Nemzeti beszámoló - Magyarország - 1998. (szerzo: Polónyi István, Lektorálta: Völgyesy Pál)

Egyéb publicisztika

 1. Polónyi István: Az oktatás nyomorúsága - Hitel 1989/2. (46. - 49. p.)

 2. Polónyi István: Hozzászólás az akadémiai törvény vitájához Magyar Tudomány 1989 különszám

 3. Polónyi István: Tüntetés után, reform elott: Beszélgetés a felsooktatás anyagi alapjairól - Köznevelés 1990. 34. (10.p.)

 4. Polónyi István: Világbanki hitelprogram a felsooktatás fejlesztésére - Köznevelés 1990. 41. szám (14. - 15. p.)

 5. Polónyi István: Tüntetés után, reform előtt : Beszélgetés a felsőoktatás anyagi alapjairól Riporter: Beke Mihály András Köznevelés 1990. 46.évf. No.34. 10. p.

 6. Polónyi István: Észrevételek az ''Észrevételekrol'' (A felsooktatási törvény szabályozásához.) - Magyar Felsooktatás 1991/4. (16. - 18. p.)

 7. Polónyi István: Egy konferencia tanulságai - Magyar Felsooktatás 1992. 5. (13.p.)

 8. Polónyi István: Tandíjról, támogatásról - még egyszer - Magyar Felsooktatás 1992. 9. (9.p.)

 9. Polónyi István: Felzárkózás az európai felsooktatáshoz alap, - célok-eredmények - és a továbblépés útjai - Humánpolitikai Szemle 1993/7-8. (58. - 62. p.)

 10. Polónyi István: Felzárkózás az európai felsooktatáshoz alap - Magyar Közigazgatás - 1994/1. (60. - 62. p.)

 11. Polónyi István: A felsooktatás lehetoségei az 1994. évi költségvetési törvény tervezetében - Magyar felsooktatás 1993. 7. (7.p)

 12. Polónyi István: Hatékonyabb lesz-e, ha drágább ? - Fejtegetések Taxner-Tóth Erno kritikája okán - Magyar Felsooktatás - 1997. 1. - 2. (23. - 25. p.)

 13. Polónyi István: Ha drága, akkor minoségi? - Magyar Felsooktatás - 1997. 5. - 6. (38. - 39. p.)

 14. Polónyi István: Gazdaságosság az egészségügyben. Élet és irodalom 2000. július 14.

 15. Polónyi István: Visszafoglalás! Élet és Irodalom 2001. Június 29.

 16. Polónyi István - Tímár János: Tudásgyár vagy papírgyár? Magas iskolázottság - alacsony tudásszint Népszabadság (Hétvége) 2001. Szeptember 1

 17. Polónyi István - Timár János: Válasz egy recenzióra Új Pedagógiai Szemle 2001. október

 18. Polónyi István: Hitelképesség vagy képtelen hiteltelenség. Élet és irodalom 2001. Október 26.

 19. Polónyi István - Timár János: Mikor érjük utol Finnországot? Népszabadság 2001. November 5.

 20. Polónyi István - Timár János: Nesze semmi fogd meg jól! Népszabadság 2002. Január 3.

 21. Polónyi István - Timár János: Dilettantizmus és arrogancia Élet és irodalom 2002 április 19.

 22. Polónyi István - Timár János: Pakolás után Élet és irodalom 2002 május 31

 23. Polónyi István - Timár János: Vita a tudásról és a hazai oktatásról Élet és irodalom 2002 október 18

 24. Polónyi István - Timár János: Tudásgyár vagy papírgyár? Néhány észrevétel Lukács Péter recenziójához Magyar Felsőoktatás 2002/7

