Felsőoktatási Kutatóintézet - Professzorok Háza
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
E-mail: oktataskutato@ella.hu
Telefon: +36(1) 220-80-56; +36(1) 221-40-34, +36(1) 221-03-65
Radácsi Imre
tudományos munkatárs
PhD jelölt

e-mail: radacsi@ella.hu
 
Tanulmányok, képesítések:
- PhD, Politológia (Pécsi Tudományegyetem, 2001-)
- informatika (Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1994.)
- történelem-könyvtár (Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1992).
 
Nyelvismeret:
- angol , német
 
Kutatási terület:
- A felsőfokú képzések hazai és nemzetközi összehasonlítása
- hazai és nemzetközi oktatáspolitika, területi kutatások
 
Önálló kutatások:
1996 -98 MKM kutatási támogatásai (MKM)
1998 INCA adatbázis frissítés (OM)
2000 Euroregionális együttműködések a felsőoktatásban (OM)
2001 Oktatási indikátorok nemzetközi összehasonlítás (OM)
2001-2003 OECD-INES nemzeti koordináció (OM)
2002 Oktatáspolitikai elemzés 2001 c. kötet kiadása (OM)
2003 Az Education at a Glance c. kötet magyar nyelvű kivonatának elkészítése (OM)
 
Publikációk:
Radácsi I.-Kozma T.: Language and poverty: A cross-border analysis (Slovakia and Hungary) Bp.: Oktatáskutató Intézet, 1999. Paper prepared for the Oxford International Conference on Education and development, The University of Oxford, Oxford, September 9-13, 1999.

Radácsi I.-Kozma T.: Cross-border coperation in tertiary education: A case study of Slovakia, Hungary and Romania Bp., 2000 CHER Annual Conference, Bowness-on-Windermere, UK, September 14-16

2003 Országos Neveléstudományi Konferencia: Az oktatás intézményhálózata és a hátrányos helyzetű népesség területi elhelyezkedése;

RADÁCSI Imre - Híves Tamás - Kozma Tamás: A harmadfokú képzés területi különbségei. Educatio, 1997. 2. sz. 236-247.p.

RADÁCSI Imre, Híves Tamás: Határmentiség az észak-keleti régióban. In: Határmenti együttműködés a felsőoktatásban. szerk. Buda Mariann, Kozma Tamás. Debrecen : KLTE, 1997. 89-126.p. (Acta Paedagogica Debrecina ; 96.)

RADÁCSI Imre: A harmadfokú képzés területi különbségei. Magyar Felsőoktatás, 1997. 3. sz. 29-31.p.

RADÁCSI Imre: Az Internet alapjai. [Könyvismertetés]. Educatio, 1997. 4. sz. 782-785.p.

RADÁCSI Imre: Hová tartunk? [Könyvismertetés]. Educatio, 1996. 4. sz. 734-735.p.

RADÁCSI Imre: Lehetséges-e a lehetetlen? [Könyvismertetés]. Educatio, 1996. 4. sz. 732-734.p.

RADÁCSI Imre: Regionális folyamatok a rendszerváltás után. [Könyvismertetés]. Educatio, 1997. 3. sz. 606-608.p.

RADÁCSI Imre: Távoktatás és harmadfokú képzés. Educatio, 1997. 4. sz. 771-774.p.

RADÁCSI Imre, Híves Tamás, Kozma Tamás : Az MKM 1994-es kutatási támogatása. Bp. : Oktatáskutató Intézet, 1998. 84 p. (Educatio füzetek = Kutatás közben ; 221.)

RADÁCSI Imre: Átmenet vagy periféria? In: Euroharmonizáció. szerk. Kozma Tamás. Bp. : Educatio, 1998. 139-151.p.

RADÁCSI Imre: Oktatáskutatás és felsőoktatási reformok. [Könyvismertetés]. Educatio, 1998. 4. sz. 807-809.p.

RADÁCSI Imre: Új út az oktatásban? Kovács Ilma könyvérôl. Magyar Felsőoktatás, 1998. 8. sz. 50.p.

RADÁCSI Imre - Híves Tamás - Kozma Tamás: Az MKM 1995-ös kutatási támogatása.
Bp. : Oktatáskutató Intézet, 1999. 84 p. (Educatio füzetek ; 223.)

