Felsőoktatási Kutatóintézet - Professzorok Háza
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
E-mail: oktataskutato@ella.hu
Telefon: +36(1) 220-80-56; +36(1) 221-40-34, +36(1) 221-03-65
Csoportvezető:
Dr. Sáska Géza Csc, tudományos főmunkatárs

Munkatársak:
Dr. Lukács Péter Csc, tudományos főmunkatárs 
Prof. dr. Polónyi István Csc, tudományos főmunkatárs
Dr. hab. Nagy Péter Tibor, Dsc, tudományos tanácsadó (
)
Dr. Csanády Márton PhD, tudományos főmunkatárs
Prof. dr. Hrubos Ildikó Csc, tudományos tanácsadó

 

Az Oktatáspolitikai Csoport az Oktatáskutató Intézet azon nyolcvanas évek eleje óta létező munkacsoportjából nőtt ki, mely az oktatásügy társadalomtudományi vizsgálatában a hagyományos empirikus szociológiai szempontot politikatudományival kívánta kiegészíteni. Egyformán fontosnak tekintjük az alapkutatásokat és az alkalmazott kutatásokat.
Legfontosabb rokontudományaink a politikatudomány, a történettudomány, a szociológia, a jogtudomány, a közgazdaságtudomány. Oktatáspolitikai megközelítésen annak vizsgálatát értjük, hogy az oktatás alakulását mikro és makro szinten egyaránt érdekfelismerések, értékválasztások és tradíciók által meghatározott (egy-egy egyén iskolázásánál szélesebb körre kiható) döntések és törekvések befolyásolják. E vizsgált oktatáspolitikai (policy of education, educational policy) döntések és törekvések helyszinei az egyes oktatási intézménytől a kormányzat és a parlament, vagy éppen nemzetközi szervezetek szintjéig terjedhetnek. Az "oktatáspolitikai" (politics of education) kutatás másik értelme a szélesebb értelemben vett politikai mezőnek, mint az oktatásügy "környezeti feltételének" értelmezése, illetve az oktatási döntések és oktatási folyamatok (oktatáspolitikán kivüli) politikai hatásainak elemzése. Csoportunk különös figyelmet fordít a XX. század végi XXI. század eleji magyar és európai oktatáspolitika folyamatokra, ezen belül a felsőoktatásra.

 

Interneten elérhető korábbi publikációk:
Tantervpolitika a századvégen

The meanings and functions of classical studies in Hungary in the 18th-20th century:
The "numerus clausus": policy of anti-semitism or policy of higher education
Tendencies of educational policy 1848-1918

Traditionalism Versus Modernization in the Hungarian Education

State-Church relations in the history of educational policy

The rise of conservatism and ideology in control of Hungarian education

A történelemtanítás egy negyed század tükrében

"CSINÁLD MAGAD" LEXIKON

THE ACT OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION IN 1941

APPRENTICE TRAINING POLICY DURING THE EMERGENCE OF THE COMMAND ECONOMY

RELIGIOUS INSTRUCTION BEFORE 1949

Feliratkozás hírlevélre
név:
email:
 

leiratkozást a következő e-mail címen kérhet: oktataskutato@ella.hu
FRISS HIREK

Az EDUCATIO folyóirat legfrissebb száma "ÖTVENHAT" honlapunkon keresztül is megrendelhető.

Felsőoktatási konfliktusok címü konferencia előadásának vetített anyaga itt letölthető.