 25. Forray R. Katalin - Polónyi István: Rekviemféle egy kutatóintézetért Élet és irodalom 2003 nov. 28

 26. Polónyi István: Politikai kommunikáció Élet és irodalom 2004 január 2

 27. Polónyi István: Miért fizetjük Kharónt? Élet és irodalom 2004 január 23

 28. Polónyi István: Miért beteg ? Élet és irodalom 2004 augusztus 6

 29. Polónyi István: Kifordítom, befordítom mégis mundér a mundér Élet és irodalom 2004 november 2

 30. Polónyi István - Timár János: Mi nem látunk? Ti nem halljátok? Ők nem beszélnek? Élet és irodalom 2005 március 4

 31. Polónyi István - Timár János: Megbukott vagy nem bukott meg Élet és irodalom 2005 augusztus 26

 32. Polónyi István - Timár János: Vita az oktatáspolitikáról Élet és irodalom 2005 szeptember 1

Egyetemi jegyzetek és jegyzetpótló segédanyagok:

 1. Polónyi István: Termelési menedzsment - Jegyzetpótló segédanyag - Kossuth Lajos Tudományegyetem Közgazdasági és Üzleti Tudományok Intézete -1997

 2. Polónyi István: Humánmenedzsment gyakorlati ismeretek - Jegyzetpótló segédanyag - Kossuth Lajos Tudományegyetem Közgazdasági és Üzleti Tudományok Intézete - 1997.

 3. Polónyi István: Humánmenedzsment - Jegyzetpótló segédanyag - Kossuth Lajos Tudományegyetem Közgazdasági és Üzleti Tudományok Intézete - 1997.

 4. Polónyi István: Az oktatás gazdasági, politikai tényezoi Kossuth Lajos Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszék. Tanszéki kiadvány - 1997. és 1998.

 5. Polónyi István: Kutatásmódszertan - Jegyzetpótló segédanyag - Oktatáskutató Intézet, KLTE Neveléstudományi tanszék Tanszéki kiadvány - 1999.

 6. Polónyi István: Demográfia és oktatás Debreceni Egyetem, Bölcsésztudományi Kar, Neveléstudományi Tanszék Tanszéki kiadvány - 2000,

 7. Polónyi István: Oktatás-gazdaságtan pedagógusoknak Debreceni Egyetem, Bölcsésztudományi Kar, Neveléstudományi Tanszék Tanszéki kiadvány - 2000

 8. Polónyi István: Termelési menedzsment Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 2002

 9. Polónyi István - Timár János: Oktatás-politika, oktatás-gazdaságtan, foglalkoztatás Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Közgazdaságtudományi Továbbképző Intézet Budapest 2002

 10. Illés Péter - Polónyi István (szerk) : Oktatás és gazdaság Pallas Debrecina 6. A Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszékének kiadványsorozata Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 2002.

 11. Polónyi István: Oktatás-gazdaságtan és politika Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Közgazdaságtudományi Továbbképző Intézet Budapest 2003

 12. Polónyi István: Oktatás-gazdaságtan és politika (Átdolgozott változat) Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Közgazdaságtudományi Továbbképző Intézet Budapest 2004

Fontosabb egyéb tanulmányok és konferencia anyagok

 1. Polónyi István: A felsooktatás fejlodése és a beruházási ciklus - Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem - kézirat - 1986.

 2. Polónyi István: Keresetalakító tényezok az oktatási rendszer alsó és középso szintjein. Egy sajátos munkaeropiac néhány jellemzo vonása - Tanulmány a Szolnok Városi Tanács VB. részére - 1986.

 3. Polónyi István: Planning and administration of co-operation between technical and vocational education and the agricultural sector at the technician level - Tanulmány az UNESCO részére - 1986.

 4. Polónyi István: A munkaero-újratermelés szerepe a gazdasági növekedésben - Tanulmány a KSH Népességtudományi Kutató Intézet részére - 1986.

 5. Polónyi István: Diplomások egy kisvállalatnál - Tanulmány az OKKFT Ts-4/2 részére - 1987.

 6. Polónyi István: Diplomások foglalkoztatása vidéki vállalatoknál - Tanulmány az OKKFT Ts-4/2 részére - 1987.

 7. A szakképzés fejlesztésének távlatai a KGST országokban - Tanulmány az OPI részére - 1987.

 8. Polónyi István: Az országos és regionális beiskolázású szakokat és szakmákat oktató iskolák képzési, beiskolázási, fenntartási tapasztalatainak elemzése - Tanulmány a Muvelodési Minisztérium (KNFO) részére - 1987.