RADÁCSI Imre - Híves Tamás: Regionális változások az oktatásban, 1990-1997.
Educatio, 1999. 3. sz. 639-643.p.
RADÁCSI, Imre - Kozma, Tamás: A comparative study of the institutional basis of higher education research in Hungary and the Czech Republic. In: Stefanie Schwarz and Ulrich Teichler (eds.): The institutional basis of higher education research. Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer, 2000. 175-180.p.

RADÁCSI Imre - Kozma Tamás - Híves Tamás: Negyedik fokozat? Info-Társadalomtudomány, 2000. 49. sz. 61-74.p.

RADÁCSI Imre - Kozma Tamás - Híves Tamás : Regionális együttműködés a harmadfokú képzésben. Bp. : Oktatáskutató Intézet, 2000. 57, [20] p.
(Educatio füzetek ; 227.)

RADÁCSI Imre - Forray R. Katalin - Kozma Tamás - Híves Tamás: Regionális folyamatok és térségi oktatáspolitika. Bp. : Oktatáskutató Intézet, 1999 [2000].
70, [24] p. (Educatio füzetek ; 225.)

RADÁCSI, Imre - Forray, R. Katalin - Kozma, Tamás: Should we become more international or more regional? Aspects of minority higher education in Europe. Higher Education Review, 2000. No. 1. 41-45.p.

RADÁCSI, Imre - Kozma, Tamás: A comparative study of the institutional basis of higher education research in Hungary and Czech Republic. In: The institutional basis of higher educational research : Experiences and perspectives. ed. by Stefanie Schwarz and Ulrich Teichler. Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publ., 2000 [2001]. 175-180.p.

RADÁCSI Imre - Kozma Tamás: Oktatás, szakképzés, ifjúság. In: Magyarország az ezredfordulón : Országtanulmány. főszerk. Enyedi György. Bp. : CEBA, 2000 [2001]. 456-483.p.

RADÁCSI Imre: Euroregionális tudományos együttműködések és a mobilitás. Magyar Felsőoktatás, 2002. 3.sz. 42-43.p.

RADÁCSI Imre (szerk.): Oktatáspolitikai elemzés 2001. OECD-Oktatáskutató Intézet. Bp. 2003

RADÁCSI Imre (szerk.): Oktatáspolitikai elemzés 2002. OECD-Oktatáskutató Intézet. Bp. előkészületben, várhatóan 2004 elején jelenik meg.

RADÁCSI Imre (szerk.): Oktatáspolitikai üzenet Magyarországnak. Education at a Glance 2003. Bp. OM. 2003

RADÁCSI Imre: Regionális oktatáspolitika és területfejlesztés az Európai Unióban és Magyarországon. Bp. Oktatáskutató Intézet. 2003
 
KÉZIRATOK
Radácsi I.: A harmadfokú képzés : Szakirodalmi áttekintés
Bp.Oktatáskutató Intézet. 1996. 22 p. Kézirat. D4892

Radácsi I.-Kozma T.-Híves T.: A harmadfokú képzés területi különbségei :
Kutatási beszámoló a Miniszterelnöki Hivatal Gyermek- és Ifjúságpolitikai Tanácsa számára. Bp. : Oktatáskutató Intézet, 1996. - 45, 25 p. Kézirat. D4893

Radácsi I.: Az ózdi kistérség kisiskolái : Esettanulmány Bp. Oktatáskutató Intézet, 1997. 9 p. D4986

Radácsi I.: Az Internet a harmadfokú képzés oldaláról. Bp.Oktatáskutató Intézet, 1997. 20 p. Kézirat. D4969

Radácsi I.: Határmenti együttműködés a felsőoktatásban : Észak-Kelet Magyarország : Történelmi összefüggések. Bp. Oktatáskutató Intézet 1997.
13 p. Kézirat. D4912

Radácsi I.-Híves T.: A "határmentiség" esete az ÉK-i régióban. Történelmi és statisztikai elemzés. Bp. : Oktatáskutató Intézet, 1997. - 41 p. Kézirat D4924

Radácsi I.-Híves T.: Kisiskolák helyzete Magyarországon néhány kiválasztott térségben. Bp.:Oktatáskutató Intézet,1997.10, 27 p.Készült a T18387 sz. OTKA pályázat keretében. Kézirat D5076

