Institute for Higher Education Research
1146 - Hungary, Ajtósi Dürer sor 19-21.
E-mail: oktataskutato@ella.hu
Phone: +36 (1) 220-80-56; +36 (1) 221-40-34, +36(1) 221-03-65
Kutatási eredmény
szerző cím
2006
Bálint Julianna – Polónyi István – Siklós Balázs A felsőoktatás minősége
Berde Éva – Czenky Klára – Györgyi Zoltán Híves Tamás – Morvay Endre – Szerepi Anna Diplomával a munkaerőpiacon
Tót Éva A tanárok informatikai kultúrájának átalakulása az 1998/99-ben végzett empirikus vizsgálat eredményeivel összevetve
Fehérvári Anikó - Györgyi Zoltán Kid program hatásvizsgálata
Török Balázs Számítógépek az óvodában
Tót Éva A munkavégzéshez kapcsolódó informális tanulás jellemzői, az így szerzett tudás feltárásának és hasznosításának lehetőségei
Török Balázs A felnőttkori tanulás – országos reprezentatív felmérés alapján
Fehérvári Anikó-Liskó Ilona Az Arany János Program hatásvizsgálata
2005
FKI Kutatási előtanulmányok a felsőoktatásról
Gábor Kálmán Szigetkutatások - Kérdések és kérdőjelek
Nagy Péter Tibor Tanítók és tanítóképzők vitája a tanítóképzésről
Nagy Péter Tibor A műveltség demokratizálása a magyarországi elitoktatásban (1867-1918)
Nagy Péter Tibor A felvételit pótló faktor: Az önszelekció
Nagy Péter Tibor Iskolázottság és vallásosság Budapesten
2004
Liskó Ilona A középfokú végzettség hasznosulása
Györgyi Zoltán Olvasói közvéleménykutatás a Magyar Felsőoktatás folyóiratról
Liskó Ilona A szakképző iskolák kollégiumai
Liskó Ilona A roma tanulók középiskolai továbbtanulása
Gábor Kálmán Kollégisták a felsőoktatásban
Nagy Péter Tibor Egyháztagok iskolázottsága
Nagy Péter Tibor Keresztény konzervativ oktatáspolitikába rejtett szélsőjobboldali fordulat
Nagy Péter Tibor Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban (1867-1945) - MTA
Nagy Péter Tibor Az alternativitás formái a magyar oktatástörténetben
Nagy Péter Tibor Tananyagcsökkentés és társadalompolitika
Nagy Péter Tibor Az állami szerepnövekedés és individuális jogok az oktatásban
Nagy Péter Tibor Világnézeti nevelés az ötvenes évek Budapestjén
Györgyi Zoltán A Leonardo mobilitási programok hatása az egyéni életutakra és a szervező intézményekre
Liskó Ilona Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában
2003
Kozma Tamás - Rébay Magdolna (szerk.) Felsőoktatási akkreditáció Európában
Liskó Ilona Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában
2002
Györgyi Zoltán - Török Balázs A Comenius 2000 minőségbiztosítási program a résztvevő közoktatási intézmények tapasztalatainak tükrében
Györgyi Zoltán A lakosság részvétele a felnőttképzésben
Hrubos Ildikó Az Európai Felsőoktatási Térség gondolatának fogadtatása az európai és a magyarországi akadémiai világban
Török Balázs Távoktatás a határon túli magyarok képzésében
Hrubos Ildikó Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés helye és szerepe az oktatási rendszerben
Lukács Péter A pedagógusképzés megújítása
Lukács Péter Felsőoktatás új pályán
Híves Tamás A leszakadás regionális dimenziói
Györgyi Zoltán, Mártonfi György Hátrányos helyzetű rétegek visszavezetése a munkaerőpiacra
2001
Hrubos Ildikó A neveléstudomány területén tudományos fokozattal rendelkezők társadalmi helyzete és szakmai pályafutása
Török Balázs Országos óvodavizsgálat - szülővizsgálati alprojekt
FRISS HIREK

Az EDUCATIO folyóirat legfrissebb száma a HALLGATÓI MOBILITÁS honlapunkon keresztül is megrendelhető.