 9. Polónyi István: Az oktatási, képzési rendszer és a foglalkoztatás kölcsönhatásának hosszú távú fejlesztési elgondolásai - Tanulmány a Muvelodési Minisztérium (TKFO) részére - 1987.

 10. Polónyi István: A felsooktatási kutatóhelyek K+F tevékenységének és ráfordításainak szerkezete, jellemzoi - Tanulmány a Muvelodési Minisztérium (TKFO) részére 1987., 1988.

 11. Polónyi István: A felsooktatás átmeneti és kibontakozási programjának gazdasági, gazdaságirányítási feltételei - Tanulmány a Muvelodési Minisztérium (KFO) részére - 1988.

 12. A felsooktatási fejlesztési alap - Tanulmány, szervezeti és muködési javaslat, jogszabálytervezet, és eloterjesztés - Muvelodési Minisztérium - 1988.

 13. Polónyi István: Keresetalakító tényezok a pedagógusoknál - Tanulmány az OKI részére - 1988.

 14. Polónyi István: A kutatás és a felsooktatás finanszírozási és irányítási reformelképzelései - Tanulmány a Muvelodési Minisztérium részére - 1989.

 15. A felsooktatási muszaki fejlesztési alap - Tanulmány, szervezeti és muködési javaslat, eloterjesztés - Muvelodési Minisztérium - 1989.

 16. ''A muszaki fejlesztés emberi tényezoi'' elnevezésu világbanki hitelprogram felsooktatási komponensének céljai, szervezete és finanszírozása - Tanulmány és tervezet a Világbank részére - 1990.

 17. ''Felzárkózás az európai felsooktatáshoz'' alap - Tanulmány, szervezeti és muködési javaslat, pályázati rendszer és jogszabálytervezet - Muvelodési és közoktatási Minisztérium - 1990.

 18. Polónyi István: A felsooktatás finanszírozási reformjának koncepcióvázlata - Tanulmány - Muvelodési és Közoktatási Minisztérium - 1991.

 19. A felsooktatás finanszírozásának reformja - Tanulmány és eloterjesztés - Muvelodési és Közoktatási Minisztérium - 1991.

 20. A felsooktatási hallgatók támogatási rendszerének korszerusítésérol és a hallgatói hitelrendszer létrehozásáról - Tanulmány és eloterjesztés - Muvelodési és Közoktatási Minisztérium - 1992.

 21. Polónyi István: A magyar felsooktatás megújulásának lehetoségei a finanszírozás és a finanszírozhatóság szempontjából - Tanulmány a Felzárkózás az európai felsooktatáshoz alap részére - 1992.

 22. ''Felzárkózás az európai felsooktatáshoz'' alap - Törvénytervezet és eloterjesztés - 1992. (Az Országgyulés elfogadta 1993. évi XXI. számú törvényként)

 23. Polónyi István: Az államháztartás konszolidációja és a felsooktatás jövobeni lehetoségei - Tanulmány - Muvelodési és Közoktatási Minisztérium - 1992

 24. Polónyi István: Összefoglalás. A magyar felsooktatás az ezredfordulón, - célok, utak, stratégiák - Résztanulmány az OECD magyar felsooktatási rendszerátvilágító tanulmányához - Muvelodési és Közoktatási Minisztérium - 1993.

 25. Pálvölgyi Miklós - Polónyi István: A felsooktatás finanszírozási modellje - Tanulmány a Muvelodési és Közoktatási Minisztérium részére - 1993

 26. Polónyi István: Néhány alapkérdés és megoldási konstrukció a felsooktatási tandíj, a hallgatói térítések, a hallgatók pénzbeli támogatása és a hallgatói tandíjhitel problémakörében - 1994. - Készült a Professzorok Háza Felsooktatási Koordinációs Iroda megrendelésére

 27. Polónyi István: A hallgatói hitelhez kapcsolódó garancia rendszer megoldási lehetoségei - 1994. november - Készült: a Muvelodési és Közoktatási Minisztérium részére

 28. Kerekes Péterné - Polónyi István: Összefoglaló jelentés a tandíj-hitellel foglakozó (al)munkabizottság munkájáról - 1994. november 29. - Készült: a Muvelodési és Közoktatási Minisztérium részére