Radácsi I.: Euroharmonizáció : Csehország harmadfokú képzése.
Bp. Oktatáskutató Intézet. 1997. 13 p. Kézirat. D4930

Radácsi I.: Oktatás, szakképzés, ifjúság : Részanyag a Magyarország az ezredfordulón c. kézikönyvhöz.Bp.: Oktatáskutató Intézet, 1998. 55 p. D5115

Radácsi I.: A magyar-szlovák határmentiség az észak-magyarországi régióban : Esettanulmány.Bp.: Oktatáskutató Intézet, 1999. 10, [19] p. Kézirat D5182

Radácsi I.: Humánerőforrás fejlesztés az Európai Unióban és Magyarországon Bp. Oktatáskutató Intézet 1999. 82p. Szakértői anyag az Oktatási Minisztérium számára. Kézirat. D5263

Radácsi I.-Kozma T.: Language and poverty: A cross-border analysis (Slovakia and Hungary) Bp.: Oktatáskutató Intézet, 1999.22,6 p. Paper prepared for the Oxford International Conference on Education and development, The University of Oxford, Oxford, September 9-13, 1999. Kézirat. D 5188

Radácsi I.-Kozma T.: Cross-border coperation in tertiary education: A case study of Slovakia, Hungary and Romania Bp., 2000 20 p. Paper prepared for the CHER Annual Conference, Bowness-on-Windermere, UK, September 14-16, 2000. Kézirat. D 5275

Radácsi I.-Kozma T.: Educational transformation: The case of Hungary and Central Europe Bp. Oktatáskutató Intézet 2000. 40 p. Kézirat. D 5286

Radácsi I.: A dél-tiroli eurorégió. Bp. Oktatáskutató Intézet 2000. 12 p. Kézirat. D5259

Radácsi I.: Az észak-magyarországi régió oktatásának intézményi fejlődése Bp.Oktatáskutató Intézet 2000. 15 p. Kézirat. D5264

Radácsi I.: Euroregionális együttműködések. Zárótanulmány. Készült az Oktatási Minisztérium támogatásával az Eurorégiók c. kutatás keretében. Bp. Oktatáskutató Intézet.2001 50 p. Kézirat. D5389

Radácsi I.: International review of curriculum and assessment frameworks archive - Hungary Bp. Oktatáskutató Intézet. 2001 69 p. Kézirat. D5374

Radácsi I.: Az OECD oktatási indikátorok céljai Bp. Oktatáskutató Intézet 2001 9 p. Kézirat. D5384

Radácsi I.: Az oktatási indikátorok és indikátor rendszerek hazai és nemzetközi perspektívában (Erősségek, gyengeségek, lehetőségek) Bp. Oktatáskutató Intézet, 2001. 75 p. Kézirat. Készült az Oktatási Minisztérium támogatásával az OECD-INES nemzeti koordináció c. kutatás keretében. D5390

Radácsi I.-Kozma T.: Transformation of education systems: the case of Hungary. Bp. Oktatáskutató Intézet 2002. 32 p. Paper prepared for the international symposium. "Transformation of educational systems in compa- rative perspective", DIPF, Berlin, Jan 24-26, 2002. Kézirat. D 5424

Radácsi I.: Az élethosszig tartó tanulás Európában. Bp. Oktatáskutató Intézet. 2002.23 p. Kézirat.D5420

Radácsi I.: Az élethosszig tartó tanulás fejlesztési területei: community és regional college. Bp. Oktatáskutató Intézet. 2002.31 p. Kézirat. D5411

Radácsi I.: A középfokú oktatás és képzés területi változásai - helyzet és jövőkép : Szakirodalmi tanulmány Bp. Oktatáskutató Intézet 2002. 45 p. Kézirat. D5407

Radácsi I.: A szakképzés fejlesztését elősegítő programok az Európai Unióban Bp. Oktatáskutató Intézet, 2002. 33 p. Kézirat. D5471
Feliratkozás hírlevélre
név:
email:
 

leiratkozást a következő e-mail címen kérhet: oktataskutato@ella.hu
FRISS HIREK

Az EDUCATIO folyóirat legfrissebb száma "ÖTVENHAT" honlapunkon keresztül is megrendelhető.

Felsőoktatási konfliktusok címü konferencia előadásának vetített anyaga itt letölthető.