Felsőoktatási Kutatóintézet - Professzorok Háza
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
E-mail: oktataskutato@ella.hu
Telefon: +36(1) 220-80-56; +36(1) 221-40-34, +36(1) 221-03-65

Csoportvezető:
Dr. Tót Éva - tudományos főmunkatárs


Munkatársak:
Dr. Györgyi Zoltán - tudományos főmunkatárs
Török Balázs - PhD jelölt, tudományos munkatárs, informatikai felelős
Dr. Fehérvári Anikó - tudományos főmunkatárs
Kállai Gabriella - kutatásszervező

A csoport fő kutatási iránya a közoktatási és a szakképzési intézményrendszer átalakulásának, valamint a közoktatás különböző aktorainak (tanulók, szülők, pedagógusok) vizsgálata.
A gazdasági és társadalmi átalakulás és az ezek nyomán megváltozott iskoláztatási igények következtében más nagy szolgáltató rendszerekhez hasonlóan a 90-es években az oktatási és a szakképzési intézményrendszer sem kerülhette el a reformokat. Az intézményrendszer átalakítását célzó törekvések az elmúlt években részben a központi kormányzat részéről (1993-as oktatási törvény, az OKJ és a NAT bevezetése, stb.) indultak, részben pedig fenntartói ill. intézményi kezdeményezések nyomán. A fenntartói szándékokat az esetek többségében a helyi iskoláztatási igényekhez való alkalmazkodás, ill. a takarékossági szándékok motiválták, az intézményi szintről kezdeményezett változásokat pedig főként a demográfiai hullámvölgyben kialakult versenyhelyzet serkentette. A fenti okok miatt végbement intézményi változások azt eredményezték, hogy jelenleg alig akad a közoktatási és szakképzési rendszeren belül olyan intézmény, amely az elmúlt években ne változtatott volna az oktatás szerkezetén, a tananyag tartalmán vagy szolgáltatásai minőségén.
A közoktatási és szakképzési intézményrendszer változásait nyomonkövető kutatások célja az, hogy az országos adatok elemzésén túl részletes és friss empíriával egészítse ki a változásokra vonatkozó ismereteket, amelyek az intézmények tárgyi és személyi feltételeire, az oktatási szolgáltatások minőségére, az intézményfenntartók döntéseire és az oktatási szolgáltatásokat igénybevevő szülők és gyerekek iskoláztatási igényeire. A kutatások eredményei alapján az oktatási intézményrendszerre vonatkozóan hosszabb távú folyamatok válnak elemezhetővé, sőt a változások hatásának prognosztizálására is lehetőség nyílik.


Az elmúlt évek jelentősebb kutatásai:

Szerkezetváltás a középiskolákban 1991-92, 1993-95
Az ifjúsági szakképzés fejlesztésének hatásvizsgálata - a világbanki modell 1992-95
A szakmunkásképzés szociológiai vizsgálata 1992-95
A speciális szakiskolák működésének hatásvizsgálata 1993-94, 1995-96
A hátrányos helyzetű fiatalok szakmai képzése és munkapiaci helyzete 1994-95, 1996-97
A pályakezdő szakmunkások munkapiaci esélyei 1995-96, 1998-99
A NAT bevezetése és a helyi oktatáspolitika, Pedagógus közvéleménykutatás a NAT bevezetéséről, 1998
A gazdaság kamarák szerepe a szakképzésben 1998-2000
Az iskolaátszervezések és a pedagógus munkanélküliség 1997-2000

Feliratkozás hírlevélre
név:
email:
 

leiratkozást a következő e-mail címen kérhet: oktataskutato@ella.hu
FRISS HIREK

Az EDUCATIO folyóirat legfrissebb száma "ÖTVENHAT" honlapunkon keresztül is megrendelhető.

Felsőoktatási konfliktusok címü konferencia előadásának vetített anyaga itt letölthető.