 29. Polónyi István: Elozetes gondolatok a közoktatás finanszírozási konstrukciójáról - 1995. január - Készült: a Muvelodési és Közoktatási Minisztérium Közoktatás-tervezési és Informatikai Foosztálya részére

 30. Polónyi István: A normatív - illetve teljesítmény-arányos - felsooktatási finanszírozás hazai kísérletei - s a továbblépés lehetosége - 1995. január - Készült: a Muvelodési és Közoktatási Minisztérium részére

 31. Kozma Lukács Judit - Pálvölgyi Miklós - Polónyi István: A felsooktatási finanszírozási rendszer átalakítása - 1995. február - Készült: A Muvelodési és Közoktatási Minisztérium részére

 32. Polónyi István: A kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztésére fordított állami támogatások a felsooktatásban - 1995 - Készült: a Muvelodési és Közoktatási Minisztérium Tudományos Ügyek Foosztályának megrendelésére

 33. Polónyi István: Egy piackonform felsooktatási tankönyv-, jegyzetellátási rendszer megvalósítását célzó fejlesztési projekt elemei - 1995. - Készült a Professzorok Háza Felsooktatási Koordinációs Iroda megrendelésére

 34. Polónyi István: A közoktatás költségei, források és kiadások, költségérzékenység és a gazdálkodás hatékonysága - 1995. - A közoktatás fejlesztési stratégiáját megalapozó bizottság részére készített háttértanulmány

 35. Polónyi István: A hazai K+F ráfordítások néhány átfogó jellemzoje - 1995 - Készült: a Muvelodési és Közoktatási Minisztérium Tudományos Ügyek Foosztályának megrendelésére

 36. Polónyi István: Jász-Nagykun-Szolnok megye felsooktatásának fejlesztési lehetoségei - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat térség- és gazdaságfejlesztési koncepciójának humánstratégiai részéhez a megyei felsooktatás-fejlesztés témakörében készített résztanulmány. - Készült JNSz Megyei Közgyulés Alelnökének felkérésére - 1996

 37. Polónyi István: A felsooktatás finanszírozásának és gazdasági jellemzoinek áttekintése - Tanulmány a CME 01219-95 számú TEMPUS program 3. alprogramja részére - 1996. március

 38. Polónyi István: Formula és blokk finanszírozás - a magyar felsooktatás normatív jellegu finanszírozásának elozményei, jelenlegi helyzete és jövobeli elképzelései - a tanulmány a felsooktatási fejlesztési célú világbanki hitel elokészítése keretében készült - 1996 május

 39. Polónyi István: A felsooktatás gazdasági jellemzoinek áttekintése - A tanulmány a felsooktatás modernizálására vonatkozó projekt keretében a felsooktatási fejlesztési célú világbanki hitel elokészítése céljából készült - 1996. május

 40. Polónyi István: A magyar felsooktatási reform-program költségei és hatásai - A tanulmány a felsooktatás modernizálására vonatkozó projekt keretében a felsooktatási fejlesztési célú világbanki hitel elokészítése céljából készült - 1996. november

 41. Polónyi István: Egy lehetséges alternatíva a felsooktatás teljes normatív finanszírozásának bevezetéséhez teendo lépésekrol és azok ütemezésérol - A tanulmány a felsooktatás modernizálására vonatkozó projekt keretében a felsooktatási fejlesztési célú világbanki hitel elokészítése céljából készült - 1996. november

 42. Polónyi István: Javaslat a felsooktatás egyszerusített és összevont normatív finanszírozási modelljére - A tanulmány az MKM részére - 1997. április

 43. Az összevont és egyszerusített normatív finanszírozási modell leírása és néhány jellemzore történo reagálásának elemzése - A tanulmány a felsooktatás modernizálására vonatkozó projekt keretében a felsooktatási fejlesztési célú világbanki hitel elokészítése céljából készült - 1997. május

 44. Polónyi István: Elokészíto háttértanulmány az OECD részére készülo nemzeti beszámolóhoz - felnottképzés a közoktatásban és a felsooktatásban - elozetes munkaanyag-1997. június

 45. Polónyi István: A felvételi rendszer és az államilag finanszírozott hallgatói férohelyek elosztása a felsooktatási intézmények között: reform-javaslat - A felsooktatás fejlesztési célú világbanki hitel elokészítése keretében készült tanulmány - 1997. szeptember

 46. Polónyi István: Az életen át történo tanulás helyzete és a továbblépés lehetosége Magyarországon - 1997 - A Professzorok Háza Felsooktatási Koordinációs Iroda megbízásából az OECD részére készült háttértanulmány

 47. Polónyi István: Charakteristische Merkmale der Forschung in den Hochschulen und Universitäten. - Habilitációs előadás PATE Georgikon Kar 1997

 48. Polónyi István: Az államháztartás reformja és hatása a felsőoktatási intézményrendszerre - Habilitációs előadás PATE Georgikon Kar 1997

 49. Polónyi István: A kormányváltás kapcsán megfogalmazódott új oktatás-politikai prioritások és a felsooktatási reform program megvalósítását célzó világbanki hitel-megállapodás kapcsolata, a felsooktatás pénzügyi, gazdasági kondícióinak aspektusából- 1998. szeptember - A világbanki programiroda (FVP) megrendelésére készült tanulmány

 50. Polónyi István: A kutatásfinanszírozás továbbfejlesztésének egy lehetséges útja - Az MTA elnöke által létrehozott "A tudományos kutatás finanszírozása" munkabizottság, részére készült tanulmány - 1999.

 51. Polónyi István: A hazai felsooktatás normatív finanszírozásának továbbfejlesztési lehetoségei - A Felsooktatási és Tudományos Tanács Titkárságának megrendelésére készült tanulmány - 1999. május

 52. Polónyi István: A nem megfelelo egészségi állapot nemzetgazdasági kihatása. Kézirat, 1999. - A tanulmány az Egészségügyi Minisztérium részére készült

 53. Polónyi István: Az élethosszig tartó tanulás finanszírozási lehetoségei - Javaslatok a felnottképzési törvény feladatainak finanszírozási módszereire, Kézirat 2000. - A tanulmány a felnottképzési törvény elokészítése kapcsán az OM részére készült

 54. Hrubos Ildikó - Polónyi István: Az akkreditált iskolai rendszeru felsofokú szakképzés helye és szerepe az oktatási rendszerben - (kutatási koncepció) - 2000., kézirat

 55. Polónyi István: A posztszekundér képzés oktatáspolitikai aspektusai - Kutatási részbeszámoló 2000 - kézirat

 56. Polónyi István: Magyarország emberi erőforrás helyzete a XXI. században és annak oktatáspolitikai kihatásai - Az Oktatási Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága kutatási pályázatának keretében végzett kutatás zárótanulmánya - kézirat - 2000

 57. Polónyi István: Néhány fontos hazai demográfiai - s vele összefüggő oktatási - folyamat előrejelzése 2000-2050 között - Az Oktatási Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága kutatási pályázatának keretében végzett kutatás háttértanulmánya - kézirat - 2000

 58. Polónyi István: A Kórházvezetést Támogató Információs Rendszerfejlesztés (KTI) Program gazdasági hatékonyság vizsgálata. Tanulmány az Egészségügyi Minisztérium Nemzetközi Forrás-szervezési Főosztály részére, - kézirat - 2000

 59. Az Észak-Alföldi régió humánerőforrás-fejlesztési programja - kézirat - 2000 (A Hajdú-Bihar megyei fejlesztési ügynökség kht. megbízására készült tanulmány - amelyet az Észak-Alföldi regionális fejlesztési tanács 2000. Dec. 21-i ülésén 43/2000 (XII.21.)ÉARFT sz. határozatával elfogadott)

 60. Polónyi István: A munkaadók és az AIFSZ "Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés helye és szerepe az oktatási rendszerben" című OM megrendelésű kutatás keretében készült résztanulmány - kézirat 2001

 61. Polónyi István: Az akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés társadalmi, gazdasági integrációját meghatározó oktatáspolitika sajátosságai "Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés helye és szerepe az oktatási rendszerben" című OM megrendelésű kutatás keretében készült résztanulmány - kézirat 2001

 62. Polónyi István : Egy most záruló AIFSZ kutatás néhány megállapítása - előadás az "Új, gyakorlatorientált felsőoktatási képzés = esély az oktatás és a gazdaság kapcsolatának további erősítésére" című II. országos AIFSZ konferencián 2001

 63. Polónyi István: A felsőoktatási lemorzsolódás alakulása a 90-es években 2001. Május - kézirat

 64. Polónyi István: A stratégiai tervezés hiánya a felsőoktatásban - Előadás az "Ember és gazdaság" című, Kovács János születésének 75. Évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencián - 2001. Június 15-16

 65. Polónyi István: A felnőttképzés finanszírozása - Előadás a "Felnőttképzési Akadémia Tanévnyitó Országos Konferencián" Gyula 2001. Szeptember 12-15

 66. Polónyi István: A felsőoktatás-finanszírozás hazai és nemzetközi tendenciái - Előadás a "Leltár: közoktatás és felsőoktatás 1985 - 2000 "című (Friedrich Ebert Alapítvány támogatásával rendezett) konferencián 2001. szeptember 26.

 67. Polónyi István: A felsőoktatás fejlesztés nemzetközi tendenciái Előzetes tanulmány Oktatáskutató Intézet - kézirat 2001

 68. Polónyi István: Az integrált szakképzés finanszírozási kérdései - Az OM Szakképzési helyettes államtitkárság megbízásából végzett kutatás - 2001

 69. Polónyi István: Múló álmok, csalfa remények - avagy: piac a hazai oktatási rendszerben - Előadás az "Oktatáspolitika-történet: ahogy láttuk, és ahogyan ma látjuk" című - az Oktatáskutató Intézet jubileumi konferenciasorozatának 2002. március 28-ai konferenciáján

 70. Polónyi István: A felsőoktatás finanszírozása. Előadás a Társadalom - oktatás - ifjuság c. konferencián 2002. Április 15.

 71. Polónyi István: Vállalkozás és képzési szerkezet Interjú az "ernyő-szervezetek" képviselőivel - kézirat 2002 A tanulmány az OTKA által támogatott T32342 számú, Dr. Hrubos Ildikó által vezetett "a gazdálkodó egyetem" című kutatás keretében készült

 72. Polónyi István: A hazai felsőoktatás gazdálkodási szabályozói környezete és néhány gazdasági jellemzője - kézirat 2002 A tanulmány az OTKA által támogatott T32342 számú, Dr. Hrubos Ildikó által vezetett "a gazdálkodó egyetem" című kutatás keretében készült

 73. Polónyi István: A Bolognai Nyilatkozat néhány oktatáspolitikai és finanszírozási aspektusa - kézirat 2002 A tanulmány az OTKA által támogatott T32342 számú, Dr. Hrubos Ildikó által vezetett "a gazdálkodó egyetem" című kutatás keretében készült

 74. Polónyi István: A hazai felsőoktatás finanszírozási helyzete - kézirat OI 2002

 75. Polónyi István - Timár János: Munkaerő-prognózis a nyugdíj-változatokhoz 2000 - 2055 - kézirat 2002. A tanulmány az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság megrendelésére készült, és a nyugdíjazás rendszerének korszerűsítéséhez szükséges távlati munkaerő

 76. Polónyi István: Analízis - a felsőoktatási intézményrendszer demográfiai terhelését meghatározó tényezők elemzése, analízise - I. résztanulmány - 2002 december - Tanulmány az FTT részére a "Csatlakozás az Európai Felsőoktatási Térhez Program" keretében

 77. Polónyi István: A felsőoktatási intézményrendszer demográfiai terhelését meghatározó tényezők Összegző tanulmány 2003 február 25 Tanulmány az FTT részére a "Csatlakozás az Európai Felsőoktatási Térhez Program" keretében

 78. Polónyi István: A Bolognai megállapodásban javasolt kétszintű képzésre történő átállás hatása a képzési struktúrára. 2003 február - az OM felsőoktatási helyettes államtitkár részére készített tanulmány

 79. Polónyi István: Javaslat egy új felsőoktatás-finanszírozási rendszer elemeire - 2003 március - az OM felsőoktatási helyettes államtitkár részére készített tanulmány

 80. Polónyi István: Az NFT egészségügyi infrastruktúra fejlesztés hatása a régiók fejlesztésére, a regionális kiegyenlítésre - 2003 március - tanulmány az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Közgazdasági Főosztálya részére

 81. Polónyi István: Az élethosszig tartó tanulás finanszírozásának néhány lehetősége - tanulási számlák, tanulási hitelek és a voucher - kézirat - 2003 szeptember

 82. Polónyi István: A magyar felsőoktatás finanszírozási jellemzői az ezredfordulón - kézirat - 2003

 83. Polónyi István: A hazai felnőttképzés jellemzői - résztanulmány (T 034249 számú OTKA pályázat) - kézirat 2003

 84. Polónyi István: Befektetés a tanulásba Előadás a "Nyitott iskola - tanuló társadalom" című konferencián 2003 október 2

 85. A felnőttképzés aktorainak motivációi és ráfordításai (egy OTKA kutatás néhány tanúsága) Szimpózium előadás Országos Neveléstudományi Konferencia 2003. Okt 10

 86. Polónyi István: A hazai felsőoktatás vertikális és horizontális képzési szerkezetének elemzése nemzetközi összehasonlításban a gazdasági fejlettség összefüggésében 2003 - tanulmány az OFA részére

 87. Polónyi István: A hazai felsőoktatás kibocsátásának és a munkaerő-szükségleti előrejelzések által számított szakemberigény összevetése 2003 szeptember- tanulmány az OFA részére

 88. Polónyi István: A vállalatok képzési politikájának néhány jellemzője egy empirikus vizsgálat alapján - résztanulmány (T 034249 számú OTKA pályázat) - kézirat 2003

 89. Polónyi István: A felnőttképzés megtérülési mutatói - résztanulmány (T 034249 számú OTKA pályázat) - kézirat 2003

 90. Polónyi István A felnőttképzés érdekeltségi rendszere (T 034249 számú OTKA pályázat) Zárótanulmány 2004 január

 91. Polónyi István: A felsőoktatás és a diplomások tömegesedése Előadás "A felsőoktatás jelene és jövője" című - A Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium által rendezett - konferencián 2004 március 23-24-én, Szegedi Tudományegyetem

 92. Polónyi István: A diplomások foglalkoztatási jellemzőinek alakulása a tömegesedéssel - előadás a Diplomás fiatalok és a munkaerőpiac című a Felsőoktatási Kutatóintézet által rendezett konferencián - 2004. április 22-én a Professzorok Házában.

 93. Polónyi István (DE, PH-FK): Képzési struktúra és finanszírozás - Előadás Felsőoktatási reformok című, a Felsőoktatási Kutatóintézet és a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztály által közösen szervezett konferencián 2004. április 26.

 94. Polónyi István: A lineáris képzésre való átállás finanszírozási kérdései kézirat 2004 május 16 - a tanulmány a felsőoktatási helyettes államtitkár megrendelésére készült

 95. Polónyi István: Milyen legyen a hazai felsőoktatás finanszírozása holnap? Kézirat 2004 május 18 - a tanulmány az FTT Finanszírozási Bizottsága részére készült

 96. Polónyi István: A magyar felsőoktatás "torzulás-mentes" képzési szerkezete a prognosztizált munkaerő-szükséglet illetve a nemzetközi összehasonlítás alapján - OFA kutatás keretében írt tanulmány

 97. Polónyi István: Tudás alapú társadalom Információs társadalom E-learning - Előadás a Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet által rendezett Educatio e-learning konferencián 2004. szeptember 27

 98. Polónyi istván: Felsőoktatás és gazdasági fejlettség Előadás a "Hol tartunk?" című, Kozma Tamás 65 születésnapjára megrendezésre került konferencián 2004 október 14-15

 99. Polónyi István: A hazai oktatás gazdasági jellemzői a 20-21 századfordulón - különös tekintettek a hátránykiegyenlítésben alapvető szerepet játszó oktatási alrendszer elemek (óvoda, gyógypedagógiai ellátás, szakképzés, felnőttképzés) kondícióira - Záró tanulmány az Oktatási Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága által "A közoktatás fejlesztését szolgáló kutatások" témakörben meghirdetett pályázat keretében elfogadott témában

 100. Polónyi István: A felsőoktatási beiskolázási keretszámok szakmai szerkezete - Tanulmány az FTT részére 2004 november

 101. Polónyi István: Az oktatáspolitikai aréna szereplőinek (továbbtanulni akarók, hallgatók, egyetemek, főiskolák, felhasználók - gazdasági, társadalmi szervezetek -, kormányzati szervek, önkormányzatok) motivációi a felsőoktatási képzés volumenével, szerkezetével és inőségével összefüggésben- tanulmány az OFA részére 2004 november

 102. Polónyi István: A felsőoktatás és a gazdasági szféra kapcsolata - egy empirikus vizsgálat - tanulmány az OFA részére 2005 január

 103. Polónyi István Az alternatív iskolák finanszírozása Az Educatio "Alternatív oktatás" című számához kapcsolódó FOKI konferencia
  2005. február 7.

 104. Kővári György - Polónyi István (szerk.): A felsőfokú képzés és a gazdaság szakemberigényének összehangolási lehetőségei OFA pályázat záró tanulmány - 2005 február

 105. Polónyi István: Az egyetemi innovációs stratégia sajátosságai - Tanulmány a Debreceni Egyetem Innovációs Stratégiájához - Kézirat 2005

 106. Polónyi István: Felsőoktatási minőségbiztosítás - a tanulmány az Oktatási Minisztérium felsőoktatási helyettes államtitkárának megrendelésére a FOKI-ban készült - Kézirat 2005 május

 107. Polónyi István: Felsőoktatás - minőség - gazdasági igények - Előadás a "Dél-alföldi felsőoktatási intézmények benchmarking alapú minőségértékelési rendszerének kialakítása" című konferencián Baja 2005 szeptember 13.

 108. Polónyi István: A felsőoktatás és a gazdasági szféra kapcsolata - egy empirikus vizsgálat - Munkaanyag a 2005. szeptember 13-án Baján megrendezendő párbeszéd konferencához

 109. Polónyi István A foktatás és a gazdaság kapcsolatrendszere Előadás a MTESZ Bács-Kiskun Megyei Szervezete és az MTA Szegei Területi Bizottsága által a Magyar Tudomány Napja előnapján rendezett tudományos ülésé Kecskemét 2005 november 2.

 110. Polónyi István: Projektfinanszírozás a felsőoktatásban Előadás a Magyar Szociológiai Társaság Konferenciáján Budapest 2005 november 15

 111. Polónyi István: Felsőfokú képzés és a gazdaság szakemberigényének összehangolási lehetőségei Felsőoktatás és munkaerő-piaci igények az Európai Unióban OFA konferencia 2006. március 9.

 112. Polónyi István Felsőoktatás - gazdaság - kultúra Előadás a "Gazdaság a kultúrában - kultúra a gazdaságban" című alkalmazott filozófiai nemzetközi tudományos konferencián 2006. április 21 Kecskemét

 113. Polónyi István: A munkaerő-piacra orientált felsőoktatási minőségbiztosítás szereplői, szervezeti elemei, indikátorai - előadás az Oktatási Minisztérium által szervezett "Felsőoktatási fejlesztési és felsőfokú szakképzési konferencián"2006. május 24.

 114. Polónyi István: Konfliktusok a felsőoktatás finanszírozásában - előadás a "Felsőoktatási konfliktusok" című OKSZ-FKI konferencián 2006. május 29.

 115. Polónyi István: Szakképzés és műveltség oktatásgazdasági megközelítésben - előadás a Művelődés - műveltség című VIII. Kö

Feliratkozás hírlevélre
név:
email:
 

leiratkozást a következő e-mail címen kérhet: oktataskutato@ella.hu
FRISS HIREK

Az EDUCATIO folyóirat legfrissebb száma "ÖTVENHAT" honlapunkon keresztül is megrendelhető.

Felsőoktatási konfliktusok címü konferencia előadásának vetített anyaga itt letölthető.